PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 5 | 4--9
Tytuł artykułu

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a zarządzanie jakością na przykładzie firmy produkcyjnej

Warianty tytułu
Corporate Social Responsibility and Quality Management on the Example of a Manufacturing Company
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zrealizowano cele: teorio-poznawczy oraz empiryczny. W obszarze teorio-poznawczym dokonano analizy literatury przedmiotu w ramach następującej struktury artykułu: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w teorii i praktyce, elementy zarządzania organizacją biznesową, zarządzanie jakością oraz znaczenie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw dla zarządzania jakością. Ostatni element stanowi część empiryczną artykułu. W ramach celu empirycznego dokonano analizy związku pomiędzy zarządzaniem społecznie odpowiedzialnym a zarządzaniem jakością. Posłużono się metodą analizy przypadku - case study. Obiekt badawczy został wybrany celowo. Dodatkowo w części badawczej artykułu wykorzystano metody: wywiadu, obserwacji oraz analizy dokumentacji badanego przedsiębiorstwa. Zanalizowano główny proces produkcyjny oraz zaproponowano konkretne usprawnienia dla zapewnienia wyższego poziomu jakości. Jednocześnie zidentyfikowano pewne powiązania zasad społecznej odpowiedzialności z elementami zarządzania jakością. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article, the two following goals were realized: theoretical and empirical. The theoretical part of the article covers literature analysis in the following areas: Corporate Social Responsibility, management of business organization, quality management and importance of Corporate Social Responsibility for quality management. The last-mentioned element constitutes the empirical part of the article. This section analyzes relation between social responsibility and quality management. Case study method was used and the research subject was selected intentionally. Additionally, the authors used the following methods: interview, observation and documentary analysis. Manufacturing process in a selected company was verified and improvements of its quality were proposed. Furthermore, relations between Corporate Social Responsibility and quality management were identified. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
4--9
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Bibliografia
 • Biesok Grzegorz, Jolanta Wyród-Wróbel. 2017. Decision Making on Various Approaches to Importance-Performance Analysis (IPA). European Journal of Business Science and Technology 3(2):123-131.
 • Dąbrowska Anna, Krystyna Gutkowska. 2015. "Collaborative consumption as a new trend of sustainable consumption". Acta Scientiarum Polonorum Oeconomica 14(2): 40-42.
 • Encyklopedia Organizacji i Zarządzania. 1981. Warszawa: PWE.
 • Hamrol Adam, Władysław Mantura. 2011. Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Warszawa-Poznań: PWN.
 • Holder-Webb Lori, Jeffrey Cohen, Leda Nath, David Wood. 2009. "The supply of corporate social responsibility disclosures among U.S. firms". Journal of Business Ethics 84(4): 497-527.
 • Jakubiec Marcin, Joanna Kurowska-Pysz. 2013. Jakość kształcenia zawodowego na pograniczu polsko-czeskim jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstw. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
 • Jakubiec Marcin. 2017. Projakościowe zarządzanie przedsiębiorstwem. Warszawa: Difin.
 • Juran M. Joseph, A. Blanton Godfrey. 1999. Juran's quality control handbook. New York: McGraw-Hill.
 • Kast Fremont Ellsworth, James Erwin Rosenzweig. 1979. Organization and Management. A System and Contingency Approach. IV Edition. New York: McGraw Hill.
 • Kotler Philip, Nancy Lee. 2005. Corporate social responsibility: Doing the most good for your company and your cause. Best practices from Hewlett-Packard, Ben & Jerry's and other leading companies. New Jersey: John Wiley & Sons.
 • Krzyżanowski Leszek. 1992. Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu. Warszawa: PWN.
 • Moszkowicz Mieczysław Michał. 2014. "Współczesne orientacje rozwojowe wiedzy w zrządzaniu". Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 73: 431-438.
 • Norma PN-ISO 26000:2012. 2012. Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny.
 • Norma PN-EN ISO 9000:2015-10. 2015. Systemy zarządzania jakością. Terminologia. Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny.
 • Odpowiedzialność się opłaca, czyli CSR w MSP. 2015. Warszawa: PARP.
 • Omran A. Mohamed, Dineshwar Ramdhony. 2015. "Theoretical Perspectives on Corporate Social Responsibility Disclosure: A Critical Review". International Journal of Accounting and Financial Reporting, 5(2): 39-40.
 • Rudawska Edyta, Ewa Frąckiewicz, Małgorzata Wiścicka. 2016. "Sustainable marketing mix - the basic assumptions". Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 15(64): 131.
 • Waddock Sandra, Charles Bodwell, Samuel Graves. 2002. "Responsibility: The new business imperative". Academy of Management Executive 16(2): 132-149.
 • Wyród-Wróbel Jolanta, Grzegorz Biesok. 2011. Satysfakcja, kryterium wpływające na decyzje konsumenta. W Społeczne aspekty gospodarki rynkowej. Nowe wyzwania ekonomiczne, społeczne, demograficzne i prawne, 125-148. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.
 • Facts and trends to 2050. Energy and climate change. Źródło: http://www.epe-asso.org/pdf_rapa/EpE_rapports_et_docu-ments8.pdf. [dostęp 11.03.2015]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171512107

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.