PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 19 | nr 1 | 29--36
Tytuł artykułu

Współczesne przemiany szkolnictwa wyższego i edukacji akademickiej w Polsce - konsekwencje dla studiujących

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Contemporary Transformations of Higher Education and Academic Education in Poland - Consequences for the Students
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Szkolnictwo wyższe w Polsce od dłuższego czasu podlega nieustannym i intensywnym przemianom. Coraz wyraźniej dostrzegalny jest, scharakteryzowany przez B. Clarka, model przedsiębiorczy w uczelniach, w którym zróżnicowanie źródeł finansowania jest jedną z cech charakterystycznych modelu funkcjonującego w warunkach silnej konkurencji na rynku edukacyjnym. Ta sytuacja wpływa na proces kształcenia realizowany w uczelniach. Wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji w 2011 r. i pomiar efektów kształcenia w kontekście zapewniania jakości, to tylko niektóre z przykładów. W związku z powyższym warto zastanowić się nad tym: Jakie czynniki wpływają na zmiany dokonujące się w szkolnictwie wyższym w Polsce?; Jakie zmiany w edukacji akademickiej wynikają ze zmian w uczelniach?; Jakie konsekwencje dla studiujących wynikają ze zmian edukacji akademickiej? (abstrakt oryginalny)
EN
Higher education in Poland has been under constant and intensive transformation for a long time. It is becoming increasingly evident that an entrepreneurial model in higher education described by B. Clark is more and more common. One of the characteristics of this model, operating in a strong competitive environment in the education market, is the diversity of the sources of the funds. This situation affects the learning process carried out in universities. Implementing the National Qualifications Framework in 2011 and measuring learning outcomes in the context of quality assurance are just some of the examples. Therefore, the following questions are worth considering: Which factors influence the changes taking place in higher education in Poland? Which changes in higher education result from the changes at the universities? What are the consequences for students resulting from changes in academic education? (original abstract)
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
29--36
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Bibliografia
 • Cichoń S., Szkoła wyższa jako nowoczesna organizacja, "Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja" 2013, nr 1 (61).
 • Czerepaniak-Walczak M., Autonomia w kolorze sepii w inkrustowanej ramie KRK. O procedurach i treściach zmiany w edukacji akademickiej, [w:] Fabryki dyplomów czy universitas? O nadwiślańskiej wizji przemian w edukacji akademickiej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.
 • Czerepaniak-Walczak M., Uniwersytet - instytucja naukowo-edukacyjna czy przedsiębiorstwo? Szkoła wyższa w procesie zmian, [w:] Innowacje w edukacji akademickiej. Szkolnictwo wyższe w procesie zmiany, red. J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 • Ćwikliński A., Wokół problemów edukacji akademickiej, [w:] Edukacja akademicka. Między oczekiwaniami a rzeczywistością, red. A. Ćwikliński, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014.
 • Edukacja akademicka. Między oczekiwaniami a rzeczywistością, red. A. Ćwikliński, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014.
 • Fabryki dyplomów czy universitas? O nadwiślańskiej wizji przemian w edukacji akademickiej, red. M. Czerepaniak-Walczak, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.
 • Górniewicz J., Szkolnictwo wyższe w Polsce po 1990 roku - sukces czy porażka systemu politycznego?, [w:] Szkolnictwo wyższe. Przekroje współczesnych problemów, red. J. Górniewicz, P. Piotrowski, M. Warmiński, Centrum Badań Społecznych UWM, Olsztyn 2013.
 • Hejwosz D., Edukacja uniwersytecka i kreowanie elit społecznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.
 • Innowacje w edukacji akademickiej. Szkolnictwo wyższe w procesie zmiany, red. J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 • Jasiński A.J., Polski uniwersytet na drodze do modelu przedsiębiorczego, "Zagadnienia Naukoznawstwa" 2016, nr 4 (210).
 • Kokowski M., Uniwersytet nowego humanizmu, "Zagadnienia Naukoznawstwa" 2015, nr 1 (203).
 • Kwiek M., Antonowicz D., Hulicka M., Jędrzejewski T., Kowalski R., Kulczycki E., Szadkowski K., Szot A., Wolszczak-Derlacz J., Projekt założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2016.
 • Machnikowska A., Quo vadis, Universitas?, [w:] Szkolnictwo wyższe w obliczu zmian, red. Sz. Biliński, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2015.
 • Malewski M., Edukacja akademicka w pułapce pozornego egalitaryzmu, "Człowiek-Teraźniejszość-Edukacja" 2011, nr 3 (55).
 • Melosik Z., Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności, wiedzy i władzy, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.
 • Nowakowska H., Realizacja postulatów procesu bolońskiego w opiniach studentów, "Człowiek-Teraźniejszość-Edukacja" 2015, nr 1 (69).
 • Pauluk D., Współczesny uniwersytet w potocznych doświadczeniach studentów, "Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja" 2016, nr 3 (75).
 • Pląsek R., Szkolnictwo wyższe - między utopijną wizją a rzeczywistością, [w:] Utopia a edukacja, red. J. Gromysz, R. Włodarczyk, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, t. I.
 • Sułkowski Ł., Kultura akademicka. Koniec utopii?, PWN, Warszawa 2016.
 • Szkolnictwo wyższe w obliczu zmian, red. S. Biliński, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2015.
 • Szkolnictwo wyższe. Przekroje współczesnych problemów, red. J. Górniewicz, P. Piotrowski, M. Warmiński, Centrum Badań Społecznych UWM, Olsztyn 2013.
 • Utopia a edukacja, red. J. Gromysz, R. Włodarczyk, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, t. I.
 • Weiner J., Kontrola jakości materiału i produktu końcowego w procesie wytwarzania absolwentów uniwersytetu, [w:] Szkolnictwo wyższe w obliczu zmian, red. S. Biliński, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2015.
 • Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900650385 [dostęp: 16.07.2017].
 • Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110840455 [dostęp: 16.07.2017].
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych, https://www.google.pl/?gfe_rd=cr&ei=8YlrWYCAAbHi8Aei_4LIBg
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171512211

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.