PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | R. 15, nr 2, cz. 1 | 107--119
Tytuł artykułu

Społeczna odpowiedzialność biznesu a tworzenie wartości banków

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Corporate Social Responsibility and Value Creation in Banks
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wskazanie relacji między aktywnością banków w obszarze CSR a ich dokonaniami finansowymi, przyczyniającymi się do budowania wartości. Jego realizacja wymagała przeprowadzenia analizy relacji między aktywnością banków w CSR a ich wynikami finansowymi, zarówno z punktu widzenia teoretycznego, jak i dotychczasowych badań empirycznych prezentowanych w światowej literaturze przedmiotu. Przeprowadzona analiza umożliwiła weryfikację hipotezy, iż zaangażowanie w obszarze społecznej odpowiedzialności jest jednym z narzędzi budowania wartości banków. Nakłady ponoszone przez banki na CSR przyczyniają się do budowy zaufania interesariuszy do banków, determinują sytuację finansową i rynkową banków, co przekłada się w długim okresie na wymierne korzyści ekonomiczne, a w rezultacie budowanie wartości banków. Weryfikacja hipotezy 2, dotyczącej relacji między aktywnością banków w CSR a ich dokonaniami finansowymi nie pozwoliła na jednoznaczne wnioski. Badania wskazały na heterogeniczność relacji CSR a CFP zarówno w badaniach międzynarodowych, jak i w poszczególnych krajach. Dominuje jednak pozytywna relacja, potwierdzająca, że status społecznie odpowiedzialnego banku jest dla niego opłacalny, a tym samym CSR buduje wartość. Realizacja celu artykułu wymagała zastosowania metod badawczych w postaci analizy literatury krajowej i zagranicznej, badań wtórnych, analizy opisowej i porównawczej oraz wnioskowania logicznego. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to indicate the relationship between the activity of banks in the area of CSR and their financial performance contributing to the building of value. In this article we analyzed the relationship between CSR activities and their financial results, both from the theoretical point of view and the empirical research presented so far in the global literature of the subject. The analysis allowed the verification of the hypothesis that engagement in the area of social responsibility is one of the tools for building the value of banks. The engagement of banks in CSR contributes to the building of stakeholder confidence in banks, determine their financial and market situation, which translates into long-term measurable economic benefits and consequently builds the value. The verification of hypothesis number 2, concerning the relationship between the activity of banks in CSR and their financial performance, did not allow for unambiguous conclusions. Studies have shown the heterogeneity of CSR and CFP relationships both in international studies and in individual countries. There is, however, a dominant positive relationship that confirms that the status of socially responsible banks pays off and that CSR therefore builds value. In order to realize the purpose of this article the analysis of domestic and foreign literature research method was applied together with secondary research, descriptive and comparative analysis and logical inference. (original abstract)
Rocznik
Strony
107--119
Opis fizyczny
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Aggarwal P. (2013), Impact of Sustainability Performance of Company on its Financial Performance: A Study of Listed Indian Companies, "Global Journal of Management and Business Research", Vol. 13, No. 11.
 • Albertini E. (2012), Does Environmental Strategy Improve Financial Performance? A Meta-Analytical Review, 72nd Academy Of Management, Annual Meeting, Boston, août 2012 et 35th European Accounting Association Annual Conference, Ljubljana.
 • Allouche J., Laroche P. (2005), A Meta-analytical investigation of the relationship between corporate social and financial performance, "Revue de Gestion des Ressources Humaines", Vol. 57, No. 1.
 • Bolton B. (2013), Corporate Social Responsibility and Bank Performance, Working Paper, http://ssrn.com/abstract=2277912.
 • Bossone B. (2000), What Makes Banks Special? A Study of Banking, Finance, and Economic Development, "World Bank Policy Research Working Papers", No. 2408.
 • Cheung P., Mak W. (2010), Therelation between corporate social responsibility disclosure and financial performance: Evidence from the commercial banking industry, Doctoral dissertation, Beedie School of Business-Segal Graduate School, Simon Fraser University.
 • Chih H.L., Chih H.H., Chen T.Y. (2010), On the Determinants of Corporate Social Responsibility: International Evidence on the Financial Industry, "Journal of Business Ethics", Vol. 93, No. 1.
 • Clark G.L., Feiner A., Viehs M. (2015), From the Stockholder to the Stakeholder: How Sustainability Can Drive Financial Outperformance, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2508281.
 • Decker S., Sale, C. (2009) An Analysis of Corporate Social Responsibility, Trust and Reputation in the Banking Profession, w: S.O. Idowu, W.L. Filho (eds.), Professionals perspectives if corporate social responsibility, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg.
 • Friedman M. (1970), The social responsibility of business is to increase its profits, "New York Times Magazine", September 13.
 • Gaultier-Galliard S., Louisot, J-P. (2006), Risks to Reputation: A Global Approach, "The Geneva Papers", Vol. 31.
 • Gray E.R., Balmer J.M.T. (1998), Managing corporate image and corporate reputation. "Long Range Planning", Vol. 31, No. 5.
 • Griffin J.J., Mahon J.F. (1997), The Corporate Social Performance and Corporate Financial Performance Debate: Twenty-Five Years of Incomparable Research, "Business and Society", Vol. 36, No. 1.
 • Kleine J., Krautbauer M., Weller T. (2013), Nachhaltige Investments aus dem Blick der Wissenschaft: Leistungsversprechen und Realität, Research Center for Financial Services Steinbeis-Hochschule, Berlin.
 • Kumorek M. (2016), Czy społeczna odpowiedzialność biznesu ma sens, "Nowoczesny Bank Spółdzielczy", nr 1.
 • Levine R. (2004), Finance and Growth, Theory and Evidence, NBER Working Paper 10766, Cambridge, Mass., NBER.
 • Llewellyn D. (2005) Trust and confidence in financial services: a strategic challenge, "Journal of Financial Regulation and Compliance", Vol. 13, No. 4.
 • Marcinkowska M. (2003), Wartość banku. Kreowanie wartości i pomiar wyników działalności banku. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Margolis J.D., Elfenbein H., Walsh J.P. (2007), Does it pay to be good? a meta-analysis and redirection of research on the relationship between corporate social and financial performance, Working Paper, Ross School of Business - University of Michigan.
 • Margolis J.D., Walsh J.P. (2001), People and profits?: The search for a link between a company's social and financial performance, Mahwah, N.J: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Maron I.Y. (2006), Toward a Unified Theory of the CSP- CFP Link, "Journal of Business Ethics", Vol. 67, No. 2.
 • Mazurek J. (2015), Budowanie wartości firmy przez CSR, "Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Kurier Finansowy", nr 1(39).
 • McGuire J.B., Sundgren A., Schneeweiss T. (1988), Corporate Social Responsibility and Firm Financial Performance, "Academy of Management Journal", Vol. 31, No. 4.
 • McWilliams A., Siegel D. (2001), Corporate social responsibility: A theory of the firm perspective, "Academy of Management Review", Vol. 26, No. 1.
 • Meng-Wen W., Chung-Hua S. (2013), Corporate social responsibility in the banking industry: Motives and financial performance, "Journal of Banking & Finance", Vol. 37, No. 9.
 • Ofori D.F., Nyuur R.B., S-Darko, M.D. (2014), Corporate social responsibility and financial performance: Fact or fiction? A look at Ghanaian banks', "Acta Commercii", Vol. 14, No. 1, Art. 180, http://dx.doi. org/10.4102/ac.v14i1.180.
 • Olsen R. (2008), Trust as risk and the foundation of investment value, "Journal of Socio Economics", Vol. 37, No. 4.
 • Orlitzky M., Schmidt F.L., Rynes S.L. (2003), Corporate social and financial performance: A meta-analysis, "Organization Studies", Vol. 24, No. 3.
 • Peloza J. (2009), The Challenge of Measuring Financial Impacts from Investments in Corporate Social Performance, "Journal of Management", Vol. 35, No. 6.
 • Preston L.E., O'Bannon D.P. (1997), The corporate social-financial performance relationship: a typology and analysis, "Business and Society", Vol. 36.
 • Sandahl G. (2016), CSR and financial performance in the banking sector in Scandinavia, https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/44769/1/gupea_2077_44769_1.pdf.
 • Sarwar Uddin A., Md. Zahidul I., Ikramul H. (2012), Corporate Social Responsibility and Financial Performance Linkage- Evidence from the Banking Sector of Bangladesh, "Social Responsibility & Financial Performance Linkage".
 • Scholtens B. (2009), Corporate social responsibility in theinternational banking industry, "Journal of Business Ethics", No. 86.
 • Schwaiger M. (2004), Components And Parameters of Corporate Reputation - An Empirical Study, "Schmalenbach Business Review, Vol. 56, January.
 • Seifert B., Morris S.A., Bartkus B.R. (2004), Having, giving, and getting: Slack resources, corporate philanthropy, and firm financial performance, "Business & Society", Vol. 43, No. 2.
 • Simpson W.G., Kohers T. (2002), The link between corporate social and financial performance: Evidence from the banking industry, "Journal of Business Ethics", Vol. 35, No. 2.
 • Soana M.G. (2011), The relationship between corporate social performance and corporate financial performance in the banking sector, "Journal of Business Ethics", Vol. 104, No. 1.
 • Su W., Peng M.W., Tan W., Cheung Y.-L. (2016), Thesignaling effect of corporate social responsibility in emerging economies, "Journal of Business Ethics", Vol. 134, No. 3.
 • Szpringer W. (2009), Społeczna odpowiedzialność banków: Między ochroną konsumenta a osłoną socjalną, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Taşkın D. (2015), The Relationship between CSR and Banks' Financial Performance: Evidence from Turkey, "Journal of Yasar University" - Special Issue on Social Responsibility Education and Practices.
 • Waddock S.A., Graves S.B. (1997), The corporate social performance-financial performance link, "Strategic Management Journal", Vol. 18, No. 4.
 • Wang Q., Dou J., Jia S. (2015), A Meta-Analytic Review of Corporate Social Responsibility and Corporate Financial Performance, "The Moderating Effect of Contextual Factors", Vol. 55, No. 8.
 • Weshah S.R., Dahiyat A.A., Abu Awwad M.R., Hajjat E.S. (2012), The Impact of Adopting Corporate Social Responsibility on Corporate Financial Performance: Evidence from Jordanian Banks, "Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business", Vol. 4, No. 5.
 • Zyznarska-Dworczak, B. (2016), Determinanty rozwoju sprawozdawczości niefinansowej w świetle pozytywnej i normatywnej teorii rachunkowości, w: Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju: gospodarka - etyka - środowisko, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 436.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171512226

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.