PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | z. 6 | 25--30
Tytuł artykułu

Koszty uprawy ziemniaków jadalnych odmiany vineta

Warianty tytułu
Costs of Cultivation of Edible Potatoes of Vineta Variety
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań było określenie efektywności ekonomicznej uprawy ziemniaków jadalnych odmiany Vineta, uprawianych na glebie lekkiej na podstawie standardowej nadwyżki bezpośredniej - SGM (Standard Gross Margin). Eksperyment prowadzono na plantacji produkcyjnej o powierzchni 1,7 ha, zlokalizowanej w województwie lubelskim. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że produkcja ziemniaków jadalnych w latach 2015-2016 była opłacalna. Największy udział w strukturze poniesionych kosztów bezpośrednich stanowiły koszty: zakupu sadzeniaków (42,67%), specjalistyczne (33,90%), obornika (13,96%), następnie środków ochrony roślin (4,73%) oraz nawozów mineralnych (4,28%).(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the study was to determine the economic efficiency of edible potatoes cultivation of Vineta variety grown on light soil on the basis of standard gross margin (SGM). Field research was carried out on a 1.7 ha plantation site located in Lublin Province. As a result of the research, it was found that the production of potatoes in the years 2015-2016 was profitable. The highest share in the structure of direct costs incurred was the purchase of seed potatoes (42.67%), specialized costs (33.90%), the cost of manure (13.96%), then the costs of plant protection products (4.73%) and mineral fertilizers (4.28%).(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
25--30
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • Augustyńska-Grzymek Irena, Marcin Cholewa, Mariusz Dziewulski, Arkadiusz Orłowski, Aldona Skarżyńska, Izabela Ziętek, Krzysztof Zmarzłowski. 2009. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2008 roku (Production, costs and direct surplus of selected agricultural products in 2008). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Chotkowski Jacek. 2011. Koszty i opłacalność uprawy ziemniaków. Ziemniaki - cenne warzywo i nowoczesny biznes (Costs and profitability of potato cultivation. Potatoes - a valuable vegetable and modern business). Agroserwis 3:18-21.
 • Dzwonkowski Wiesław. 2014. Rynek ziemniaków. Rynek Rolny. Analizy. Tendencje. Oceny 1 (275): 21-24.
 • Dzwonkowski Wiesław. 2017. Ewolucja produkcji ziemniaków w Polsce i UE (Evolution of Potato Production in Poland and the EU). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 17 (3): 71-80.
 • Gołaś Zbigniew. 2016. Ekonomika, organizacja i sytuacja dochodowa gospodarstw rolnych krajów Unii Europejskiej ukierunkowanych na produkcję roślin okopowych (Economics, organization and income situation of EU countries' farms focused on root crops production). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 103 (1): 35-45.
 • GreenBack Sp. z o.o. 2017. http://www.greenback.net.pl/rolnictwo-i-ogrodnictwo, access: 10.10.2017.
 • GUS. 2017. Wyniki produkcji roślinnej w 2016 roku. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa: GUS.
 • IHAR-PIB. 2015. Charakterystyka Krajowego Rejestru Odmian Ziemniaka (Characteristics of the National Register of Potato Varieties). Wydanie XVIII. Jadwisin: IHAR-PIB.
 • Nowacki Wojciech. 2009. Czynniki wpływające na opłacalność produkcji ziemniaka w Polsce (Factors influencing the profitability of potato cultivation in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XI (1): 320-323.
 • Nowacki Wojciech. 2011. Systemy produkcji ziemniaka stosowane w kraju - ich wady i zalety (Potato production systems used in the country - their advantages and disadvantages). Wieś Jutra 1/2: 5-7.
 • Nowacki Wojciech. 2015. Szanse i zagrożenia rynku ziemniaka w Polsce (Opportunities and threats of potato market in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XVII (2): 169-175.
 • Nowacki Wojciech. 2016. Rynek ziemniaków jadalnych w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju (Table potatoes market in Poland - current state and perspectives). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (1): 196-201.
 • Pawlak Jan. 2012. Kombajny do zbioru zbóż i roślin okopowych w rolnictwie polskim (Combine harvesters and root crop harvesters in the polish agriculture). Problemy Inżynierii Rolniczej. Problems of Agricultural Engineering 4 (78): 45-55.
 • Rembeza Jerzy. 2006. Efektywność ekonomiczna wybranych nakładów w produkcji ziemniaka (Economic efficiency of selected expenditures in potato production). Wieś Jutra 2: 30-31.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków (Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development of October 29, 2003 on specific requirements regarding the commercial quality of potatoes). Dz.U. 2003, nr 194, poz. 1899, 1900.
 • Skarżyńska Aldona. 2010. Sezon sprzedaży ziemniaków jadalnych a opłacalność ich produkcji (Season of selling potatoes for human consumption in the context of profitability of their production). Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (16): 111-123.
 • Tuka Paulina. 2016. Zmiany powierzchni uprawy a opłacalność produkcji ziemniaków w Polsce (Changes in the production area vs. profitability of potatoes in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (3): 363-367
 • US w Lublinie. 2017. Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych w województwie lubelskim w 2016 roku (The resultant estimate of the main agricultural crops in the Lublin province in 2016). Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie, Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych.
 • Wereszczaka Jacek, Jan Marczakiewicz. 2014. Zrównoważone rolnictwo i zdrowe środowisko. Dobre praktyki i rola pożytecznych mikroorganizmów w uprawie ziemniaków z zastosowaniem innowacyjnych, naturalnych technologii (Sustainable agriculture and a healthy environment. Good practices and the role of beneficial microorganisms in potato cultivation using innovative, natural technologies). Warszawa: MRiRW, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171512242

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.