PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 30 | 7--26
Tytuł artykułu

The Changes in Social and Demographic Structure of Large Housing Estates in Post-socialist Poland and Their Main Determinants

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Zmiany w strukturze społecznej i demograficznej wielkich osiedli mieszkaniowych w postsocjalistycznej Polsce i ich główne determinanty
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Wielkie prefabrykowane osiedla mieszkaniowe powstawały w całej Europie, jednakże czynniki polityczne i ideologiczne przyczyniły się do tego, że na największą skalę rozwinęły się w krajach realnego socjalizmu. Obecnie nadal stanowią one około 30-40% zasobów mieszkaniowych w tej części Europy. W artykule omówiono przemiany wielkich osiedli mieszkaniowych, jakie zaszły w Polsce w ciągu 25 lat po upadku komunizmu. Głównym celem badań była odpowiedź na następujące pytania: (1) Jak zmieniły się struktury społeczne i demograficzne dużych osiedli mieszkaniowych w Polsce od czasu upadku socjalizmu? (2) Jakie są główne determinanty tych procesów? (3) Czy procesy zachodzące w tych osiedlach odzwierciedlają negatywne zjawiska degradacji społecznej obserwowane w wielu krajach Europy Zachodniej? Podstawą opracowania był przegląd dostępnej literatury dotyczącej przekształceń wielkich osiedli mieszkaniowych w kilku dużych miastach Polski oraz wyniki badań własnych przeprowadzonych w jednym z największych miast w kraju, jakim jest Łódź.(abstrakt oryginalny)
EN
Large pre-fabricated housing estates were erected all over Europe, however the political and ideological factors conspired to ensure that they developed on the largest scale in communist countries. Today, they continue to provide some 30-40% of the housing stock in this part of Europe. The present paper discusses the transformations of large housing estates in Poland 25 years after of the collapse of communism. The main purpose of the study was to identify the social and demographic changes in Polish large housing estates and to clarify the crucial factors underpinning them. The key questions were: (1) How the social and demographic structures of the large housing estates in Poland have changed since the collapse of communism? (2) What are the main determinants of these processes? (3) Whether the processes occurring in large housing estates reproduce the negative phenomena of social degradation observed in many Western European countries? The study is based on a review of the available literature concerning transformations of large housing estates in several of the large Polish cities and the results of the author's own investigations conducted within Łódź - one of the largest cities in the country.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
7--26
Opis fizyczny
Twórcy
 • Institute of Urban Geography and Tourism Studies, Faculty of Geographical Sciences, University of Łódź
Bibliografia
 • Basista A., 2001, Betonowe dziedzictwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ciesiółka P., 2010, Rehabilitacja zabudowy blokowej na przykładzie osiedla Jana III Sobieskiego w Poznaniu, [in:] Jażdżewska I. (ed.), Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, XXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 89-100.
 • Coudroy de Lille L., 2000, Jak dalece można porównywać miasta europejskie? Refleksje nad procesami i pojęciami na przykładzie osiedli mieszkaniowych we Francji i w Polsce, [in:] Jażdżewska I. (ed.), Miasto postsocjalistyczne - organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 99-112.
 • Czepczyński M., 1999, Rozwój i upadek koncepcji osiedli blokowych, "Biuletyn KPZK PAN", 190: 49-67.
 • Dekker K., Halls S., van Kempen R., Tosics I., 2005, Restructuring large housing estates in European cities: an introduction, [in:] van Kempen R., Dekker K., Hall S., Tosics I. (eds.), Restructuring large housing estates in Europe, Policy Press, Bristol, UK: 1-17.
 • Enyedi G., 1998, Transformation in Central European postsocialist cities, [in:] Enyedi G. (ed.), Social change and urban restructuring in Central Europe, Akademiai Kiadó, Budapest: 9-34.
 • Éróss A., 2013, Past and Present of Large Housing Estates in Visegrad Countries and Armenia, "Hungarian Geographical Bulletin", 62 (1), Hungarian Academy of Science: 77-82.
 • Gorczyca K., 2009, Wielkie osiedla mieszkaniowe - diagnoza stanu obecnego. Podejmowane działania rewitalizacyjne, [in:] Jarczewski W. (ed.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji, Instytut Rozwoju Miast, Kraków: 89-123.
 • Gorczyca K., 2016, The social transformation of large housing estates in Poland at the turn of the 21st century, "Sociologicky časopis / Czech Sociological Review", 52 (6): 861-892.
 • Górczyńska M., 2008, Percepcja i waloryzacja osiedla mieszkaniowego (na podstawie badań prowadzonych w Warszawie w ramach projektu RESTATE), "Przegląd Geograficzny", 2, IGIPZ PAN: 267-286.
 • Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2013, Procesy studentyfikacji w Łodzi, [in:] Jakóbczyk-Gryszkiewicz J. (ed.), Procesy gentryfikacji, cz. II, XXVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Uniwersytet Łódzki, Łódź: 95-107.
 • Jałowiecki B., 1995, Miasto polskie - między utopią a rzeczywistością, [in:] Starosta P. (ed.), Zbiorowości terytorialne i więzi społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 36-43.
 • Jarosz D., 2010, Mieszkanie się należy... Studium z peerelowskich praktyk społecznych, Oficyna Wydawnicza Aspra JR, Warszawa.
 • Jencks Ch., 1987, Ruch nowoczesny w architekturze, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa.
 • Jerschina J., Lesińska E., Pytliński Ł., Siwek H., 2012, Badania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Prądnika Czerwonego w Krakowie, [in:] Czapska J. (ed.), Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków: 201-247.
 • Kabisch S., Grossmann K., 2013, Challenges for large housing estates in light of population decline and ageing. Results of a long-term survey in East Germany, "Habitat International", 39: 232-239.
 • Kiciński A., 2004, Poland. A future for the 'blokowisko'?, [in:] Turkington R., van Kempen R., Wassenberg F. (eds.), High-rise housing in Europe. Current trends and future prospects, Delft University Press, Delft: 187-202.
 • Knorr-Siedow T., 1996, Present and future outlook for large housing estates, http://www.eaue.de/Housing/housfut/htm (accessed on: 20.02.2014).
 • Kotus J., 2007, Natura wielkomiejskich sąsiedztw, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.
 • Kovács Z., Douglas M., 2004, Hungary. From socialist ideology to market reality, [in:] Turkington R., van Kempen R., Wassenberg F. (eds.), High-rise housing in Europe. Current trends and future prospects, Delft University Press, Delft: 231-248.
 • Kovács Z., Herfert G., 2012, Development pathways of large housing estates in post-socialist cities: an international comparison, "Housing Studies", 27 (3): 324-342.
 • Kozłowski S., 2010, Przeszkody i bariery na drodze humanizacji osiedli, [in:] Jażdżewska I. (ed.), Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, XXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 73-87.
 • Large housing estates in Poland. Territorial enclosure, privatisation of the public space, RESATE, Conference for researchers and policymakers, 19-21.05.2005, Ljubljana, Slovenia, http://restate.geo.uu.nl/conference/posterexhibition/Poland1.pdf (accessed on: 18.08.2013).
 • Lewicka M., 2004, Identyfikacja z miejscem zamieszkania mieszkańców Warszawy: determinanty i konsekwencje, [in:] Grzelak J., Zarycki T. (eds.), Społeczna mapa Warszawy, Wydawnictwo Scholar, Warszawa: 273-315.
 • Marcińczak S., 2009, Przemiany struktury społeczno-przestrzennej Łodzi w latach 1988- 2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Matlovič R., Ira V., Sýkora L., Szczyrba Z., 2001, Procesy transformacyjne struktury przestrzennej miast postkomunistycznych na przykładzie Pragi, Bratysławy, Ołomuńca oraz Preszowa, [in:] Jażdżewska I. (ed.), Miasto postsocjalistyczne - organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 243-252.
 • Musterd S., van Kempen R., 2005, Large-scale housing estates in European cities: opinions of residents on recent developments. RESTATE, Utrecht University, Utrecht.
 • Nowakowski M., 2013, Sto lat planowania przestrzeni polskich miast (1910-2010), Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Prak N.L., Premius H., 1986, A model for the analysis of the decline of postwar housing, "The International Journal of Urban and Regional Research", 10: 1-7.
 • Rembarz G., 2010, Rola przestrzeni publicznej w odnowie i kształtowaniu miejskiego środowiska mieszkaniowego, [in:] Lorens P., Martyniuk-Pęczek J. (eds.), Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast, Urbanista, Gdańsk: 138-156.
 • RębowskaA., 2000, Rehabilitacjablokowisk, [in:] Ziobrowski Z., Ptaszycka-Jackowska D., Rębowska A., Geissler A. (eds.), Odnowa miast. Rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Kraków: 85-105.
 • Rębowska A., Jeżak J., Rydzik W., Węgłowski M., 2006, Strategie rehabilitacji "blokowisk", Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Rodzoś J., Flaga M., 2010, Nowa sytuacja społeczna starych osiedli mieszkaniowych na przykładzie osiedla im A. Mickiewicza w Lublinie, [in:] Jażdżewska I. (ed.), Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast, XXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 101-118.
 • Rykiel Z., 1999, Przemiany struktury społeczno-przestrzennej miasta polskiego a świadomość terytorialna jego mieszkańców, "Prace Geograficzne", 170, IGiPZ PAN.
 • Sagan I., 2000, Miasto. Scena konfliktów i współpracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Smith D.P., 2002, Patterns and processes of studentification in Leeds, "Regional Review", 12 (1): 14-16.
 • Stanilov K., 2007, Housing trends in Central and Eastern European cities during and after the period of transition, [in:] Stanilov K. (ed.), The post-socialist city. Urban form and space transformations in Central and Eastern Europe after socialism, Series: "Geo Journal Library", 92, Springer, Dorgdrecht: 173-190.
 • Sýkora L., 2009, Post-socialist cities, [w:] Kitchin R., Thrift N. (eds.), International Encyclopedia of Human Geography, 8, Elsevier, Oxford: 387-395.
 • Szafrańska E., 2013, Large housing estates in post-socialist Poland as a housing policy challenge, "European Spatial Research and Policy", 20 (1): 119-129.
 • Szafrańska E., 2014, Transformations of large housing estates in post-socialist cities: The case of Łódź, Poland, "Geographia Polonica", 87 (1): 77-94.
 • Szafrańska E., 2015, Transformations of large housing estates in Central and Eastern Europe after the collapse of Communism, "Geographia Polonica", 88 (4): 621-648.
 • Szafrańska E., 2016, Wielkie osiedla mieszkaniowe w mieście postsocjalistycznym. Geneza rozwój, przemiany, percepcja, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Szelényi I., 1996, Cities under socialism - and after, [in:] Andrusz G., Harloe M., Szelényi I. (eds.), Cities after socialism. Urban and regional change and conflict in post-socialist societies, Blackwell Publishers, Oxford: 286-317.
 • Temelová J., Novák J., Ouředniček M., Puldová P., 2011, Housing estates in the Czech Republic after socialism: Various trajectories and inner differentiation, "Urban Studies", 48 (9): 1811-1834.
 • Tokajuk A., 2007, Zespoły mieszkaniowe z lat 1945-1970, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 • Wassenberg F., Turkington R., van Kempen R., 2004, Prospects for high-rise housing estates, [in:] Turkington R., van Kempen R., Wassenberg F. (eds.), High-rise housing in Europe: current trends and future prospects, Delft University Press, Delft: 265-280.
 • Wassenberg F., 2013, Large housing estates: Ideas, rise, fall and recovery, "The Bijlmermeer and Beyond", Serie: "Sustainable Urban Areas", 48, Delft University Press, Delft.
 • Węcławowicz G., 2007, Geografia społeczna miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Węcławowicz G., Kozłowski S., Bajek R., 2003, Large housing estates in Poland: overview of developments and problems in Warsaw. RESTATE, Utrecht University, Utrecht.
 • Węcławowicz G., Guszcza A., Kozłowski S., Bielawska A., Adamiak A., Krasowska M.,Fader A., Bierzyński A., 2005, Large housing estates in Poland: opinions of residents on recent developments. RESTATE, Utrecht  University, Utrecht.
 • Wiest K., 2011, Large-scale housing estates in Central and East European cities: between residential preferences and local housing market differences, "Housing: Theory and Society", 28 (4): 410-431.
 • Wojtkun G., 2004, Osiedle mieszkaniowe w strukturze miasta XX wieku, Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej, Szczecin.
 • Wojtkun G., 2008, Wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe w Polsce. W cieniu wielkiej płyty, "Przestrzeń i Forma", 10: 175-194.
 • Zborowski A., 2005, Przemiany struktury społeczno-przestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu i transformacji ustrojowej (na przykładzie Krakowa), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171512324

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.