PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 4 (CD) | 560--569
Tytuł artykułu

Multiscreening w teorii i praktyce : wyniki badań

Warianty tytułu
Multiscreening in Theory and Practice : Results of Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem głównym podjętych rozważań było omówienie zjawiska multiscreeningu, czyli wieloekranowości charakterystycznego dla zdigitalizowanych i mobilnych interesariuszy, w tym konsumentów. Na potrzeby opracowania przeprowadzono analizę wtórnych i pierwotnych źródeł informacji. Metodyka badań objęła: 1) studia literaturowe, 2) analizę dostępnych zasobów informacyjnych w sieci (w tym powiązanych treści, publikacji; raportów i opracowań; o oferentach i zakresie usług wynikających z analizowanego zjawiska; na temat wybranych marketerów dostosowujących do multiscreeningu swoje działania marketingowe), 3) wywiady indywidualne i grupowe (związane z analizą sytuacji z życia uczestników powiązanych z zachowaniami multiscreeningowymi) oraz 4) badanie opinii 302 mobilnych respondentów z wykorzystaniem ankiety internetowej poprzez platformę PROFITEST na temat "Multiscreening w zachowaniach konsumentów". Umożliwiło to przybliżenie istoty, odmian i skali zjawiska, uwarunkowań oraz sposobów i procedury jego uwzględniania w zarządzaniu współczesnymi organizacjami. Badania pierwotne w szczególności dotyczyły skali badanego zjawiska, świadomości występowania, wiedzy o nim, zachowań multiscreeningowych interesariuszy oraz zakresu ich wykorzystania przez uczestników gry rynkowej, zarówno przez oferentów, jak i zdigitalizowanych klientów. W rezultacie osiągnięto efekt edukacyjny, gdyż wielu badanych w czasie wywiadów i po wypełnieniu ankiety komentowało, że nie miało świadomości o skali zjawiska oraz jego znaczeniu biznesowym. Autorzy sformułowali zalecenia dla zainteresowanych naukowców i praktyków dotyczące optymalizacji działań marketingowych (w tym komunikacyjnych) z uwzględnieniem rozważanego zjawiska. Artykuł wpisuje się w problematykę zarządzania z uwzględnieniem paradygmatu digitalizacji zachowań interesariuszy zmieniających się wraz z postępem techniczno-technologicznym i poszerza wiedzę w obszarze skutecznego marketingu mobilnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of deliberations undertaken in this article was to describe the phenomenon of multiscreening which is characteristic for digitized and mobile stakeholders, including consumers. For the need of the paper the analysis of primary and secondary sources of information was conducted. The methodology of research included: 1) literature studies; 2) analysis of available in the Internet information resources (including associated contents, publications; reports and research papers; tenderers and a range of services resulting from the analysed phenomenon; selected marketers who adjust their marketing activities to multiscreening); 3) individual and group interviews (related to analysis of the situation where participants are associated with multiscreening behaviours), and 4) an opinion poll of 302 mobile respondents using the Internet survey on "multisreening in consumers behaviours" through PROFITEST platform. Therefore, it allowed to explain the core, variants and scale of this phenomenon, circumstances and methods as well as procedures of its contribution in management of contemporary organizations. The primary research was focused on a scale of the analysed phenomenon, awareness of its existence, knowledge about it, multiscreening behaviours of stakeholders and a range of its exploitation by participants of a market game, both tenderers and digitized consumers. As a result, the educational effect was achieved because many respondents at the time and after the survey, gave comments explaining that they were not aware of the scale of this phenomenon as well as of its business importance. The authors worked out the recommendations for interested scientists and practitioners on optimization of marketing actions (including communication) related to discussed phenomenon. The article follows on management issues concerning the paradigm of digitalization of stakeholders behaviours who change due to technical and technological progress. Also, the paper broadens the knowledge in the field of effective mobile marketing. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
560--569
Opis fizyczny
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
autor
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • Belch G.E., Belch, M.A. (2012). Advertising and promotion. An integrated marketing communications perspective. 9th ed., New York: McGraw-Hill Irwin.
 • Bonek T., Smaga M. (2013). Biznes na Facebooku i nie tylko. Praktyczny poradnik o promocji w mediach społecznościowych. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Chaffey D., Smith P.R. (2017). Digital marketing excellence. Planning, optimizing and integrating online marketing. 5th ed., London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.
 • Corporate Profiles Consulting (2014). M2, czyli potęga mobilności i multiscreeningu, http://newsroom.upc.pl/raport_m2 (12.11.2017).
 • Dann S., Dann S. (2011). E-marketing. Theory and applications. UK, US, Hampshire, New York: Palgrave Macmillan.
 • De Pelsmacker P., Geuens M., Van den Bergh J. (2013). Marketing communications. A European perspective. 5th ed., United Kingdom Harlow: Pearson Education Limited.
 • Hatalska N. (2014). Meshing, stacking i shifting, czyli multiscreening z innej perspektywy, http://hatalska.com/2014/10/22/meshing-stacking-i-shifting-czyli-multiscreening-z-innej-perspektywy/ (13.11.2017).
 • Hritzuk N., Jones K. (2014). Multi-screen marketing: the seven things you need to know to reach your customers across TVs, computers, tablets and mobile phones. Hoboken, New Jersey, United States of America: Published by John Wiley & Sons, Inc.
 • Kall J. (2015). Branding na smartfonie. Komunikacja mobilna marki. Warszawa: Oficyna Wydawnicza a Wolters Kluwer business.
 • Kantar MillwardBrown (2016). TV ciągle w centrum multiscreeningu, https://cms.tv.tvn mediafutucreative.com/tv-ciagle-w-centrum-multiscreeningu/ (15.11.2017).
 • Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I. (2017). Marketing 4.0. Era cyfrowa. Warszawa: MT Biznes.
 • Królewski J., Sala P. (red.) (2016). E-marketing. Współczesne trendy, pakiet startowy, wyd. 2., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Market Research Society (2016). The market research and insight yearbook. Transforming evidence into impact. London: Kogan Page Publishers.
 • Maślak P. (2015). Wieloekranowość w atrybucji - świat potrafi już to mierzyć, a ty, http://adnext.pl/wieloekranowosc-w-atrybucji-swiat-potrafi-juz-to-mierzyc-a-ty/ (4.11.2017).
 • MEC Analytics & Insight (2015). Multiscreen Study, https://marketingprzykawie.pl/espresso/reklamodawcy-nie-wykorzystuja-w-pelni-potencjalu-multiscreeningu-regionalne-badanie-mec/ (14.11.2017).
 • Mindshare Polska (2015). Multiscreening, http://www.mindshareworld.com/poland/news/multiscreening-divided-attention-favourable-marketers (16.11.2017).
 • Neumeier M. (2017). Odwracanie marki: dlaczego teraz klienci rządzą firmami i jak obrócić to na własną korzyść. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
 • Rodriguez J. (2015). Nowoczesny e-mail marketing: uniwersalny, responsywny i skuteczny mailing w HTML-u. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 • Segijn C.M., Voorveld H.A.M., Smit E.G. (2016). The underlying mechanisms of multiscreening effects, Journal of Advertising, 45(4), 391-402.
 • Szczepański J. (2015). Strategiczny brand marketing: praktyczny przewodnik skutecznego marketingu dla menedżerów i nie tylko. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 • Tyszkiewicz R. (2017). Zarządzanie relacjami z interesariuszami organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
 • Witkowska D., Lizon A., Wasak M. (2017). M - Multiscreening (Encyklopedia Marketingu), http://nowymarketing.pl/a/10166,m-multiscreening-encyklopedia-marketingu (17.11.2017).
 • Wójcicka O. (2017). Multiscreening 2017 - zachowania multiscreeningowe, https://ircenter.com/multiscreening-2017-zachowania-multiscreeningowe/ (17.11.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171512362

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.