PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 494 Wybrane zagadnienia z bioekonomii | 85--98
Tytuł artykułu

Kto stoi na straży bezpieczeństwa konsumenta z alergią pokarmową

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Who is on The Safety Guard of The Consumer with Food Allergy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu był przegląd aktów prawnych i literatury przedmiotu służący prezentacji problematyki bezpieczeństwa konsumenta alergika wynikającego z zapewnienia rzetelnej informacji o obecności alergenów spożywczych w żywności przeznaczonej do handlu detalicznego i stanowiącej produkt usług gastronomicznych. Przedstawiono wymagania prawne co do sposobu przekazywania informacji o składnikach alergennych obowiązujące na unijnym rynku spożywczym. Omówiono implikacje wynikające z przepisów prawnych dla producentów żywności opakowanej oraz zakładów gastronomicznych. Wskazano na trudności związane z nadzorem nad alergenami, minimalizacją ryzyka krzyżowych zanieczyszczeń oraz szkoleń pracowniczych. Scharakteryzowano formy przekazywania informacji o składnikach alergennych przez zakłady gastronomiczne. Przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących znajomości zagadnień związanych z alergią pokarmową i sposobem przekazywania informacji o alergenach przez pracowników wybranych zakładów gastronomicznych na terenie Polski(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article was to review legislation and literature for the presentation of allergic consumer safety issues resulting from the provision of reliable information on the presence of food allergens in food intended for retail and as a food service product. The legal requirements concerning the provision of information on allergenic ingredients in the EU food market are presented. The legislative implications for packaged food manufacturers and catering companies are discussed. Challenges of allergens management, cross contamination risk, and staff training are identified. The various formats in which allergen information can be provided for non-prepacked foods by food businesses are characterized. The results of a questionnaire survey on knowledge of food allergy and the formats of allergen information provided by staff of selected catering companies in Poland are presented(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Bock S., Muñoz-Furlong A., Sampson H., 2007, Further fatalities caused by anaphylactic reactions to food, 2001-2006, The Journal of Allergy and Clinical Immunology, vol. 119, no. 4, s. 1016-1018.
 • Brockow K., Ring J., 2009, Food anphylaxis, Analytical and Bioanalytical Chemistry, no. 395, s. 17-23.
 • Dyrektywa 2000/13/WE z 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych.
 • Dyrektywa 2003/89/WE z 10 listopada 2003 r., zmieniająca dyrektywę 2000/13/WE w odniesieniu do oznaczania składników obecnych w środkach spożywczych.
 • Dyrektywa 2007/68/WE z 27 listopada 2007 r. zmieniająca załącznik IIIa do dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, zawierający wykaz składników, które należy obowiązkowo umieścić na etykietach środków spożywczych.
 • Dzwolak W., 2015a, Alergik w restauracji. Alergie pokarmowe a gastronomia - praktyczne podejście, Przegląd Gastronomiczny, vol. 69, nr 11, s. 4-5.
 • Dzwolak W., 2015b, Zarządzanie alergenami w produkcji środków spożywczych, Problemy Jakości, nr 4, s. 24-28.
 • Flanagan S. (red.), 2015, Handbook of Food Allergen Detection and Control, Woodhead Publishing.
 • Food Standards Agency, 2015, Informacje o alergenach w żywności nieopakowanej. Wytyczne dotyczące nowych przepisów w sprawie przekazywania konsumentom informacji o produktach spożywczych (ang. Food Information Regulations) dla małych i średnich przedsiębiorstw spożywczych, https://www.brighton-hove.gov.uk/sites/brighton-hove.gov.uk/files/Polish_0.pdf, (1.09.2017).
 • Gendel S., 2012, Comparison of international food allergen labelling regulations, Regulatory Toxicology and Pharmacology, no. 63, s. 279-285.
 • Gupta R., Taylor S., Baumert J., Kao L., Schuster E., Smith B., 2017, Economic factors impacting food allergen management: Perspectives from the food industry, the Journal of Food Protection, no. 14, s. 1719-1725.
 • Hamad A., Burks W., 2017, Emerging approaches to food desensitization in children, Current Allergy and Asthma Reports, no. 17, s. 1-7.
 • Jasnowska-Małecka J., 2011a, Biologiczne metody wykrywania alergenów w żywności, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 183, Poznań, s. 100-120.
 • Jasnowska-Małecka J., 2011b, Commercial tests for food allergen detection in food safety assurance, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 214, Poznań, s. 128-137.
 • Jasnowska-Małecka J., 2011c, Immunodiagnostyczne testy do oznaczania składników alergennych pochodzenia roślinnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 196, Poznań, s. 226-233.
 • Kaczmarski M., Korotkiewicz-Kaczmarska E., Bobrus-Chociej A., 2009, Aspekty epidemiologiczne, kliniczne i społeczne alergii pokarmowej. Cz. III. Aspekty społeczne alergii pokarmowej, Przegląd Pediatryczny, vol. 39, no. 2, s. 139-142.
 • Kirsch S., Fourdrilis S., Dobson R., Scippo M., Maghuin-Rogister G., De Pauw E., 2009, Quantitative methods for food allergens: A review, Analytical and Bioanalytical Chemistry, vol. 395, s. 57-67.
 • Mills E., Mackie A., Burney P., Beyer K., Frewer L., Madsen C., Botjes E., Crevel R., Van Ree R., 2007, The prevalence, cost and basis of food allergy across Europe, Allergy, vol. 62, s. 717-722.
 • Popping B., Abbott M., 2010, Food allergens in the focus, Journal of AOAC International, vol. 93, no. 2, s. 432.
 • Przewodnik do rozporządzenia (WE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, http://www.ijhar-s.gov.pl/pliki/A-pliki-z-glownego-katalogu/ethernet/2014/listopad/ przewodnik do rozporzadzenia 1169 2011.pdf (15.05.2017).
 • R-biopharm, 2007, First validated allergen reference material is now available, http://www.r-biopharm. com/news/news-en/first-validated-allergen-reference-material post z 30. stycznia 2017 (15. 05.2017).
 • Rozporządzenie (UE) nr 1169/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 Tekst mający znaczenie dla EOG.
 • Rozporządzenie z 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych, DzU, nr 137, poz. 966.
 • Rozporządzenie z 23 grudnia 2014 r., w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych, DzU, 2015, poz. 29.
 • Taylor S., Hefle S., 2005, Allergen control, Food Technology, vol. 59, no. 2, s. 40-43.
 • van Hengel A., 2007, Food allergen detection methods and the challenge to protect food-allergic consumers, Analytical and Bioanalytical Chemistry, no. 389, s. 111-118.
 • Wojtyniak K., Krauze A., Szczęsna M., 2013, Znajomość zagadnień alergii pokarmowej wśród pracowników restauracji, Alergia. Astma. Immunologia, vol. 18, nr 1, s. 50-54.
 • Wróblewska B., 2002, Wielka ósemka alergenów pokarmowych, Alergia, vol. 4, nr 15, s. 1-7.
 • Zimny S., Błaszczyk J., Kucharczyk M., Seruga P., Piekara A., Krzywonos M., 2016, Postępowanie z alergenami jako element zarządzania jakością w zakładach spożywczych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 461, Wrocław, s. 227-236.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171512366

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.