PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 494 Wybrane zagadnienia z bioekonomii | 123--131
Tytuł artykułu

Problemy pszczelarstwa w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Problems of Beekeeping in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pszczelarstwo stanowi bardzo ważny element gospodarki żywnościowej państwa. Pszczoły dokonują ponad 80% zapyleń, są również producentami coraz bardziej docenianego w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i medycznym miodu, którego lecznicze i zdrowotne właściwości są coraz częściej tematem wielu prac. Powstaje pytanie, jakie problemy dotykają dzisiejsze gospodarstwa pasieczne w Polsce. W literaturze przedmiotu spotyka się od pewnego czasu problem wymierania pszczół (masowe ginięcie rodzin pszczelich), który obok warrozy i zgnilca amerykańskiego stanowi główną przyczynę zmniejszania się populacji pszczół na wielu terenach. Wśród artykułów poświęconych pszczelarstwu znaleźć można również pojawiający się coraz częściej problem tzw. miodu cementowego. Ogromną barierą w rozwoju polskiego pszczelarstwa jest również gwałtowne zmniejszanie się pasiecznictwa zawodowego na rzecz amatorskiego. Celem pracy jest przedstawienie bieżących problemów rynku pszczelarskiego w Polsce i analiza aktualnych barier rozwoju tego sektora gospodarki(abstrakt oryginalny)
EN
Beekeeping is a very important element of the state's food economy. The question arises of the problems, which affect today's honey bee farming in Poland. It seems that these difficulties are often known to beekeepers in other parts of the world. The problem of extinction of bees (colony collapse disorder - known as CCD) has become increasingly common for some time in existing literature of the subject. There is also a more visible increasing problem in honey bee farming of the so-called cement honey among the articles on apiculture. A huge barrier to the development of Polish apiculture is also the sharp decline in professional beekeeping for amateur beekeeping. The aim of this paper is to present current problems of the apiculture market in Poland, and analyze existing barriers to the development of this sector in comparison to similar problems in Europe and in the world(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Beekeeping Farm "Sądecki Bartnik", A.&J. Kasztelewicz, 2012, Proceedings of COLOSS WG 1 Workshop Monitoring of Colony Losses 2011-2012 Temporal and Spatial Patterns.
 • Bogdanov S., 2002, Bienenprodukte, Bienenzucht, Schweizerisches Zentrum für Bienenforschung, Mitteilung Nr. 50, Liebefeld.
 • Borowska A., 2011-2012, Stan i perspektywy rozwoju pszczelarstwa w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem miodów regionalnych, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 11, nr 26, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, s. 39.
 • Buczek K., 2009, Zespół masowego ginięcia pszczoły miodnej (CCD), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Nr. LXIV (1) SECTIO DD 2009, Lublin, s. 1.
 • CCD Steering Committee, 2009, Colony Collapse Disorder Progress Report, CCD Steering Committee, US Department of Agriculture, Washington, D.C.
 • Gerula D., Węgrzynowicz P., Semkiw P. (red.), 2007, Analiza sektora pszczelarskiego dla opracowania 3-letniego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce w latach 2007-2010, Oddział Pszczelnictwa Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Puławach, Puławy.
 • Hauk G., 2007, Colony Collapse Disorder. Do We Harvest What We Sow?, Agres, vol. 37, no. 5, s. 3-4.
 • Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Stefana Pieniążka w Skierniewicach, 2009, Analiza sektora pszczelarskiego w Polsce dla opracowania Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce w latach 2010-2013, Oddział Pszczelnictwa w Puławach, Puławy.
 • Instytut Ogrodnictwa, Oddział Pszczelnictwa w Puławach, 2013, Sektor pszczelarski w Polsce w 2013 roku, Instytut Ogrodnictwa, Oddział Pszczelnictwa w Puławach, Puławy.
 • Instytut Ogrodnictwa, Oddział Pszczelnictwa w Puławach, 2014, Sektor pszczelarski w Polsce w 2014 roku, Instytut Ogrodnictwa, Oddział Pszczelnictwa w Puławach, Puławy.
 • Johnson R., 2010, Honey Bee Colony Collapse Disorder, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, 7.01.2010, http://cursa.ihmc.us/rid=1JJM69DXL-27XB9CC-12CF/bees.pdf (7.01.2010).
 • Koszowska A., Dittfild A., Nowak J., Ziora K., 2013, Pszczoły i ich produkty - znaczenie dla zrównoważonego rozwoju roślin, zwierząt i ludzi, Medycyna Środowiskowa - Enviromental Medicine, vol. 16, nr 2, s. 80.
 • Laboratorium Badawcze Greenpeace, 2013, Spadek populacji pszczół, Warszawa, s. 23.
 • Madras-Majewska B., Ścięgosz J., 2012, Wpływ środowiska na pszczoły i pszczół na środowisko, Przegląd Hodowlany, nr 10-12, s. 26.
 • Majewski J., 2012, Pszczelarstwo w Polsce - wybrane problemy ekonomiczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 246, Polityka Ekonomiczna, Wrocław, s. 210-218.
 • Mika B., 2015, Produkty pszczele - miód, czyli to, co Puchatek lubi najbardziej. Część 2, Ścieżki Wiedzy, Biuletyn 15/I/2015, Politechnika Śląska, Gliwice, s. 12.
 • Opera - Research Center and Universita Cattolica del Santo Cuore, 2013, Bee Health in Europe -Facts & Figures 2013, http://operaresearch.eu/files/repository/20130122162456_BEEHEALTHINEUROPE- Facts&Figures2013.pdf (2013).
 • Paxton R.J., 2010, Does infection by Nosema Ceranae cause "Colony Collapse Disorder" in honey bees (Apis Mellifera)? Journal of Apicultural Research, 49(1), s. 80-84.
 • Piątek M., 2017, Prawdziwa wartość pszczoły miodnej, Pasieka, nr 2, https://pasieka24.pl/index.php/pasieka- czasopismo-dla-pszczelarzy/162-pasieka-2-2017/1643- prawdziwa-wartosc-pszczoly-miodnej (02.2017).
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 917/2004 z dnia 29.04.2004 r., Dz.U. L 163 z 30.04.2004, s. 83.
 • Semkiw P., 2015, Sektor pszczelarski w Polsce w 2015 roku, Instytut Ogrodnictwa, Oddział Pszczelnictwa w Puławach, Puławy.
 • Semkiw P., 2016, Sektor pszczelarski w Polsce w 2016 roku, Instytut Ogrodnictwa, Oddział Pszczelnictwa w Puławach, Puławy.
 • Slosarz J., 2012, CCD przyczyną śmierci pszczół?, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Karniowice, s. 1-4.
 • Sopow S., Martin J., 2015-2016, Monitoring giant willow aphid abundance in the Bay of Plenty, Forest Health News, no. 263, s. 2.
 • Spivak M., Mader E., Vaughan M., Euliss N., 2011, The plight of the bees, Environmental Science & Technology, no. 45, American Chemical Society, s. 34.
 • Strachecka A., Demetraki-Paleolog J., 2011, System proteolityczny powierzchni ciała Apis mellifera w zachowaniu zdrowotności rodzin pszczelich, Kosmos, problemy nauk biologicznych, t. 60, nr 1-2(290-291), Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, s. 43-51.
 • Szczęsna T., Rybak-Chmielewska H., Skubida P., 2003, Contribution to the understanding of the phenomenon of "Cement" honey, Journal of Apicultural Science, no. 2, Puławy, s. 103.
 • Święcicki W., 2015, Pszczele CCD 2008-2014 - masowe ginięcie pszczół, http://wzpwarszawa. pl/?p=227 (29.01.2015).
 • Trzybiński S., 2017, Pszczoły też chorują, Pismo Pasieka, https://pasieka24.pl/index.php/biblioteczkapszczelarza- z-pasja-ksiazki-pasieki/148-k129-wielki-poradnik-pasieczny/1546-14-pszczoly-tezchoruja.
 • U.S. Government, 1869, Report of the Commissioner of Agriculture for The Year 1868, U. S. Government Printing Office, Washington D.C., s. 272-281.
 • Wieczorkowicz R., 2017, W produkcji pszczelarskiej od miodu ważniejsze jest zapylanie roślin, http:// www.portalspozywczy.pl/owoce-warzywa/wiadomosci/w-produkcji-pszczelarskiej-od-mioduwazniejsze- jest-zapylanie-roslin,139034.html (5.01.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171512386

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.