PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 1060 Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem | 273--285
Tytuł artykułu

Profil wartości jako miara efektywności działania firmy

Warianty tytułu
Profile of the Company Value. Efficiency Measure
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W prezentowanej pracy autor odnosi się do możliwości traktowania wartości jako miary efektywności, implikowanej zmianami określonych czynników o charakterze operacyjnym i finansowym jako skutku podejmowanych działań firmy. W związku z tym stawiana jest następująca teza: Szacowanie wartości firmy w procesie modelowania profilu funkcji rozkładu gęstości prawdopodobieństwa wartości firmy i wyznaczania parametrów takiego rozkładu daje możliwości oceny wpływu określonych czynników w firmie na jej wartość - w ten sposób pomiar kształtowania się wartości firmy może być dobrym narzędziem oceny efektywności działania. (...) Celem pracy jest zaprezentowanie wpływu wybranych czynników: D/E (relacje długu do kapitału własnego), δ (odchylenie standardowe wartości firmy), EDF (miara ryzyka niewypłacalności), EBITA (zysk przed opodatkowaniem kosztami finansowymi i amortyzacją), na wartość firmy oraz ich związku z wartością firmy. Na podstawie podjętych decyzji, wyrażonych parametrami: D/E, δ, EDF,EBITA, zostanie dokonana analiza ich oddziaływania na wartość firmy. Zobrazowanie wykorzystania profilowania wartości firmy do pomiaru efektywności będzie dokonane na przykładzie wykorzystania modelu opcyjnego. Obliczanie rynkowej wartości i zmienności wartości firmy według podanego modelu opiera się na danych wejściowych dotyczących wartości i zmienności kapitału własnego. Rezultaty obliczeń parametrów rozkładu wartości firmy Comarch, dokonanych z użyciem modelu opcyjnego. (fragment tekstu)
EN
In the presented paper author propose to utilize the profile of the company value to measure the efficiency of the company activity. Profile of the company value can be understood as the probability distribution of the company value. Profile of the company value is an inspirated driver of several risk factors and several value generators. The paper presents relation between risk factors and value of the company. There is proved evidence that the value of the company is influenced by the particular risk factors like credit risk, financial leverage risk and default risk. To support this evidence author presents the empirical research studies based on the equity prices of the companies quoted on the stock exchange in Warsaw. Any correlations between above mentioned variables were performed using the option model based on Merton and KMV assumption points. Conclusions drown from performed studies are that option model is useful tool to quantify the impact of separate particular factors of the value of the company. The complex impact on the company value of the several factors is able to be measured as well. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Black F., Scholes M., The Pricing of Options and Corporate Liabilities, "Journal of Political Economy" 1973 nr 81.
 • Copeland Т., Koller Т., Murrin J., Valuation. Measuring and Managing the Value of Companies, John Wiley & Sons, New York 2000.
 • Copeland Т., Koller Т., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firmy, WIG-Press, Warszawa 1997.
 • Copeland Т., Valuation in Practice, [w:] Recent Trends in Valuation, red. L. Keuleneer, W. Verhoog, John Wiley & Sons, New York 2003.
 • Crosbie P.J., Modeling Default Risk, KMV Corporation 1999.
 • Damodaran A., Investment Valuation, John Wiley & Sons, New York 2002.
 • Gajdka J., Wykorzystanie modeli z zakresu wyceny opcji do szacowania wartości aktywów i pasywów, [w:] Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, red. J. Duraj, Szkoła Wyższa im. Pawia Włodkowica w Płocku, Płock-Łódź 2001.
 • Gątarek D., Maksymiuk R., Krysiak M., Witkowski Ł., Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym, WIG-Press, Warszawa 2001.
 • Jajuga K., Wartość i ryzyko przedsiębiorstwa a informacje finansowe - niektóre współczesne problemy, [w:] Zarządzanie finansami - mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, t. 1, red. D. Zarzecki, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 • Kasiewicz S., Mączyńska E., Metody wyceny bieżącej wartości przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie wartością firmy, red. A. Herman, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 1999.
 • Kasiewicz S., Epidemiologiczny model wyceny spółek internetowych, [w:] Zarządzanie wartością firmy w dobie kryzysu, red. S. Kasiewicz, L. Pawłowicz, CeDeWu, Warszawa 2003.
 • Keuleneer L., Verhoog W., Recent Trends in Valuation, John Wiley & Sons, New York 2003.
 • Krysiak Z., Zasady modelowania wartości firmy, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2000 nr 8.
 • Krysiak Z., Wartość firmy - nowoczesne narzędzie decyzyjne, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2000 nr 9.
 • Krysiak Z., Analiza symulacyjna - narzędzie do poprawnego wyznaczania wartości firmy, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2000 nr 11
 • Krysiak Z., Wycena wartości firmy jako narzędzie do pomiaru ryzyka kredytowego, "Rynek Terminowy" 2001 nr 11.
 • Krysiak Z., Zastosowanie opcyjnego modelu wyceny firmy do szacowania ryzyka kredytowego - uwarunkowania i szansa rozwoju w Polsce, [w:] Zarządzanie finansami - mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, t.1, red. D. Zarzecki, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 • Krysiak Z., Ryzyko a koszt kapitału z perspektywy opcyjnego modelu wyceny firmy, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, red. J. Duraj, Łódź-Płock 2003, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 19-21 maja 2003, Bukowina Tatrzańska (materiały niepublikowane).
 • Malinowska U., Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Difin, Warszawa 2001.
 • Mun J., Real Options Analysis Course, John Wiley & Sons, New York 2003.
 • Pereiro L.E., Valuation of Companies in Emerging Markets, John Wiley & Sons, New York 2002.
 • Rutkowski A., Wykorzystanie opcji rzeczywistych w wycenie firmy, [w:] Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, red. J. Duraj, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock-Łódź 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171512404

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.