PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | z. 6 | 206--212
Tytuł artykułu

Kondycja ekonomiczna gospodarstw rodzinnych produkujących mleko

Warianty tytułu
Economic Viability of Family Dairy Farms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań była ocena kondycji ekonomicznej gospodarstw mleczarskich o różnej skali produkcji. Skuteczność ekonomiczną tych gospodarstw analizowano według skali produkcji. Wyliczono podstawowe wskaźniki i miary efektywności ekonomicznej produkcji, tj.: dochód netto z działalności rolniczej, nadwyżkę bezpośrednia, koszty produkcji, parytet dochodów i progi rentowności. Przedstawiono analizę dysproporcji dochodów między małymi i dużymi gospodarstwami. Przeprowadzona ocena wykazała, że z ekonomicznego punktu widzenia rentowne gospodarstwa mleczne utrzymują około 60 krów.(abstrakt oryginalny)
EN
For optimal farm management, it is very important to research potential opportunities of raising its rental ability. These opportunities lie as by side of selling income as of its costs. It causes a necesity of constant cost control and of looking for new methods of reducing these costs. The aim of study was the assessment of economic viability of family dairy farms .The economic efficiency of these farms was analysed according to scale of production. Basic indicators and measures of the economic efficiency of production, such as net agricultural income, gross margin, production costs, parity income and break-even point were calculated. The paper presents the analyze of disproportion income between small and large farms. The executed analysis showed that from economic point of view the optimal dairy farms maintains about 60 cows.(original abstract)
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
206--212
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie
Bibliografia
 • Adamowicz Mieczysław. 2006. Koncepcja trwałego i zrównoważonego rozwoju wobec wsi i rolnictwa. Zrównoważony i trwały rozwój wsi i rolnictwa (The concept of sustainable and sustainable development towards rural areas and agriculture. Sustainable and sustainable development of rural areas and agriculture). Prace Naukowe SGGW 38: 11-12.
 • Bednarski Lech. 2007. Analiza finansowa w przedsiębiorstwie (Financial analysis in the enterprise). Warszawa: PWE.
 • Goraj Lech, Elżbieta Olewnik. 2015. FADN i Polski FADN (Sieć danych rachunkowych gospodarstw rolnych i system zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych) (FADN and Polish FADN (Farm accountancy data network and system for collecting and using accounting data from agricultural holdings). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • GUS. 2017. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 r. (Announcement of the President of the Central Statistical Office of February 9, 2017 on the average remuneration in the national economy in 2016). Warszawa: GUS.
 • Harasim Adam. 2009. Kierunek produkcji a zrównoważony rozwój gospodarstw rolniczych (Production specialization and sustainable development of the farm). Roczniki Naukowe SERiA XI (1): 139-143.
 • Harasim Adam. 2013. Metoda oceny zrównoważonego rozwoju rolnictwa na poziomie gospodarstwa rolnego (The method of assessing the sustainable development of agriculture at the level of an agricultural holding). Studia i Raporty IUNG-PIB Puławy 32 (6): 57-58.
 • Komorowska Dorota. 2006. Koncentracja produkcji mleka w Polsce (The concentration of dairy production in Poland). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 61: 159-166.
 • Kowalczyk Stanisław. 1996. Analiza kosztów firmy. [W] Agrobiznes - mikroekonomika, ed. Augustyn Woś, 153-182. Warszawa: Wydawnictwo KEY TEXT.
 • Romaniuk Wacław. 2010. Kierunki zrównoważonego rozwoju technologii i budownictwa w chowie zwierząt (Directions of the sustainable development in mechanization techniques and structural engineering for animal production). Problemy Inżynierii Rolniczej 4: 121-128.
 • Runowski Henryk. 2007. Poszukiwanie równowagi ekonomiczno-ekologicznej i etycznej w produkcji mleka (Searching for economics-ecological and ethical equilibrium in milk production). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 93 (2): 14-26.
 • Skarżyńska Aldona. 2010. Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w latach 2005-2008 (Economic results of selected agricultural products in 2005-2008). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Skarżyńska Aldona, Izabela Ziętek, Irena Augustyńska-Grzymek, Grażyna Nachtman, Marcin Cholewa, Paweł Maciszewski, 2006. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2005 roku (Production, costs and direct surplus of selected agricultural products in 2005). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Utnik-Banaś Katarzyna, Elżbieta Sowula-Skrzyńska, Magda Baranek. 2013. Wykorzystanie progu rentowności i wskaźnika bezpieczeństwa przedsiębiorstwa w ocenie opłacalności produkcji jaj wylęgowych kur nieśnych na przykładzie wybranej fermy drobiu (Using of profitability threshold and enterprise security index in assessment of profitability of hatching eggs productions of laying hens on the example of chosen poultry farm). Roczniki Naukowe SERiA XV (5): 330-335.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171512500

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.