PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 28 | 99--119
Tytuł artykułu

Podejście partycypacyjne w kształtowaniu przestrzeni centralnych miasta. Przykład osiedla domków fińskich w Warszawie

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Participatory Approach in Shaping City's Central Spaces. A Case Study of the Settlement of Finnish Houses in Warsaw
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule opisano przykład partycypacyjnego kształtowania centralnych przestrzeni dużego miasta, posiadających wysoką wartość ekonomiczną, ale także i kulturową. Zmiany funkcjonalno-przestrzenne obserwowane na osiedlu od 2010 r. realizowane są z zaangażowaniem i z inicjatywy społeczności mieszkańców i organizacji pozarządowych. Aktywności te stanowią interesujący w warunkach polskich przykład faktycznej partycypacji, wykraczającej poza obserwowane najczęściej fasadowe jej formy. Ze względu na historyczny charakter zabudowy aktywności utrzymujące tkankę materialną osiedla stanowią ciekawy przykład kreatywnego ponownego użycia zasobu. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper describes an example of participatory-based creation of the central area of a large city, an area representing high economic and cultural values, namely the settlement of Finnish houses in Warsaw. The functional-spatial changes observed in the housing estate since 2010 are mainly carried out with the involvement of the community of inhabitants and non- -governmental organizations. These activities constitute an interesting example of real participation in the Polish context, which goes beyond the most frequently observed facade forms. The activities that hold the material of the historic housing estate are an interesting example of a creative reuse phenomenon. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
99--119
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Ardoin N.M., 2006, Toward an interdisciplinary understanding of place: Lessons for environmental education, "Canadian Journal of Environmental Education" 11, s. 112-126.
 • Arnstein S.R., 1969, A ladder of citizen participation, "Journal of the American Planning Association" 35/4, s. 216-224.
 • Augé M., 1995, Non-places. Introduction to an anthropology of supermodernity, Verso, London-New York.
 • Baranowska A., Frankowski J., Grabkowska M., Sagan I., 2014, Miejska obywatelskoość, [w:] Przestrzeń życia Polaków, red. J. Sepioł, s. 121-128, http://www.sarp.org.pl/pliki/1908_53fdc64bb3140-pzp_spistresci_1.pdf (dostęp 15 marca 2017).
 • Bartkowski J., 2003, Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne, "Żak", Warszawa.
 • Bartoszewicz D., 2012, Jazdów bez domków fińskich. Ma być bardziej prestiżowo, wyborcza.pl z 29 sierpnia.
 • Bauman Z., 2006, Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Bierwiaczonek K., 2016, Społeczne znaczenie miejskich przestrzeni publicznych, Uniwersytet Śląski, Katowice.
 • Borodaj D., 2016, Andrzej Górz: Myślę o sobie w liczbie mnogiej, http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/2007725.html (dostęp 3 marca 2017).
 • Bromley R.D.F., Tallon A.R., Thomas C.J., 2005, City centre regeneration through residential development: contributing to sustainability, "Urban Studies" Vol. 42/13, s. 2407-2429.
 • Bullen P.A., Love P.E.D., 2010, The rhetoric of adaptive reuse or reality of demolition: views from the field, "Cities" Vol. 27/4, s. 219-221.
 • Carmona M., 2015, Re-theorising contemporary public space: a new narrative and a new normative, "Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability" Vol. 8, s. 373-405.
 • Carmona M., Heath T., Oc T., 2010, Public places - urban spaces, Routledge, London.
 • Cullen G., 2011, Concise townscape, Routledge, London.
 • Długosz D., Wygnański J.J., 2005, Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa.
 • Dłużewska E., 2017, Powstaje Muzeum OdBudowy Warszawy na Jazdowie, wyborcza.pl z 11 stycznia.
 • Fainstein S.S., 2005, Cities and diversity. Should we want it? Can we plan for it?, "Urban Affairs Review" Vol. 41, No. 1.
 • Frysztacki K., 2004, Paradygmat ekonomiczny we współczesnej socjologii miasta, [w:] Wokół socjologii przestrzeni, red. A. Majer, P. Starosta, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Gehl J., 1987, Life between buildings: Using public space, Island Press, Washington-Covelo-London.
 • Gehl J., 2014, Miasta dla ludzi, Wydawnictwo RAM, Kraków.
 • Głuszek M., 2013, Siatka niezgody, "Etnografia do Kieszeni" nr 4, s. 9-26.
 • Graham J., Amos B., Plumptre T., 2003, Principles for good governance in the 21st century, "Policy Brief" No. 15 - August, Institute On Governance, Ottawa.
 • Harvey D.C., 2001, Heritage pasts and heritage presents: Temporality, meaning and the scope of heritage studies, "International Journal of Heritage Studies" Vol. 7/4, s. 319-338.
 • Iveson K., 2013, Cities within the city: Do-it-yourself urbanism and the right to the city, "International Journal of Urban and Regional Research" Vol. 37/3, s. 941-956.
 • Jacobs J., 1962, The death and life of great American cities, Random House, New York.
 • Konsultacje społeczne w sprawie przyszłości i form funkcjonowania terenu Osiedla Jazdów. Raport z warsztatów i prezentacja koncepcji wypracowanej przez uczestników, 2014, oprac. A. Latko et al., Warszawa.
 • Kopeć A., 2009, Udział społeczny w planowaniu przestrzennym - uwarunkowania prawne a praktyka planistyczna, [w:] Czynniki społeczne w gospodarce przestrzennej i planowaniu przestrzennym, red. E. Klima, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Korczak J., 2014, Partycypacja społeczna jako przedmiot regulacji statutu jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, LEX, Warszawa.
 • Kotras M., 2004, Rola kapitału społecznego w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Tożsamość kulturowa i polityczna Europy wobec wyzwań cywilizacyjnych, red. D. Walczak-Dunaj, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Kowalczyk J.R. et al., 2007, Dom w ogrodzie królowej. "Rzeczpospolita. Historia" z 29 października.
 • Kunecka M., Kunecki D., 2015, Domki fińskie - pamięć osobista, historia, współczesność, "Etnografia. Praktyki, teorie, doświadczenia" 1, s. 190-199.
 • Lista wynikowa konkursu FIO 2017 w ramach Priorytetu 3 - Aktywni Obywatele.
 • Lorens P., 2006, Tematyzacja przestrzeni publicznej miasta, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 • Lowndes V., Pratchett L., 2006, CLEAR: Understanding citizen participation in local government - and how to make it work better, De Montfort University, Leicester.
 • Majewski J.S., 2011, Magiczne osiedle fińskich domków. Czy przetrwa?, wyborcza.pl z 10 grudnia.
 • Mazur S., 2012, Uwarunkowania i wzorce obywatelskiego zaangażowania w sprawy publiczne, [w:] Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym, red. M. Stec, M. Mączyński, LEX, Warszawa, s. 19-35.
 • Moir E., Moonen T., Clark G., 2014, What are future cities? Origins, meanings and uses, future cities catapult, Foresight, London.
 • Murzyn-Kupisz M., 2012, Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Nawratek K., 2005, Ideologie w przestrzeni. Próby demistyfikacji, Universitas, Kraków. Od Placu na Rozdrożu do Czerniakowskiej, 1963, "Stolica" nr 23/812.
 • Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z 23.02.2017 r. z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy.
 • Oferty w konkursie na wybór operatora domku (lata 2014, 2015).
 • Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert w postępowaniu na prowadzenie działalności społeczno-kulturalnej z 3.04.2014 r.
 • Pacchi C., 2013, Citizens' initiatives in the face of power: the reuse of two derelict areas in Milan, EURA Conference, Enschede.
 • Pickard R., de Thyse M., 2001, The management of historic centres: Towards a common goal, [w:] Management of historic centres, ed. R. Pickard, Spon Press, London-New York.
 • Plan Ujazdowa według A. Albertiniego, 1606.
 • Pobłocki K., 2013, Prawo do odpowiedzialności, [w:] Koszmar partycypacji, red. M. Miessen, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa.
 • Pratchett L., Durose C., Lowndes V., Smith G. and Wales C., 2009, Empowering communities to influence local decision making: systematic review of the evidence [project report], GB Department for Communities and Local Government, London.
 • Projekty MPZP rejonu Jazdowa, wrzesień 2011. Materiały z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
 • Protokoły ze spotkań Rady Programowej RDK.
 • Purchla J., 1997, Dziedzictwo a rozwój. Zarządzanie miastami zabytkowymi a prawa rynku w doświadczeniach Europy Środkowej, [w:] Miasto historyczne. Potencjał dziedzictwa, red. K. Broński, J. Purchla, Z.K. Zuziak, MCK, Kraków.
 • Regulamin Rotacyjnego Domu Kultury z 18.12.2015 r.
 • Rykwert J., 2013, Pokusa miejsca, MCK, Kraków.
 • Saryusz-Wolska M., 2011, Spotkania czasu z miejscem. Studia o pamięci i miastach, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Schmid Ch., 2012, Henri Lefebvre, the right to the city and the new metropolitan mainstream, [w:] Cities for people, not for profit. Critical urban theory and the right to the city, eds. N. Brenner, P. Marcuse, M. Mayer, Routledge, London-New York, s. 48-64.
 • Sennet R., 1977, The fall of public man, Cambridge University Press, Cambridge-London-Melbourne.
 • Słodczyk J., 2001, Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Uniwersytet Opolski, Opole. Studia i Monografie 298.
 • Solska J., 2011, Podjazdów. Kolejne widmo rozbiórki Jazdowa, "Polityka" z 28 grudnia.
 • Sprawozdania z działalności w komunalnym lokalu użytkowym (materiały z Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta).
 • Sprawozdanie z realizacji inicjatywy lokalnej pn. Otwarty Jazdów z 28.07.2014 r.
 • Stanowisko nr 499/14 Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z 14.05.2014 r.
 • Stokols D., Shumaker S., 1981, People in place: A transactional view of settings, [w:] Cognition, social behawior and the environment, ed. J. Harvey, Lawrence Erlbaum, Hillsdale, s. 441-488.
 • Swianiewicz P., 2012, Partycypacja spo³eczna w realizacji polityk miejskich, [w:] Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym, red. M. Stec, M. Mączyński, LEX, Warszawa, s. 36-57.
 • Szymanik G., 2014, Fińskie domki to jest wstyd?, "Duży Format", wyborcza.pl z 29 stycznia.
 • Throsby D., 2003, Determining the value of cultural goods: How much (or how little) does contingent valuation tell us?, "Journal of Cultural Economics" 27, s. 275-285.
 • Throsby D., 2010, Ekonomia a kultura, NCK, Warszawa.
 • Trancik R., 1986, Finding lost space. Theories of urban design, J. Wiley & Sons, New York.
 • Uchwała nr LXI/1691/2013 Rady Miasta st. Warszawy z 11.07.2013 r.
 • Uchwała nr LXI/1692/2013 Rady Miasta st. Warszawy z 11.07.2013 r.
 • Uchwała nr 10107/10 Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z 24.11.2010 r.
 • Urzykowski T., 2012a, Fińska odsiecz dla domków z Ujazdowa. Miasto odpuści?, wyborcza.pl z 4 grudnia.
 • Urzykowski T., 2012b, "U nas w Finlandii drewniaki w centrum się chroni", wyborcza.pl z 11 grudnia.
 • Waterton E., 2005, Whose sense of place? Reconciling archeological perspectives with community values: Cultural landscapes in England, "International Journal of Heritage Studies" Vol. 11, No. 4, s. 309-325.
 • Władyka M., 2013, "Udowodnimy, że zasługujemy na tytuł Stołeczne Społeczne", http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/834459.html (dostęp 5 marca 2017).
 • Wniosek z 24.10.2013 r. o realizację zadania publicznego pn. Otwarty Jazdów.
 • Wunderlich F.M., 2013, Place-temporality and urban place-rhythms in urban. Analysis and design: An aesthetic akin to music, "Journal of Urban Design" Vol. 18/3, s. 383-408.
 • Zarządzenie nr 795/2017 Prezydent m. st. Warszawy z 28.04.2017 r.^6 http://jazdow.pl (dostęp 4 marca 2017).
 • https://www.facebook.com/ambasadamuzykitradycyjnej (dostêp 20 marca 2017).
 • http://www.unesco.pl/ (dostęp 10 marca 2017).
 • komunikacja-i-informacja/pamiec (dostęp 7 marca 2017).
 • www.finland.pl/ (dostęp 5 marca 2017).
 • www.mapa.um.warszawa.pl (dostęp 24 marca 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171512512

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.