PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | t. 18, z. 11, cz. 2 W stronę różnorodności : od koncepcji do aktualnych problemów zarządzania | 183--195
Tytuł artykułu

Płeć osób na stanowiskach kierowniczych a efektywność zarządzania

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Management Effectiveness and Gender of Persons on Executive Positions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z kluczowych problemów teorii i praktyki zarządzania jest odpowiedź na pytanie, jakie czynniki warunkują efektywność procesu zarządzania. Istnieje powszechna zgoda, że są one różnorodne i złożone, natomiast co do szczegółów toczy się ożywiona dyskusja. Jednym z problemów podejmowanych w tym nurcie jest refleksja nad indywidualnymi cechami, w tym predyspozycjami osobowościowymi i zachowaniami kadry kierowniczej korelującymi z ponadprzeciętnymi rezultatami ich pracy. W tym kontekście stawia się również pytania o rolę płci jako biologicznej i kulturowej zmiennej wpływającej na cechy i zachowania w środowisku organizacyjnym. Artykuł ten składa się z dwóch części. Celem pierwszej z nich jest systematyzacja wiedzy na temat efektywnego menedżera ze szczególnym uwzględnieniem atrybutów i determinant efektywności kobiecego i męskiego stylu kierowania. Celem części drugiej jest identyfikacja kluczowych kompetencji efektywnego menedżera przypisywanych kobietom i mężczyznom na stanowiskach kierowniczych przez przedstawicieli tej grupy zawodowej, czyli menedżerów. Do zebrania materiału empirycznego wykorzystano kwestionariusz skonstruowany przez panel ekspertów. Badaniami objęto próbę 45 przedstawicieli najwyższej kadry kierowniczej. (fragment tekstu)
EN
The article consists of two main parts. The aim of the first one is to systematize knowledge about a manager effectiveness with particular reference to the attributes and determinants of female and men management style' s effectiveness. The goal of the second part of the article is to recognize productive manager's core competences which are being attached to women and men on executive positions by representatives of this occupational group, i.e. the managers. The questionnaire made by an expert panel has been used to garner empirical material. The population sample of 45 representatives of senior management was involved. The managers that took part in the research vary in the perception of women and men on executive positions. In the research, participants' opinion about the women who hold executive position are largely (the average 4 and up on a five-point scale) marked with attaching importance to nice climate in a workplace, earnestness of the choring and setting high but realistic expectations toward employees. In the male managers case the following competences got the highest grade: thinking strategically and orientating a team work on long-term goals, making quick decisions, taking full responsibility for team's work and also - as in opinion about women on executive positions - setting high but realistic expectations to employees. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • Bartkowiak G. (2003), Skuteczny kierownik - model i jego empiryczna weryfikacja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Bielski M. (1997), Organizacje. Istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Cameron K.S. (red.) (2010), Organizational Effectiveness, Edward Elgar Publishing Limited, US 2010.
 • Dobosiewicz E. (red.) (2006), Społeczno-ekonomiczne konteksty sukcesu zawodowego kobiet, Instytut MillwardBrown SMG/KRC, Sondaż CAPIBUS.
 • Dźwigoł-Barosz M. (2016), Wpływ kobiet na biznes, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej" Zeszyt 93.
 • Fisher H. (2003), Pierwsza płeć. Jak wrodzone talenty kobiet zmienią nasz świat, Wydawnictwo Jacek Santorski & Co, Warszawa.
 • Goleman D., Boyatzis R., McKee A. (2002), Naturalne przywództwo, Wydawnictwo Jacek Santorski, Wrocław - Warszawa.
 • Griffin R.W. (1998), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 • Kuc B.R., Moczydłowska J.M. (2009), Zachowania organizacyjne, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Kupczyk T. (2009), Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław.
 • Lisowska E. (2009), Kobiecy styl zarządzania, Wydawnictwo One Press.
 • Majewska-Opiełka I. (1998), Umysł lidera. Jak kierować ludźmi u progu XXI wieku, Wydawnictwo Medium, Warszawa.
 • Marshall J. (1984), Women managers: travellers in a male world, John Wiley & Sons, Chichester.
 • Moczydłowska J.M. (2017), Percepcja cech i zachowań osób na stanowiskach kierowniczych przez pryzmat ich płci, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4.
 • Moczydłowska J.M. (2008), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Oleksyn T. (2003), Zarządzanie a kompetencje w organizacji - refleksje i propozycje, "Zarządzanie i Edukacja", nr 4 (40).
 • Oleksyn T. (2006), Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Orczyk J. (2009), Wokół pojęć kwalifikacji i kompetencji, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" nr 3-4.
 • Powell G.N. (2003), Przywództwo i płeć: Vive la différence? [w:] M.R. Walsh (red.), Kobiety, mężczyźni i płeć, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Rosener J.B. (2003), Przywództwo i paradoks płci, [w:] M.R. Walsh (red.), Kobiety, mężczyźni i płeć, Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Skulimowski A.M., Kluz D. (2016), Wielorundowa analiza delficka jako narzędzie grupowego wspomagania decyzji, [w:] T. Trzaskalik (red.), Analiza i wspomaganie decyzji w praktyce gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Sudoł S. (2004), Przedmiot i zakres nauk o zarządzaniu oraz ich miejsce wśród dziedzin i dyscyplin naukowych, "Przegląd Organizacji", nr 12.
 • Szpaderski A. (2005), Problemy efektywności działań w teorii organizacji i zarządzania i sugestie ich rozwiązywania w duchu prakseologii, [w:] J. Michniak (red.), Efektywność kierowania (dowodzenia), Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa.
 • Ziębicki B. (2012), Metodyka oceny efektywności organizacyjnej, [w:] B. Mikuła (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171512640

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.