PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | vol. 16, nr 1 (72), cz. 1 Finanse i rachunkowość wobec zmian zachodzących w gospodarce XXI wieku | 150--166
Tytuł artykułu

Pośrednictwo kredytowe jako element ryzyka systemowego sektora bankowego na przykładzie Polski w latach 2006-2016

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Credit Intermediation As an Element of Systemic Risk of the Banking Sector : the Case of Poland in 2006-2016
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z priorytetów bezpieczeństwa finansowego gospodarek jest dbanie o stabilność i wiarygodność sektora bankowego. Złożoność sektora bankowego i wielopłaszczyznowość realizowanych w ramach jego struktury działań sprawia, że nadal jeszcze istnieją obszary niewystarczająco zidentyfikowane i zbadane, które odciskają swoje piętno na bezpieczeństwie. Bezsprzecznie jednym z takich obszarów jest szybko rozwijający się segment szeroko rozumianego pośrednictwa kredytowego. Lata 2008-2009 pokazały, że oferowanie instrumentów finansowych - kredytów hipotecznych typu subprime (subprime loan, subprime mortgage) - w ramach pośrednictwa kredytowego może mieć kluczowe znaczenie dla kondycji całego sektora bankowego. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the financial security priorities of the economy is to ensure the stability and credibility of the banking sector. The complexity of the banking sector and the multifacetedness of its structure of operations mean that there are still areas that are insufficiently identified and investigated and leave their mark on security. Undoubtedly, one of such areas is the fast-growing segment of broadly understood credit intermediation. The years 2008-2009 showed that offering subprimes (subprime loans / subprime mortgages) can be crucial to the health of the entire banking sector. (original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk
Bibliografia
 • Banasik, T., Kosztowniak, A. i Sobol, M. (red.) (2013). Pośrednictwo finansowe, a rozwój gospodarczy. Warszawa: CeDeWu.
 • Barembruch, A. (2011). Systemy wynagradzania pośredników finansowych: teoria i praktyka. Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, 25, 209-224.
 • Bizt, M. (1998). Produkty bankowe. Rynek usług finansowych. Warszawa: Poltext.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG, Dziennik Urzędowy L 133.
 • Golnau, W. (2004). Wynagradzanie pracowników. W: W. Golnau (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: CeDeWu.
 • Grzegorczyk, W. (2003). Nowoczesne kanały dystrybucji na rynku usług bankowych. W: R. Milic-Czerniak i B. Dobiegała-Korona (red.), Marketing bankowy. Doświadczenia i perspektywy. Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu.
 • GUS. (2011). Raport za rok 2010: Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku. Pozyskano z: https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/pgw_dzial_przed_posr_kred_w_2010r.pdf (19.12.2017).
 • KNF. (2010). Raporty o stanie rynku finansowego w Polsce 2008; 2009 - komunikaty PAP. Pozyskano z: http://prnews.pl/wiadomosci/knf-o-posrednikach-kredytowych-48214.html (25.07.2017).
 • Korenik, D. (2006). Bank i jego usługi w dobie "rewolucji finansowej". W: D. Korenik (red.), Innowacyjne usługi banku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Krakovsky, M. (2015). The Middleman Economy: How Brokers, Agents, Dealers, and Everyday Matchmakers Create Value and Profit. New York: Palgrave Macmillan.
 • Marciniak, J. (2007). Regulacje wewnętrzne w przedsiębiorstwach. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Meder, M. (2006). Marketing relacji w bankowości detalicznej - porównanie roli doradców klientów w Polsce i w Niemczech. Bank i Kredyt, (2).
 • Mishkin, F.S. (2002). Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • NBP. (2010; 2011). Sytuacja na rynku kredytowym, wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych. Warszawa: NBP.
 • Sidor, M. (2011). Rynek kredytowy w Polsce w warunkach integracji europejskich rynków. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 89.
 • Solarz, J.K. (2014). Shadow banking: systemowa innowacja finansowa. Łódź-Warszawa: Społeczna Akademia Nauk.
 • Stawska, J. (2015). Znaczenie regulacji rynku doradztwa finansowego oraz pośrednictwa finansowego w kontekście ochrony konsumenta i wspierania bezpieczeństwa systemu finansowego. Optimum. Studia Ekonomiczne, 6 (78).
 • Waliszewski, K. (2007). Działalność instytucji doradztwa finansowego na tle rozwoju rynku kredytów hipotecznych w Polsce. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów (WSZiF) we Wrocławiu, 24.
 • Waliszewski, K. (2010). Pośrednictwo kredytowe w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
 • Waliszewski, K. (red.). (2017). Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych. Perspektywa banków pośredników i doradców finansowych. Warszawa: CeDeWu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171512738

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.