PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 22 (XXII) | nr 24 (4) | 9--27
Tytuł artykułu

Inclusive Business Model - Strategic Challenge for Agribusiness Cluster Management

Warianty tytułu
Inkluzywny model biznesu - wyzwanie strategiczne w zarządzaniu klastrem agrobiznesu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie kluczowych założeń inkluzywnego modelu biznesu oraz uzasadnienie jego zastosowania w klastrze agrobiznesu. Rozważania naukowe prowadzono na podstawie wyników badań teoretycznych i empirycznych. Punktem wyjścia w przyjętym zakresie rozważań było powszechnie znane stwierdzenie, że klastry sprawnie zarządzane mogą kształtować konkurencyjność nie tylko swoich członków, ale także gospodarki oraz przyczyniać się do wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Artykuł składa się z trzech integralnych części, w których scharakteryzowano strategiczny wymiar klastra agrobiznesu, istotę i znaczenie inkluzywnego modelu biznesu oraz dotychczasowe doświadczenia klastra Agro-Bio w obszarze implementacji tego modelu. Autorzy wykazują, że koncepcja klastra agrobiznesu dostarcza solidnych podstaw do przyjęcia nowego sposobu myślenia o kreowaniu konkurencyjności podmiotów gospodarki żywnościowej z uwzględnieniem potrzeb i wartości społecznych. Różne rodzaje klastrów, a w szczególności klastry agrobiznesu mogą tworzyć grupy inkluzywne z chwilą, gdy zapewnione jest w ich środowisku otwarte członkostwo, a o przynależności do klastra decyduje chęć współpracy klastrowej. Kluczowym czynnikiem rozwoju klastrów są więzi inkluzywne, które łączą ludzi i organizacje z różnych środowisk. Tym samym determinują jakość i intensywność partnerstwa w klastrze, wzmacniając zaangażowanie społeczności klastrowej. Te i inne przesłanki zaprezentowane w artykule, odnoszące się do specyfiki funkcjonowania klastra agrobiznesu, potwierdzają dobitnie, że inkluzywny model biznesu może okazać się wartościowym narzędziem w procesie realizacji celów klastra, szczególnie w regionach słabiej rozwiniętych (peryferyjnych). Pomimo, że implementacja tego modelu stanowi wciąż strategiczne wyzwanie w zarządzaniu klastrem, to liczne jego praktyczne walory uzasadniają słuszność koncentrowania wysiłku koordynatora i członków klastra na rzecz kształtowania inkluzywnego biznesu i zrównoważonego łańcucha wartości klastra. W procesie tym niezbędne jest wymierne wsparcie publiczne, zarówno o charakterze finansowym, jak i pozafinansowym. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the key assumptions of the inclusive business model and the justification for its application in agribusiness cluster. Scientific considerations were conducted on the basis of theoretical and empirical research results. The starting point in the accepted range of considerations was a well-known statement that well-managed clusters can shaping the competitiveness not only of its members but also the economy and contributing to strengthening economic, social and territorial cohesion. The article consists of three integral parts, in which the strategic dimension of an agribusiness cluster, the essence, and significance of the inclusive business model and the existing experiences of the AgroBio Cluster in the area of implementation of this model were characterised. The authors show that the concept of agribusiness clusters provides a solid basis for adopting a new way of thinking about creating the competitiveness of food economy entities, taking into account social needs and values. Different types of clusters, in particular, agribusiness clusters, can create inclusive groups when an open membership is ensured in their environment, and the willingness of cluster cooperation is a decisive factor to belong to the cluster. The key factor in the development of clusters is the inclusive ties, which connect people and organisations from different environments. Thus, they determine the quality and intensity of partnership in the cluster, strengthening the involvement of the cluster community. These and other premises presented in the article, referring to the specificity of agribusiness cluster functioning, confirm emphatically that the inclusive business model may prove to be a valuable tool in the process of achieving the cluster goals, especially in less-developed regions. Although the implementation of this model is still a strategic challenge in cluster management, its numerous practical advantages justify the focus of the coordinator and cluster members efforts on shaping the inclusive business and sustainable supply chain within the cluster. In this process, measurable public support is required, both financial and nonfinancial. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
9--27
Opis fizyczny
Twórcy
 • Rzeszow University of Technology, Poland
 • Warsaw School of Economics, student
Bibliografia
 • [1] Alhassan A., Bapule J.S., Gyasi O., Mills G.A., Nketiah J., Yeboah R., Facilitating agribusiness cluster development at grassroot level, International Centre for Development Oriented Research in Agriculture, Wageningen 2007.
 • [2] Alidou M., Lem M., Schrader T., Zeeuw F., Local entrepreneurship, agribusiness cluster formation and the development of competitive value chains, Berenschot, Koutiala 2010.
 • [3] Andersson T., Schwaag-Serger S., Sörvik J., Wise E., Cluster policies whitebook, International Organisation for Knowledge Economy and Enterprise Development, Lund 2004.
 • [4] Bonnell V., Veglio F., Inclusive business for sustainable livelihoods, "Fields Actions Science Reports" 2011, vol. 5, pp. 1-5.
 • [5] Bronisz U., Heijman W., Competitiveness of Polish regional agro-clusters, "Applied Studies in Agribusiness and Commerce" 2008, no. 2 (1-2), pp. 35-40.
 • [6] Christensen J.L., Stoerring D., Facilitating cluster evolution in peripheral regions: the role of clusterpreneurs, [in:] Interactive learning for innovation. A key driver within clusters and innovation systems, B.T. Asheim, M.D. Parrilli (ed.), Palgrave Macmillan, London 2012.
 • [7] Clark Ch., Rudder J., Javid K., Lawrence A., Neidhart M., Biscaye P., Panhorst-Harris K., Reynolds T., Anderson C.L., Agribusiness development clusters, Evans School of Public Affairs, University of Washington, Evans School Policy analysis and Research, Seattle 2015.
 • [8] Dioula B.M., Deret H., Morel J., Vachat E., Kiaya V., Enhancing the role of smallholder farmers in achieving sustainable food and nutrition security, International Conference on Nutrition - better nutrition better lives, Paris 2013.
 • [9] Dorzhieva E., Dugina E., The formation of agro-food clusters as a competitiveness growth factor, "International Journal of Economics and Financial Issues" 2015, no. 5, pp. 238-247.
 • [10] Gaertner K., Ishikawa E., Shared prosperity through inclusive business, International Finance Corporation World Bank Group, Washington 2014.
 • [11] Galvez-Nogales E., Agro-based clusters in developing countries: staying competitive in a globalized economy, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome 2010.
 • [12] Geldes C., Felzensztein Ch., Turkina E., Durand A., How does proximity affect interfirm marketing cooperation? A study of an agribusiness cluster, "Journal of Business Research" 2015, no. 68, pp. 263-272.
 • [13] Golja T., Pozega S., Inclusive business - what it is all about? Managing inclusive companies, "International Review of Management and Marketing" 2012, no. 1, vol. 2, pp. 22-42.
 • [14] Gradl Ch., Jenkins B., Tackling barriers to scale: from inclusive business models to inclusive business ecosystems, CSR Initiative at the Harvard Kennedy School, Cambridge 2011.
 • [15] Gradl Ch., Knobloch C., Inclusive markets development. Brokering inclusive business models, United Nations Development Programme, New York 2010.
 • [16] Halme M., Lindeman S., Linna P., Innovation for inclusive business: intrapreneurial bricolage in multinational corporations, "Journal of Management Studies" 2012, no. 49 (4), pp. 743-784.
 • [17] Heinrich-Fernandes M., How to create an enabling environment for inclusive business?, The Donor Committee for Enterprise Development, Cambridge 2016.
 • [18] http://www.snv.org/public/cms/sites/default/files/explore/download/partnerships_for_inclusive_ business_development.pdf (access: 1.11.2017).
 • [19] https://www.cluster-analysis.org/ (access: 1.11.2017).
 • [20] https://www.missourieconomy.org/pdfs/agribusiness.pdf (access: 1.11.2017).
 • [21] International Finance Corporation, Policy note on the business environment for inclusive business models, World Bank Group, Washington 2012.
 • [22] Kelly S., Vergara N., Bammann H., Inclusive business models. Guidelines for improving linkages between producer groups and buyers of agricultural produce, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome 2015.
 • [23] Likoko E., Kini J., Inclusive business - a business approach to development, "Current Opinion in Environmental Sustainability" 2017, vol. 24, pp. 84-88.
 • [24] Molema M., Segers Y., Karel E., Introduction: Agribusiness clusters in Europe, 19th and 20th Centuries, "The Low Countries Journal of Social and Economic History" 2016, no. 13 (4), pp. 1-16.
 • [25] Moore C., Corporate social responsibility and creating shared value: what's the differrence?, Global Alliances and Strategic Initiatives, Atlanta 2014.
 • [26] OECD, Making inclusive growth happen, Ford Foundation, OECD, Paris 2014.
 • [27] Pietkiewicz I., Smith J.A., A practical guide to using interpretative phenomenological analysis in qualitative research psychology, "Psychological Journal" 2012, no. 18 (2), pp. 361-369.
 • [28] Porter M., Kramer M., Creating shared value, "Harvard Business Review" 2011, no. 1-2, pp. 62-77.
 • [29] Ramon-Munoz R., The growth of an agribusiness cluster in Catalonia: evidence from the Olive Oil Industry, "The Low Countries Journal of Social and Economic History" 2016, no. 13 (4), pp. 41-66.
 • [30] Rappoldt A., Sopov M., Guijt J., Inclusive business models in agriculture, http://seasofchange. net/wp/wp-content/uploads/2017/04/2Theme_IBModels_corr2.pdf (access: 1.12.2017).
 • [31] Rösler U., Hollmann D., Naguib J., Oppermann A., Rosendahl Ch., Inclusive business models, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, Berlin 2013.
 • [32] Shabazian D., Ballard-Rosa G., Holmqvist A., Ormiston L., Food and Agriculture cluster assessment, The Sacramento Area Council of Governments, Sacramento 2016.
 • [33] Sobol A., The perspectives for eco-clusters development in Poland, "Central and Eastern European Journal of Management and Economics" 2016, vol. 4, no. 1, pp. 63-80.
 • [34] Sulle E., Hall R., Paradza G., Inclusive business models in agriculture?, "Policy Brief" 2014, no. 66.
 • [35] Teneta-Skwiercz D., The essence and meaning of inclusive business models, "Research Papers of Wroclaw University of Economics" 2016, no. 444, pp. 500-511.
 • [36] Theus F., Zeng D., Agricultural clusters [in:] Agricultural innovation systems, The World Bank, Washington 2012.
 • [37] Virah-Sawmy M., Growing inclusive business models in the extractive industries: Demonstrating a smart concept to scale up positive social impacts, "The Extractive Industries and Society" 2015, vol. 2, no. 4, pp. 676-679.
 • [38] Wach E., Measuring the inclusivity of inclusive business, "IDS Practice Paper" 2012, no. 9.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171512878

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.