PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 28 | 135--148
Tytuł artykułu

Samorząd terytorialny i jego udział w organizacji imprez biegowych

Warianty tytułu
Local Government and its Participation in the Organization of Running Events
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przyczyny organizacji imprez biegowych mają zwykle rodowód oddolny. Nawet jeśli bieg ma organizatora w postaci instytucji, organizacji, władz samorządowych, czy podmiotu gospodarczego, za każdą taką imprezą kryją się konkretne osoby. Potrzeba pasjonata sportu, może biegacza, ale na pewno społecznika, który porwie za sobą grono innych zapaleńców, zgromadzi wokół siebie wolontariuszy, pozyska sponsorów i poświęcając swój prywatny czas zorganizuje bieg uliczny, lub bardziej oryginalną imprezę zlokalizowaną w ciekawym miejscu. To właśnie z miejscem tego typu przedsięwzięcie jest silnie związane. To wybór lokalizacji decyduje często o atrakcyjności biegu, stając się wręcz obiektem marzeń potencjalnych uczestników (np. maraton w Nowym Jorku). Z tej to przyczyny bieg jest doskonałą okazją do upowszechniania wiedzy o miejscu jego rozgrywania, kreowania wizerunku, atrakcyjności turystycznej obszaru i przyciągania turystów. Z okazji tej powinny więc masowo korzystać samorządy terytorialne, które w swoich zadaniach mają zapisany, nie tylko obowiązek dbałości o kulturę fizyczną mieszkańców, ale też promocji regionu. Często, jeśli organizatorem biegu jest inny podmiot, promocja ta nie wymaga ze strony samorządu żadnego wysiłku. Zdarza się, że odbywa się ona całkiem poza jego udziałem i wiedzą, a cele promocji regionu zapisane są w regulaminach biegów, w żaden sposób niepowiązanych z jego współuczestnictwem. Dość po-wiedzieć, że liczba imprez promujących gminę i region przewyższa te, których organizatorami lub współorganizatorami są gminy lub powiaty. Tak więc, w organizację co trzeciej, sklasyfikowanej w badaniach imprezy zaangażowany jest samorząd gminny, natomiast powiaty wystąpiły w 14% imprez, a województwa w żadnej. Analizując stopień wykorzystania imprez do promocji regionu, również co trzecia impreza biegowa zakłada promocję gminy (miasta), co czwarta natomiast regionu, a co piąta walorów przyrodniczych. Nie jest to, zdaniem autorek, poziom zadowalający. Samorządy nie dostrzegają jak dotąd potencjału, jaki niesie ze sobą nagromadzenie sporej ilości ludzi (w tym osób z zewnątrz) na własnym terytorium dla propagowania wiedzy o jego walorach. Pocieszeniem niech więc będzie fakt, że niezależnie od ich woli i zapisów w regulaminie, impreza biegowa i tak przyczynia się do wzrostu wiedzy o regionie, a jeśli jest przy tym udana, wiedzy tej towarzyszą miłe wspomnienia, nie, a jeśli jest przy tym udana, wiedzy tej towarzyszą miłe wspomnienia, niezapomniane przeżycia i nierzadko chęć powrotu w przyjazne otoczenie. (fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to evaluate the interest of local government in the organi-zation (or co-participation in the organization) of running events taking place within their boundaries, as well as, the degree of running events being used to promote the region and its natural values. To assess the involvement of local governments in the organisation process, running events held in Poland in the second half of 2016 were analysed. Based on the available regulations, 964 running events were classified by the organizer of the run and the purpose of the event. The obtained data shows that local councils are involved in the organization of every third event; and boroughs in 14%. Among the local governments, Podkarpackie district is pre-eminent and Malopolskie displays the lowest level of involvement. Regarding objectives, every third running event is designed to promote municipality, every fourth - region, and every fifth - natural values. These objectives are mostly present in events taking place in Pomorskie and Warmińsko - Mazurskie district. The weakest emphasis on the promotion of municipali-ty during the running events puts Lubuskie, region - Opolskie and natural assets - Kujawsko-Pomorkie district.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
28
Strony
135--148
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • Czajkowska-Matosiuk K., Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach, C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. DzU 1997 r. nr 78, poz. 483
 • Leksykon budżetowy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/ BA SLeksykon.xsp?id=ADCDAB77EB4E2875C1257A6100370ABA&litera=S&S ession ID=lhuwpqzh (dostęp 20.10.2016).
 • Ustawa o samorządzie gminnym, z dnia 8.03.1990, Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 17 marca 2016 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminy DzU z 2016 r. poz. 446 .
 • Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , DzU 2016 r. poz.239
 • Ustawa z 24 lipca 1998r.O wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. DzUnr 96 poz. 603
 • Uatawa z 25 czerwca 2010 r. o sporcie DzU.z 2014 r. poz.715 z późn. zm.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych, DzU 2009 nr 157 poz.1240
 • Ustawa z 5 czerwca 1998 O samorządzie powiatowym DzU1998 nr 91 poz.578
 • Ustawa z 5 czerwca 1998 O samorządzie wojewódzkim. DzU nr 91 poz.576
 • W jakiej formie są OSiRy , sportplus, 05/2012; http://www.esportplus.pl/index.php?=artic- le&sub=view&id=8287 (dostęp 18.10.2016) .
 • www.arc.com.pl/polacy_docenili sport-40999562-pl.htmlpl.(dostęp .20.10.2016).
 • www.maratonypolskie.pl/mp_index.php , (dostęp 20.10.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171512964

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.