PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | t. 18, z. 8, cz. 1 Logistyka w naukach o zarządzaniu. Część 1 | 71--82
Tytuł artykułu

Logistyka jako źródło przewagi konkurencyjnej (na przykładzie działalności szpitala)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Logistics in Creating a Competitive Advantage of an Entity (on the Example of Hospital Operations)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest pokazanie znaczenia logistyki jako potencjału konkurencyjności polskich szpitali - wskazanie wybranych rozwiązań z zakresu logistyki, które pozwalają na obniżenie kosztów i usprawnienie działalności szpitali. Artykuł ma charakter teoretyczny - bazuje na literaturze przedmiotu i obserwacji rynku. (fragment tekstu)
EN
Taking into consideration every hospital as an entrepreneur (according to the judgement of the European Court of Justice) allows to use the term competitiveness and to search for resources that can help to develop a competitive advantage. The aim of the article is to show the importance of logistics as a competitiveness potential of Polish hospitals. The concept of competitive advantage and its determinants is presented in order to realize it - starting from the essence of competitiveness. Subsequently, attention has been focused on facing challenges of coordinated healthcare (to be implemented in Poland since 2018). In this context, the factors are identified that build the competitive potential of health care facility and the actions that hospitals take to rationalize processes. This enabled to prove that hospitals, by implementing logistics solutions, could increase their competitive advantage. This paper represents a theoretical approach. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Ambastha A., Momaya K. (2004), Competitiveness of firms: review of theory, frameworks, and models, "Singapore Management Review", Vol. 26, nr 1.
 • Anderson W. (1937), A Marketing View of Competition, "Journal of Marketing", nr 1(3).
 • Bratnicki M. (2000), Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Dobiegała-Korona B., Kasiewicz S. (2000), Metody oceny konkurencyjności przedsiębiorstw [w:] K. Kuciński (red.), Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce, "Materiały i Prace IFGN", tom LXXIX, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Flak O., Głód G. (2009), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Pojęcia, definicje, modele, część I, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • Gołembska E. (red.) (1999), Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa-Poznań.
 • Gołembska E., Tyc-Szymura K., Brauer J. (2008), Logistyka w usługach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gorynia M. (red.) (2002), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 • Kożuch B. (1998), Inwestycje zagraniczne a wzrost konkurencyjności regionu [w:] Z. Olesiński (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, PWE, Warszawa.
 • Kożuch B. (2010), Współdziałanie w publicznych jednostkach ochrony zdrowia [w:] R. Lewandowski, R. Walkowiak (red.), Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia. Problemy zarządzania, Wyd. OWSzIiZ, Olsztyn.
 • Majchrzak-Lepczyk J., Bober B. (2016), Aspekty logistyczne funkcjonowania aptek i szpitali publicznych w Polsce, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 7.
 • Nowakowski M. (red.) (2000), Biznes międzynarodowy, Key Text, Warszawa.
 • Obłój K. (2007), Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 • Osbert-Pociecha G. (2009), Ambiwalencja zarządzania organizacją - zagrożenie czy szansa, "Przegląd Organizacji", nr 6.
 • Osbert-Pociecha G. (2007), Relacja między efektywnością a elastycznością organizacji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej", nr 1183, Wrocław.
 • Petera M.A., Barney J.B. (2003), Unraveling the Resource-based Triangle, "Managerial and Decision Economics", Vol. 24, nr 4.
 • Porter M.E. (2006), Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Wydawnictwo MT Biznes sp. z o.o., Warszawa.
 • Stankiewicz M.J. (2005), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wyd. TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 • Sułkowski Ł. (2012), Interdyscyplinarność logistyki [w:] Zarządzanie logistyczne, red. K. Kolasińska-Morawska, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XIII, z. 16, SAN, Łódź.
 • Wadhawa S., Rao K.S. (2002), Towards a Proactive Flexibility Management, "Global Journal of Flexible System Management", nr 2-3.
 • Ustawa o działalności leczniczej z 15.04.2011 r. (Dz.U. z 2013 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).
 • Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 27.08.2004 r. (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).
 • Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12.09.2000 r. w sprawie Tribunale di Cagliari - Włochy. C-180/98.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171512976

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.