PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 22 (XXII) | nr 24 (4) | 65--76
Tytuł artykułu

Narzędzia rachunkowości zarządczej a pokonywanie trudności w procesie rozwoju małej firmy

Warianty tytułu
The Role of Managerial Accounting in Overcoming Difficulties in the Process of Small Company Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają znaczącą rolę w rozwoju gospodarczym. Ta grupa przedsiębiorstw odróżnia się od innych podmiotów specyficznymi cechami, m.in. sposobem zarządzania. Wiedza właścicieli - przedsiębiorców z zakresu kierowania przedsiębiorstwem w przypadku zwłaszcza małych przedsiębiorstw, jest często niewystarczająca, a decyzje są niejednokrotnie podejmowane intuicyjnie. Ważnym problemem są przeszkody tkwiące w działaniach właścicieli firm, związane z ich postawą. Przyjmowane przez nich rozwiązania dla zapewnienia doraźnego sukcesu lub w dłuższej perspektywie stabilności firmy - podejmowane są spontanicznie - na zasadzie wykorzystania pojawiających się szans. Należy jednak pamiętać, że rodzaj, wielkość i zakres trudności w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw - są uzależnione od wielu czynników, w tym również od wieku przedsiębiorstwa. Charakterystyczny dla funkcjonowania tych firm, jest proces wzrostu, przechodzenia w kolejne fazy rozwojowe, poprzedzone kryzysami. W poszczególnych etapach życia małego przedsiębiorstwa pojawiają się nowe wyzwania, które wymagają trafnych decyzji, podjęcia ryzyka i pokonywania trudności. Stąd ważne wydaje się właściwe dobranie instrumentów, które będą pomagały w ich pokonaniu. W artykule, na tle popularnych modeli wzrostu przedsiębiorstwa, analizie poddano bariery występujące w przełomowych momentach funkcjonowania małej i średniej firmy i podjęto próbę ich usystematyzowania. Na tak zarysowanym tle przedstawiono wybrane narzędzia rachunkowości zarządczej, które mogą wspierać przedsiębiorców w niwelowaniu negatywnych skutków kryzysów, występujących pomiędzy kolejnymi fazami wzrostu przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
Small and medium-sized enterprises play a significant role in economic development. This group of enterprises differs from other entities by specific features, including way of management. Knowledge of owners - entrepreneurs in the field of business management in the case of especially small enterprises, is often insufficient, and decisions are often taken intuitively. An important problem is the obstacles inherent in the activities of business owners related to their attitude. The solutions they adopt to ensure ad hoc success or in the long-term stability of the company - are taken spontaneously - based on the use of emerging opportunities. However, it should be remembered that the type, size and range of difficulties in the functioning of small and medium enterprises - depend on many factors, including the age of the enterprise. Their functioning is characterized by a growth process, which usually takes place by passing through successive phases of development preceded by crises. At individual stages of company life, new challenges arise that require accurate decisions, taking risks and overcoming difficulties. Hence, it seems important to choose the right instruments that will help in overcoming them. In the article, taking into account the popular models of enterprise growth, the barriers occurring at the crucial moments of the functioning of small and medium-sized companies were analyzed and an attempt was made to systematize them. On such a background - selected management accounting tools are presented that can support entrepreneurs in mitigating the negative effects of crises occurring between successive stages of enterprise growth. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
65--76
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bibliografia
 • [1] Bednarczyk M., Otoczenie i przedsiębiorczość w zarządzaniu strategicznym organizacją gospodarczą. Zeszyty Naukowe. Monografie nr 128, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1996.
 • [2] Bober P., Chęciński S., Kryzys gospodarczy a rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 690; Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 51/2012.
 • [3] Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Problemy funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Difin, Warszawa 2008.
 • [4] Dobija D., Kucharczyk M. (red.), Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
 • [5] Churchil N.C., Levis V.L., The five stages of small business growth, Harvard Business Review, May-June 1983.
 • [6] Gorzelany-Dziadkowiec M., Kozień E., Wpływ kryzysu na rozwój małego przedsiębiorstwa, w: Zeszyty Naukowe UEK, 2013/ 908.
 • [7] Greiner L.E., Evolution and Revolution as Organizations Grow, "Harvard Business Review", July-August 1972.
 • [8] Kaszuba-Perz A., Warunki przezwyciężania barier rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce południowo-wschodniej, rozprawa doktorska - UEK, Kraków 2001, materiał niepublikowany.
 • [9] Kaszuba-Perz A., Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście stosowanych narzędzi rachunkowości zarządczej i controllingu, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 20, red. nauk. M.G. Woźniak, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2011.
 • [10] Kaszuba-Perz A., Wybrane uwarunkowania kształtujące skłonność przedsiębiorstw do stosowania narzędzi rachunkowości zarządczej w kolejnych etapach ich rozwoju, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, "Modern Management Review" 2/2014.
 • [11] Kochamńska M., Bariery rozwoju przedsiębiorczości małych i średnich firm, Zeszyty Naukowe 1, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanitas, Sosnowiec 2007.
 • [12] Lisowska R., Analiza warunków ograniczających rozwój małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w regionach zmarginalizowanych [w:] Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, red. M. Matejun, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • [13] Lisowska R., Ropęga J., Przyczyny upadku małych firm na terenach zmarginalizowanych [w:] Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, red. J. Sokołowski, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, t. 1, nr 39/2009.
 • [14] Matejun M., Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (na podstawie badań w aglomeracji łódzkiej) [w:] Przedsiębiorczość szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, red. K. Piech, M. Kulikowski, Instytut Wiedzy SGH, Warszawa 2003.
 • [15] Wawrzyniak B., Odnowienie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa 1999.
 • [16] Vesper K.H., Entrepreneurship and National Policy, Carnegie-Mellon University, The Graduate School of Industrial Administration, Pittsburgh 1983.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171513010

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.