PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 18(XVIII) | nr 2 | 361--373
Tytuł artykułu

Porównanie dynamiki zmian wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego w latach 2010-2014 na przykładzie trzech sektorów bankowych w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Comparison of the Dynamics of Changes in Capital Requirements for Operational Risk in 2010-2014 on the Example of Three Banking Sectors in Poland.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Od kilku lat banki są zobowiązane do wyliczania wymogów kapitałowych dla ryzyka operacyjnego. Zgodnie z regulacjami banki otrzymały do wyboru metody uproszczone BIA lub TSA lub zaawansowane AMA. W polskim systemie bankowym różne sektory banków stosują różne metody wyliczania tego kapitału. Banki komercyjne wykorzystują AMA a banki spółdzielcze korzystają z BIA lub TSA. Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie i porównanie na podstawie danych KNF, trendów określających udział wymogów kapitałowych związanych z ryzykiem operacyjnym w funduszach własnych i łącznych wymogach kapitałowych, w zależności od różnych metod wyliczania tego ryzyka.(abstrakt oryginalny)
EN
For several years, banks are required to calculate the capital requirement for operational risk. According to the regulations, banks were given the choice of simplified methods BIA or TSA or advanced AMA. In, the Polish banking market various sectors banks use different methods for calculating this capital. Commercial Banks use of AMA, however Cooperative Banks use BIA or TSA. The purpose of this article is to analyze and compare the data KNF, trends defining the share of capital requirements related to operational risk in relation to the different methods of its determination.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Alińska A. (2008) Instytucje mikrofinansowe w lokalnym rozwoju społeczno-gospodar37 czym. SGH, Warszawa.
 • Basel Committee on Banking Supervision. (2004) International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. Basel.
 • Davis E. (2005) Operational Risk. Riskbooks, Londyn.
 • KNB (2006) Banki spółdzielcze w Polsce. Warszawa.
 • KNB (2004) Rekomendacja M. Warszawa.
 • Komisja Europejska (2014) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady. (UE) 575/2013.
 • Kulpa W., Zaręba L. (2014) Modele AMA wyliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego. Kwartalnik nauk o przedsiębiorstwie 2, SGH Warszawa, 50-61.
 • Magdoń A. (2009) Systemic and structural transformations of cooperative banking in Poland. KUL, Stalowa Wola.
 • Manić I. (2007) Mathematical Models for Estimation of Operational Risk and Risk Management. Novi Sad.
 • Matkowski P. (2006) Zarządzanie ryzykiem operacyjnym. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • NBP (2007) Dziennik Urzędowy NBP 2. Załącznik nr 14 do uchwały nr 1/2007 KNB z dnia 13. 03. 2007.
 • Orzeł J. (2005) Ilościowe metody pomiaru ryzyka operacyjnego. Bank i Kredyt 7, 4-13.
 • Stanisz A. (2001) Przystępny kurs statystyki, w oparciu o program STATISTICA PL na przykładach z medycyny. 1, 2, 3, Kraków.
 • Szambelańczyk J. (1997) Zarządzanie bankiem spółdzielczym. WSB, Poznań.
 • Szambelańczyk J. (2006) Banki spółdzielcze w Polsce w procesach zmian systemowych. AE, Poznań.
 • Tekst jednolity Ustawy Prawo spółdzielcze. Dz. U. z 2003r., nr 188, poz. 1848.
 • UE (2005) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. C227 E/349, Załącznik X. Ustawa Prawo Bankowe. (1997) Dz. U. 1997, nr 140, poz. 939).
 • Ustawa z dnia 7.12.2000 roku o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Dz. U. z dnia 28 grudnia 2000 r.
 • Ustawa z dnia 23.06.2003 o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim.
 • Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2003 r.
 • Ustawa o zmianie ustawy Prawo Bankowe. Dz. U. z 2007 r., nr 42, poz. 272.
 • Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Dz. U. z dnia 13 sierpnia 2009 r., zmiana z dnia 1.07. 2009 o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.
 • Wojtasik A. (2004) Wybrane metody pomiaru ryzyka operacyjnego dla instytucji finansowych działających na rynku instrumentów pochodnych. Bank i Kredyt 1, 25-30.
 • Zaręba L. (2012) Ryzyko operacyjne w bankach spółdzielczych na przykładzie zestawień z dwóch banków. Rozdział w monografii, AGH Kraków, wydany w wersji elektronicznej.
 • Zaręba L. (2012) Matematyczne aspekty pomiaru ryzyka operacyjnego w bankach. Zastosowania modeli matematycznych w ekonomii, finansach i bankowości, Zeszyty Nauka dla Gospodarki, 4, 225-256.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171513036

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.