PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 22 (XXII) | nr 24 (4) | 93--105
Tytuł artykułu

Tendencje w zakresie umacniania roli przedstawiciela OBWE do spraw wolności mediów w europejskim systemie ochrony praw człowieka

Autorzy
Warianty tytułu
Trends in Strengthening the Role of the OSCE Representative for the Freedom of the Media in the European System of Human Rights Protection
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Główną funkcją Przedstawiciela OBWE ds. Wolności Mediów jest obserwowanie istotnych wydarzeń w mediach w państwach uczestniczących w OBWE. Ponadto bardzo ważną funkcją jest wspieranie państw uczestniczących poprzez propagowanie i promowanie pełnej zgodności z zasadami i zobowiązaniami OBWE dotyczącymi wolności słowa i wolnych mediów. Otrzymuje on informacje o sytuacji mediów z różnych źródeł jako uczestniczące państwa OBWE, organizacje medialne i organizacje pozarządowe. Przedstawiciel ściśle współpracuje ze Stałą Radą, uczestniczącymi państwami, Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, Wysokim Komisarzem ds. Mniejszości Narodowych oraz, w stosownych przypadkach, innymi organami OBWE, a także z krajowymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami medialnymi. Przedstawiciel ds. Wolności Mediów podejmował i podejmuje różne działania i uczestniczy w projektach związanych z wolnością wypowiedzi i wolnymi mediami. Bierze udział w wykładach lub przemówieniach poruszających takie tematy, jak wolność prasy, radia, telewizji i Internetu. Przedstawiciel zajmuje się tematami związanymi z bezpieczeństwem dziennikarzy, swobodą wypowiedzi i podstawowymi prawami człowieka. Zabiera również głos w rozwoju krajów prawa, w których sytuacja wymagała jego interwencji. (abstrakt oryginalny)
EN
The main function of the OSCE Representative on Freedom of the Media is to observe relevant media developments in OSCE participating States. Moreover very important function is to assist participating States by advocating and promoting full compliance with OSCE principles and commitments regarding freedom of expression and free media. He receives information on situation of the media from a variety of sources as participating OSCE States, media organizations and non - governmental organizations. The Representative co-operates closely with the Permanent Council, the Participating States, the Office for Democratic Institutions and Human Rights, the High Commissioner on National Minorities, and, where appropriate, other OSCE bodies, as well as with national and international media associations. The Representative on Freedom of the Media undertook various activities and participates in projects which are connected with freedom of expression and free media. He takes part in lectures or speeches that move topics such as freedom of the press, radio, television and the Internet. The Representative deals with topics related to the safety of journalists, freedom of expression and basic human rights. The Representative on Freedom of the Media also takes voice in development of the law countries where situation called for his intervention. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
93--105
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • [1] Abrudan E., Eastern European Media. An Overview, "Journal for the Study of Religions and Ideologies" 2010, No. 26.
 • [2] Auger G.A., Fostering Democracy through Social Media: Evaluating Diametrically Opposed Nonprofit Advocacy Organizations' Use of Facebook, "Public Relations Review" 2013, No. 4.
 • [3] Bondariu A., Review of an Interdisciplinary Approach to the Relationship between Mass- Media and Democracy in Post-Communist Romania, "Revista de Economie Social" 2011, No. 1.
 • [4] Brock D., The Republican Noise Machine: Right-Wing Media and how it Corrupts Democracy, New York 2004.
 • [5] Coleman S., Can the New Media Invigorate Democracy?, The Political Quarterly 1999, No. 1.
 • [6] Crane D., Kawashima N., Global Culture: Media, Arts, Policy, and Globalization, New York 2002.
 • [7] Dexl J., Competition law in media markets and its contribution to democracy, "World Competition: Law and Economics Review" 2015, No. 3.
 • [8] Duve F., Introduction [w:] Freedom and Responsibility. Yearbook 1999/2000, OSCE/Representative on Freedom of the Media, Vienna 2000.
 • [9] Esipisu M., Khaguli I.E., Eyes of Democracy: the Media and Elections, London 2009.
 • [10] Fawn R., International Organizations and Internal Conditionality: Making Norms Matter, New York 2013.
 • [11] Fox E., Waisbord S.R., Latin Politics, Global Media, Austin 2002.
 • [12] From Traditional to Online Media: Best Practices and Perspectives, 14th Central Asia Media Conference Ashgabat, Turkmenistan 5-6 July 2012, The Representative on Freedom of the Media, Vienna 2013.
 • [13] Galbreath D.J., The Organization for Security and Co-operation in Europe, Abington 2007.
 • [14] Geradin D., Access to Content by New Media Platforms: a Review of the Competition Law, "European Law Review" 2005, No. 1.
 • [15] Geremek B., Preface [w:] Freedom and Responsibility. Yearbook 1998/99, OSCE/Representative on Freedom of the Media, Vienna 1999.
 • [16] Hammarberg T., Human Rights and a Changing Media Landscape, Council of Europe Publishing, Strasbourg 2011.
 • [17] Hana G., Does Social Media Technology Promote Democracy?, "The New Presence" 2011, No. 2.
 • [18] Haraszti M., Mandate of the OSCE Representative on Freedom of the Media [w:] Freedom and Responsibility. Representative on Freedom of the Media, "Yearbook" 2004, OSCE, Vienna 2005.
 • [19] Herkes A.R., The OSCE Representative on Freedom of the Media, "Helsinki Monitor" 1998, Vol. 2.
 • [20] Hodler R., Media Freedom and Democracy in the Fight Against Corruption, European Journal of Political Economy, 2015, Vol. 39.
 • [21] Holina V., Słowackie media a wpływy władzy, "Zeszyty Prasoznawcze" 1996, nr 1-2.
 • [22] Hopia H., Decline of the media? Decline of democracy?, "Europan View" 2013, No. 1.
 • [23] Howels R., Media, Education and Democracy, "European Review" 2001, No. 2.
 • [24] Jakubowicz K., Polityka i strategia medialna: wprowadzenie do problematyki [w:] Media masowe w praktyce społecznej, red. D. Waniek, J.W. Adamowski, Warszawa 2007.
 • [25] Jaskiernia A. Rada Europy a problem mediów masowych, Warszawa 2002.
 • [26] Jaskiernia A., Media masowe w demokratycznych procesach wyborczych. Standardy europejskie i uwarunkowania ich realizacji, Warszawa 2008.
 • [27] Jaskólska J., Treść Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, "Człowiek w Kulturze" 1998, t. 11.
 • [28] Jawad P., Conflict Resolution through Democracy Promotion? The Role of the OSCE in Georgia, "Democratization" 2008, Vol. 15.
 • [29] Keller P., European and International Media Law: Liberal Democracy and the New Media, Oxford 2011.
 • [30] Kocurek K., Istota i kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego, "Zeszyty Naukowe/ Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie" 2009, nr 806.
 • [31] Komorek E., Media Pluralism and European Law, Alphen aan der Rijn 2013.
 • [32] Kruk A., Aksjologia wolności Mediów w świetle prac Przedstawicela OBWE do spraw Wolności Mediów, "Humanities and Social Sciences" 2015, Vol. XX.
 • [33] Kyriakopoulou K., Authoritarian States and Internet Social Media: Instruments of Democratisation or Instruments of Control?, "Human Affairs" 2011, No. 1.
 • [34] Livinstone S., Lunt P., The Mass Media, Democracy and the Public Sphere, London 1993.
 • [35] Lunt P., Livingstone S., Media regulation: Governance and the Interests of Citizens and Consumers, London 2013.
 • [36] MacNair B., An Introduction to Political Communication, London 2011.
 • [37] Mandate of the OSCE Representation on Freedom of the Media, Permanent Council Decision No. 193, Organization for Security and Co-operation in Europe, 5 November 1997, 137th Plenary Meeting, PC Journal No. 137, Agenda item 1.
 • [38] Media in Europe Today, red. J. Trappel, Bristol 2011.
 • [39] Media Policies Revisited: the Challenge for Media Freedom and Independence, red. E. Psychogiopoulou, Basingstoke 2014.
 • [40] Media power and plurality: from hyperlocal to high-level policy, red. S. Barnett, J. Townend, Basingstoke 2015.
 • [41] Michnik A., Rosen J., The Media and Democracy: A Dialogue, "Journal of Democracy" 1997, No. 4.
 • [42] Niţoiu C., The EU Foreign Policy Analysis: Democratic Legitimacy, Media, and Climate Change, Basingstoke 2015.
 • [43] Oleksiuk I., Wolności osobiste i polityczne w Internecie. Polityka prawna USA i Kanady, "Studia Medioznawcze" 2002, nr 4.
 • [44] Peruško Z., Rediscovering the Mediterranean Characteristics of the Croatian Media System, "EEPS-East European Politics and Societies" 2013, No. 4.
 • [45] Petrjánošová M., The Role of Alternative and Activist New Media for Democracy, "Human Affairs" 2015, No. 1.
 • [46] Plattner M.F., Media and Democracy: The Long View, "Journal of Democracy" 2012, No. 4.
 • [47] Przedstawiciel ds. Wolności Mediów: Ataki na dziennikarzy w Hiszpanii są nie do przyjęcia, http://www.osce.org/fom/116993 (dostęp: 25.11.2016 r.).
 • [48] Różycka M., Społeczeństwo obywatelskie a media, "Naukowy Przegląd Dziennikarski" 2013, nr 3.
 • [49] Saeed S., Negotiating Power: Community Media, Democracy, and the Public Sphere, "Development in Practice" 2009, No. 4-5.
 • [50] Scott M., Media and Development, London 2014.
 • [51] Street J., Mass Media, Politics and Democracy, 2nd ed., Basingstoke 2011.
 • [52] The Independence of the Media and its Regulatory Agencies: Shedding New Light on Formal and Actual Independence against the National Context, red. W. Schulz, P. Valcke, K. Irion, Bristol 2013.
 • [53] The OSCE Representative on Freedom of the Media, Why Free Media Matters, OSCE, 3 April 2012.
 • [54] The Representative on Freedom of Media, Pluralism and Internet Governance, 13th Central Asia Media Conference Duszanbe, Tajikistan 29-30 November 2011, Organization for Security and Co-operation in Europe 2012.
 • [55] The Representative on Freedom of the Media, Ten Years for Media Freedom an OSCE Anniversary. Current and Forthcoming Challenges, Organization for Security and Co-operation in Europe 2008.
 • [56] Transparency in Politics and the Media: Accountability and Open Government, red. N. Bowles, J.T. Hamilton, D.A.L. Levy, I.B. Tauris, London 2015.
 • [57] Trappel J., Nieminen H., Nord L., The Media for Democracy Monitor: a Cross National Study of Leading News Media, Göteborg 2011.
 • [58] Tudor V., Becker L.B., New Media and Democracy. Introductory Remarks, "Revista Română de Comunicare şi Relaţii Publice" 2013, No. 2.
 • [59] Understanding Media Policies: a European Perspective, red. E. Psychogiopoulou, Basingstoke 2012.
 • [60] Ward S.J.A., Ethics and the Media : An Introduction, Cambridge 2011.
 • [61] Winston B., Media Technology and Society. A History: From the Telegraph to the Internet, Routledge, London-New York 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171513064

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.