PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 22 (XXII) | nr 24 (4) | 147--162
Tytuł artykułu

Relacje polsko-niemieckie a racja stanu. Spór PiS - PO o model polityki zagranicznej wobec Republiki Federalnej Niemiec (2001-2015)

Warianty tytułu
Polish-German Relations and the National Interest. The PiS - PO Dispute about the Model of Foreign Policy towards the Federal Republic of Germany (2001-2015)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Analiza dyskursu politycznego po 2001 roku skłania do wniosku, że jednym z obszarów spornych między PO a PiS był model relacji polsko-niemieckich. O ile obie partie zgadzały się co do tego, że dobre relacje z państwami ościennymi, w tym z Niemcami, stanowią treść polskiej racji stanu, o tyle spór koncentrował się na kwestiach szczegółowych dotyczących dróg realizacji celów wynikających z raison d'état. Zasadnicze różnice i spory między obiema partiami wynikały z propagowania różnych modeli polityki zagranicznej. Stanowisko PO bliskie było liberalnemu podejściu do relacji międzynarodowych oraz ponowoczesnemu modelowi państwa. Zwolennicy państwa ponowoczesnego nie przywiązywali wagi do suwerenności jako szczególnego atrybutu państwa, a interes państwowy traktowali jako coraz mniej determinujący czynnik w polityce zagranicznej. PiS natomiast hołdowało paradygmatowi realistycznemu, uważając, że stosunki międzynarodowe były nieustanną areną walki między partykularnymi interesami poszczególnych państw, gdzie rządzą narodowe egoizmy. Uznawano, że tylko podejście realistyczne gwarantuje dobre relacje bilateralne z Niemcami. (abstrakt oryginalny)
EN
The analysis of the testimonies and political thought of Civic Platform (PO) and Law and Justice (PiS) leads to three conclusions. Firstly, while there was a consensus between these two parties that good Polish-German relations were crucial to the Polish national interest, the ways of achieving the target objectives remained the sticking point. Secondly, PiS and PO displayed fundamental differences in the propagated models of foreign policy. PO's standpoint was close to a liberal attitude to international relations and the postmodern model of the state (the state's sovereignty is not regarded as its main asset, with the national interest determining state foreign policy to a lesser and lesser extent). PiS followed a realistic paradigm, believing that international relations are an arena of constant struggle between particular interests of individual states, governed by national egoism. It was deemed that only a realistic approach can guarantee good bilateral relations with Germany. PiS politicians advocated a modern state model (with state sovereignty regarded as extremely important). Thirdly, PO treated Germany as a "strategic partner", while PiS avoided the word "partnership", considering it a pipe dream and an empty slogan. Instead, it proposed the clear articulation of the national interest and not avoiding points of dispute in the international debate. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
147--162
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • [1] Bieleń S., Polityka zagraniczna a racja stanu [w:] Polityka zagraniczna państwa, red. J. Kukułka, R. Zięba, Warszawa 1992.
 • [2] Cerny P.G., The competition state today: from raison d'État to raison du Monde, "Policy Studies" Vol. 31, 2010.
 • [3] Graś A., Pozycja prawna Polaków w Niemczech [w:] Być Polakiem w Niemczech, red. A. Wolff-Powęska, E. Schulz, Poznań 2000.
 • [4] Groszyk H., Refleksje o niektórych aspektach idei racji stanu [w:] Studia z historii państwa i idei, red. A. Korobowicz, H. Olszewski, Lublin 1997.
 • [5] Hajduk M., Polityka zagraniczna wobec Niemiec [w:] Główne kierunki polityki zagranicznej rządu Donalda Tuska w latach 2007-2011, red. P. Musiałek, Kraków 2012.
 • [6] Kiperska J., USA w polityce Niemiec, "Przegląd Zachodni" nr 1, 2008.
 • [7] Korzeniewski B., Wprowadzenie. Polityka historyczna - propozycje definicji i spory wokół jej zakresu w polskim i niemieckim dyskursie naukowym [w:] Narodowe i europejskie aspekty polityki historycznej, red. B. Korzeniewski, Poznań 2008.
 • [8] Łastawski K., Polska racja stanu po wstąpieniu do UE, Warszawa 2006.
 • [9] Michałowski S., Partnerstwo Wschodnie w polityce zagranicznej Niemiec, "Homo Politicus" Vol. 7-8, 2012-2013.
 • [10] Musiałek P., Trendy zewnętrznych uwarunkowań polityki zagranicznej Polski w latach 2007-2011. Ewolucja najbliższego środowiska międzynarodowego [w:] Główne kierunki polityki zagranicznej rządu Donalda Tuska w latach 2007-2011, red. P. Musiałek, Kraków 2012.
 • [11] Paruch W., Rydel M., Założenia strategiczne w koncepcji polityki zagranicznej RP - analiza myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości [w:] Polityka zagraniczna III RP. 20 lat po przełomie, t. 1: Koncepcje, bezpieczeństwo, kwestie prawne i polonijne, red. A. Jarosz, K. Olszewski, Toruń 2011.
 • [12] Pietraś Z.J., Racja stanu w polityce zagranicznej państwa [w:] Racja stanu. Historia. Teoria. Współczesność, red. E. Olszewski, Lublin 1989.
 • [13] Rzegocki A., Idea raison d'état w przeszłości i w kontekście współczesnej integracji europejskiej, Warszawa 2003.
 • [14] Sadowski E., Racja stanu w polityce zagranicznej państwa [w:] Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, red. R. Zięba, Toruń 2004.
 • [15] Sałajczyk S.P., Wizje rzeczywistości międzynarodowej [w:] Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Warszawa 2006.
 • [16] Santorski J., Problem Polonii niemieckiej w zjednoczonych Niemczech - aspekty historyczne, polityczne i prawnomiędzynarodowe [w:] Przełom i wyzwanie. XX lat polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy 1991-2011, red. W.M. Góralski, Warszawa 2011.
 • [17] Stolarczyk M., Zbieżność i różnice interesów w stosunkach polsko-niemieckich w latach 1989-2009, Katowice 2010.
 • [18] Szpak K., Założenia programowe polityki zagranicznej koalicji rządowej PO-PSL w latach 2007-2011 [w:] Główne kierunki polityki zagranicznej rządu Donalda Tuska w latach 2007-2011, red. P. Musiałek, Kraków 2012.
 • [19] Warzecha Ł., Czy możliwa jest realistyczna polityka zagraniczna nie na kolanach, czyli o fałszywej interpretacji realizmu [w:] Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej. Idee i praktyczne dylematy polityki zagranicznej, red. J. Kloczkowski, T. Żukowski, Warszawa- Kraków 2010.
 • [20] Wolff-Powęska A., Polska racja stanu w procesie normalizacji stosunków z Niemcami w warunkach wolności i demokracji [w:] Polska-Niemcy 1945-2007. Od konfrontacji do współpracy i partnerstwa w Europie, red. W.M. Góralski, Warszawa 2007.
 • [21] Priorytety polskiej polityki zagranicznej 2012-2016, Warszawa 2012.
 • [22] Program Prawa i Sprawiedliwości 2014, Warszawa 2014.
 • [23] Raport o stanie Rzeczypospolitej, Warszawa 2011.
 • [24] Fotyga A., Sojusze zawieramy wedle interesów, rozm. J. Olechowski, W. Lorenz, "Rzeczpospolita" z 18.05.2007 r.
 • [25] Kaczyński J., Nie odtwarzajmy Cesarstwa Niemieckiego, "Rzeczpospolita" z 8.12. 2011 r.
 • [26] Kaczyński J., Polska racja stanu [w:] Racja stanu - Janowi Olszewskiemu, red. B. Jusiak, Poznań 2011.
 • [27] Naimski P., Rosja chce być energetycznym monopolistą, rozm. I. Janke, "Rzeczpospolita" z 11.01.2008 r.
 • [28] Szczerski K., Będziemy prowadzić politykę z podniesioną głową, rozm. M. Michalska, "Gazeta Polska" z 24.08.2014 r.
 • [29] Szczerski K., Cztery warunki Dudy dla Niemiec, rozm. J. Bielecki, "Rzeczpospolita" z 15.06.2015 r.
 • [30] Bronisław Komorowski w Bonn: Stawiam na Trójkąt Weimarski, http://www.dw.com/ pl/bronis%C5%82aw-komorowski-w-bonn-stawiam-na-tr%C3%B3jk%C4%85t-weimarski/ a-4934012
 • [31] Bronisław Komorowski: Trójkąt Weimarski siłą w UE, http://www.dw.com/pl/bronis% C5%82aw-komorowski-tr%C3%B3jk%C4%85t-weimarski-si%C5%82%C4%85-w-ue/a- 4933545
 • [32] Dylematy i perspektywy stosunków polsko-niemieckich, http://www.stosunkimiedzynarodowe. info/artykul,587,Dylematyiperspektywy_stosunkow_polskoniemieckich
 • [33] Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2011 roku, https://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/historia/ministrowie_sz_1918_ 2014/wystapienia_radoslawa_sikorskiego/
 • [34] Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2013 roku, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=36&dzien= 1&wyp=0
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171513126

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.