PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | vol. 16, nr 1 (72), cz. 1 Finanse i rachunkowość wobec zmian zachodzących w gospodarce XXI wieku | 176--184
Tytuł artykułu

Kierunki zmian w uznawaniu przychodów z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa

Autorzy
Warianty tytułu
Trends of Changes in Recognition of Companies' Revenues from Ordinary Activities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problemy związane z uznawaniem i wyceną przychodów z podstawowej działalności operacyjnej stanowią istotny obszar merytoryczny rachunkowości finansowej, zwłaszcza z uwagi na determinowanie przezeń wyniku finansowego jednostki. Intensywne prace Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości dotyczące tego obszaru, trwające od 2008 r., ostatecznie zostały zwieńczone opracowaniem MSSF 15 "Przychody z umów z klientami". Zważywszy na to, że polskie regulacje w tej materii są bardzo ogólnikowe, wiele jednostek działających w Polsce uzyskało bardzo dobre wskazówki praktyczne. Celem artykułu jest krytyczna analiza obowiązujących w Polsce przepisów rachunkowości w zakresie identyfikacji, ujmowania i prezentacji przychodów z podstawowej działalności operacyjnej na tle aktualnych kierunków zmian w tym obszarze w rachunkowości międzynarodowej. Na szczególną uwagę zasługują zaproponowane rozwiązania w sytuacji ciągłego spełniania zobowiązań wobec klientów wskutek realizacji sprzedaży towarów i usług, także dotyczące rozliczenia umów złożonych, obejmujących kilka odrębnych produktów i to świadczonych w różnych okresach sprawozdawczych. (abstrakt oryginalny)
EN
Problems with recognition and assessment of revenues from ordinary activities are among the most important issues in financial accounting, especially because they determine the profit or loss. Since about three years ago, intensive work by IASB has been carried out, which has finally finished with IFRS 15 "Revenue". The aim of the paper is to critically analyse the accounting law applicable in Poland on identification, recognition and presentation of revenues from companies' ordinary activities. Considering that the Polish regulations in this respect are very general, many entities in Poland have received potentially very good practice recommendations. Particular attention should be paid to proposals when obligations towards customers are continuously performed as a result of sale of goods and services, including proposals to settle complex contracts covering several separate products provided in different reporting periods. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • 1. Buk, H. (2014). Krajowe i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • 2. Buk, H. (2015). Typologia i wycena przychodów z tytułu niestandardowych transakcji z klientami. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (388), 23-31.
 • 3. Chorowska, E. (2014). Istota i systematyka przychodów według MSR 18. W: H. Buk (red.), Międzynarodowe standardy rachunkowości (część II). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • 4. Czubakowska, K. (2009). Przychody i koszty a wynik finansowy. W: K. Czubakowska (red.), Rachunkowość według prawa bilansowego. Warszawa: C.H. Beck.
 • 5. Deloitte. (2014). Biuletyn MSSF "Naprzeciw standardom", (wydanie 03).
 • 6. Gabrusewicz, W. (2009). Przychody w działalności przedsiębiorstwa. W: K. Czubakowska, W. Gabrusewicz i E. Nowak (red.), Przychody koszty wynik finansowy przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • 7. Gierusz, J. (2005). Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości. Gdańsk: ODDK.
 • 8. Kiziukiewicz, T. (2005). Wynik finansowy i konta wynikowe. W: W. Gos (red.), Vademecum samodzielnego księgowego. Łódź: Polska Akademia Rachunkowości.
 • 9. KPMG. (2014). Insights into IFRS. KPMG's Practical Guide to International Financial Reporting Standards, v. 1. KPMG.
 • 10. Micherda, B. (2005). Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników. W: B. Micherda (red.), Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 11. MSSF 15. (2016). Przychody z umów z klientami. W: Standardy MSSF 2016. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 • 12. Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1905 z dnia 22 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 15, Dz. Urz. UE L 295/19 z dnia 29.10.2016.
 • 13. Szczypa, P. (2016). Charakterystyka rachunku zysków i strat. W: P. Szczypa (red.), Podstawy rachunkowości. Od teorii do praktyki. Warszawa: CeDeWu.
 • 14. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity, Dz.U. z 2016 r., poz. 1047.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171513128

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.