PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
25 (2018) | nr 1 (114) | 112--125
Tytuł artykułu

Ocena in vitro aktywności przeciwgrzybowej niektórych suszonych przypraw ziołowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
In Vitro Assessment of Antifungal Activity of Some Dried Herbs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy oceniono skład chemiczny oraz aktywność przeciwgrzybową suszonych ziół przyprawowych - bazylii, oregano, rozmarynu i tymianku. Susze zakupiono w sieci handlowej w opakowaniach jednostkowych. W wymieszanym i rozdrobnionym materiale oznaczono zawartość: suchej masy, białka ogółem, cukrów ogółem, polifenoli ogółem i olejków eterycznych. Do oceny aktywności przeciwgrzybowej użyto 12 szczepów grzybów: Alternaria alternata., Aspergillus flavus, A. fumigatus, A. niger, Cladosporium herbarum, Fusarium oxysporum, Penicillium cyclopium oraz Eurotium amstelodami, E. chevalieri, E. herbariorum, E. repens, E. rubrum. W przypadku grzybów z rodzaju Eurotium stosowano podłoże Agar DG18, a w pozostałych - Malt Extract Agar. Na podłożach zawierających dodatek suszu (1 %) prowadzono doświadczalne hodowle grzybów, a na podłożach bez suszu - hodowle kontrolne. Próbę kontrolną pozytywną stanowił benzoesan sodu (0,05 %). W 3. 6. i 9. dobie inkubacji mierzono średnice kolonii doświadczalnych oraz kontrolnych i obliczano procentową inhibicję wzrostu grzybów powodowaną przez susze. Stwierdzono, że aktywność przeciwgrzybowa była zróżnicowana w zależności od rodzaju suszu, gatunku grzyba i czasu inkubacji. W 9. dniu doświadczenia susz z oregano odznaczający się największą zawartością olejku (2,40 % s.m.) i dużą zawartością polifenoli (4,06 % s.m.) powodował istotnie największe średnie zahamowanie wzrostu zarówno grzybów Eurotium ssp. (95,5 %), jak i pozostałych grzybów (90,2 %). Susz bazyliowy o najmniejszej zawartości olejku i polifenoli, a największej - białka ogółem stymulował wzrost części grzybów. Badane susze powodowały największe zahamowanie wzrostu kolonii A. fumigatus, A. alternata i E. amstelodami, a najmniejsze - A. niger i E. rubrum. Hamowanie wzrostu grzybów malało wraz z czasem inkubacji, ale różnice między średnim zahamowaniem wzrostu grzybów w 6. i 9. dniu hodowli były nieistotne. Susze z oregano, tymianku i rozmarynu efektywniej hamowały wzrost kolonii grzybów niż benzoesan sodu. (abstrakt oryginalny)
EN
In the study, there were assessed the chemical composition and the antifungal activity of some dried herbs, i.e. basil, oregano, rosemary, and thyme. The individually prepackaged dried herbs were purchased in a retail network. In the mixed and powdered samples, there were determined the contents of dry matter, total protein, total sugars, total polyphenols, and essential oils. To study the antifugal activity of herbs, twelve strains of fungi were used, i.e.: Alternaria alternata., Aspergillus flavus, A. fumigaus, A. niger, Cladosporium herbarum, Fusarium oxysporum, Penicillium cyclopium and Eurotium amstelodami, E. chevalieri, E. herbariorum, E. repens, and E. rubrum. As for the Eurotium ssp. fungi, a Dichloran Glycerol (DG-18) Agar Base was used, and for the other fungi: a Malt Extract Agar Base. The experiment included fungal cultures grown on the media with the dried herbs added (1 %) and control cultures grown on the media without the dried herbs. Sodium benzoate (0.05 %) was used as a positive control sample. On the 3rd, 6th, and 9th day of the experiment, the diameters of the analysed and the control colonies were measured and a percent rate was computed of the fungal growth inhibition caused by the dried herbs. It was found that the antifungal activity varied depending on the type of dried herbs, the fungus species, and the incubation time. On the ninth day of the experiment, the dried oregano containing the highest level of essential oil (2.40 % d.m.) and a lot of polyphenols (4.06 % d.m.) caused the growth of both the Eurotium ssp. fungi and the other fungi to be inhibited at the significantly highest mean rate (95.5 and 90.2 %, respectively). The dried basil containing the lowest amounts of oil and polyphenols and the highest amount of total proteins stimulated the growth of some part of the fungi. The dried herbs studied caused the strongest growth inhibition of the cultures of A. fumigatus, A. alternata, and E. amstelodami fungi and the weakest growth inhibition of A. niger and E. Rubrum. The growth inhibition of the fungi decreased with the time of incubation but the differences between the mean percent rates of growth inhibition on the 6th and the 9th day of the incubation period were insignificant. The dried oregano, thyme, and rosemary inhibited the growth of fungal colonies more effectively than the sodium benzoate. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
112--125
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • [1] Adámková A., Kouřimska L., Kadlecová B.: The effect of drying on antioxidant activity of selected Lamiaceae herb. Potravinstvo, 2015, 9 (1), 252-257.
 • [2] Agbor G.A., Kuate D., Oben J.E.: Medicinal plants can be good source of antioxidants: Case study in Cameroon. Pak. J. Biol. Sci., 2007, 10 (4), 537-544.
 • [3] Askarne L. Talibi I., Boubaker H., Boudyach E.H., Msanda F., Saadi B., Serghini M.A.: In vitro and in vivo antifungal activity of several Moroccan plants against Penicillium italicum, the causal agent of citrus blue mold. Crop Prot., 2012, 40, 53-58.
 • [4] Awuah R.T., Ellis W.O.: Effects of some groundnut packaging methods and protection with Ocimum and Syzygium powders on kernel infection by fungi. Mycopathologia, 2001, 154, 29-36.
 • [5] Azzouz M.A., Bullerman L.B.: Comparative antimycotic effects of selected herbs, spices, plant components and commercial antifungal agents. J. Food Prot., 1992, 45 (14), 1298-1301.
 • [6] Chalfoun S.M., Pereira M.C., Resende M.L., Angelico C.L., da Silva R.A.: Effect of powdered spice treatments on mycelial growth, sporulation and production of aflatoxins by toxigenic fungi. Cienc. Agrotec. Lavras, 2004, 28 (4), 856-862.
 • [7] El Mougy N.S., Abdel-Kader M.: Antifungal effect of powdered spices and their extracts on growth and activity of some fungi in relation to damping-off disease control. J. Plant Prot. Res., 2007, 43 (3), 267-278.
 • [8] Grohs B.M., Kunz B.: Use of spice mixtures for the stabilization of fresh portioned pork. Food Cont., 2000, 11, 433-436.
 • [9] Grzeszczuk M., Jadczak D.: The estimation of biological value of some species of spice herbs. Acta Hortic., 2009, 830, DOI: 10.17660/ActaHortic.2009.830.98.
 • [10] Guynot M.E., Ramos A.J., Seto L., Purroy P., Sanchis V., Marin S.: Antifungal activity of volatile compounds generated by essential oils against fungi commonly causing deterioration of bakery products. J. Appl. Microb., 2003, 94, 893-899.
 • [11] Hussain A.I., Anwar F., Hussain S.T., Przybylski R.: Chemical composition, antioxidant and antimicrobial activities of basil (Ocimum basilicum) essential oils depends on seasonal variations. Food Chem., 2008, 108, 986-995.
 • [12] Kalemba D., Kunicka A.: Antibacterial and antifungal properties of essential oils. Current Med. Chem., 2003, 10, 813-829.
 • [13] Kiedos P., Wójcik-Stopczyńska B.: Contents, composition and antifungal activity of Origanum vulgare L. essential oils. II Int. Conf. "Human ecology", Szczecin, 2016, June, 9-10, pp. 99-100.
 • [14] Kiedos P., Wójcik-Stopczyńska B.: Ocena aktywności przeciwgrzybicznej suszu i wywaru otrzymanych z ziela lebiodki pospolitej (Origanum vulgare L.). W: Rolnictwo XXI wieku. Problemy i wyzwania 2016. Red. D. Łuczycka. Idea Knowledge Future. Wrocław 2016, ss. 96-104.
 • [15] Krełowska-Kułas M.: Badanie jakości produktów spożywczych. PWE, Warszawa 1993.
 • [16] Krishnamurthy Y.L., Shashikala J., Naik B.S.: Antifungal potential of some natural products against Aspergillus flavus in soybean seeds during storage. J. Stored Prod. Res., 2008, 44, 305-309.
 • [17] Kunicka-Styczyńska A., Śmigielski K.: Bezpieczeństwo mikrobiologiczne surowców ziołowych. Przem. Spoż., 2011, 65, 50-53.
 • [18] Lopez-Reyes J.G., Spadaro D., Gullino M.L., Garibaldi A.: Efficacy of plant essential oils on postharvest control of rot caused by fungi on four cultivars of apples in vivo. Flavour and Fragrance J., 2010, 25, 171-177.
 • [19] Marzec M., Polakowski C., Chilczuk R., Kołodziej B.: Evaluation of essential oil content, its chemical composition and price of thyme (Thymus vulgaris L.) raw material available in Poland. Herba Polonica, 2010, 56 (3), 37-52.
 • [20] Modnicki D., Balcerek M.: Estimation of total polyphenols contents in Ocimum basilicum L., Origanum vulgare L. and Thymus vulgaris L. commercial samples. Herba Pol., 2009, 1 (55), 35-42.
 • [21] Nurzyńska-Wierdak R., Borowski B., Dzida M.: Yield, and chemical composition of basil herb depending on cultivar and foliar feeding with nitrogen. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, 2011, 10 (1), 207-219.
 • [22] PN-A-86959:1997. Przyprawy ziołowe. Bazylia.
 • [23] PN-EN ISO 6571:2009. Przyprawy i zioła. Oznaczanie zawartości olejku eterycznego (metoda hydrodestylacji).
 • [24] PN-ISO-6754:1999. Suszone ziele tymianku (Thymus vulgaris L.). Wymagania.
 • [25] Proestos C., Boziaris I.S., Nychas G.-J.E., Komaitis M.: Analysis of flavonoids and phenolic acids in Greek aromatic plants: Investigation of their antioxidant capacity and antimicrobial activity. Food Chem., 2006, 95, 664-671.
 • [26] Rakotonirainy M.S., Lavedrine B.: Screening for antifungal activity of essential oils and related compounds to control the biocontamination in libraries and archives storage areas. Int. Biodeter. Biodegr., 2005, 55, 141-147.
 • [27] Singleton L., Orthofer R., Lamuela-Raventions R.M.: Analysis of total phenols and other oxidation substrates and antioxidants by means of Folin-Ciocalteu reagent. Methods Enzymol., 1999, 299, 152-178.
 • [28] Solgi M., Ghorbanpour M.: Application of essential oils and their biological effects on extending the shelf-life and quality of horticultural crops. Trakia J. Sci., 2014, 2, 198-210.
 • [29] Stanciu G., Cristache N., Lupsor S., Dobrinas S.: Evaluation of antioxidant activity and total phenols content in selected spices. Rev. Chem., 2017, 68 (7), 1429-1434.
 • [30] Stefanovits-Bányai E., Tulok M.H., Hegedûs A., Renner C., Varga I.S.: Antioxidant effect of various rosemary (Rosmarinus officinalis L.) clones. Acta Biol. Szeged, 2003, 47 (1-4), 111-113.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171513138

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.