PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 161 | 55--65
Tytuł artykułu

W poszukiwaniu organizacyjnych przestrzeni kreatywności

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
In Search of Organisational Space of Creativity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kreatywność jest procesem lub rezultatem przejawiającym się w określonej przestrzeni. W badaniach zastosowano oryginalny model wymiarów przestrzeni organizacji, odnosząc poszczególne wymiary, takie jak: przestrzeń fizyczna, globalna, lokalna, topiczna czy też cyberprzestrzeń, do uwarunkowań kreatywności. Tekst ma charakter teoriopoznawczy, oparty na rozumowaniu dedukcyjnym, konceptualizacji oraz studiach literaturowych.(abstrakt oryginalny)
EN
Creativity is a process or result manifested in a definite space. The study makes use of an original model of organisational space dimensions, referring the dimensions like: physical, global, local, topical or cyber space to the determinants of creativity. The text is epistemological in character, based on deductive reasoning, conceptualisation and literature studies. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Adamik A., Zakrzewska-Bielawska A., Organizacja w sieciach współpracy - od prostych do złożonych form współpracy międzyorganizacyjnej, w: Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, red. A. Adamik, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Amin A., Roberts J., Community, Economic Creativity, and Organization, Oxford University Press, Oxford 2008.
 • Bieńkowska J., Kultura sieci, w: Metody zarządzania kulturą organizacyjną, red. Ł. Sułkowski, Cz. Sikorski, Difin, Warszawa 2014.
 • Bratnicki M., Strużyna J., Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2001.
 • Brzóska J., Model biznesowy - współczesna forma modelu organizacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem, "Organizacja i Zarządzanie" 2009, nr 2, 6.
 • Castells M., The Informational City. Infromation Technology, Economic restructuring and the Urban-regional process, Basil Blackwell, Oxford 1989.
 • Cieśliński  W., Kwantowanie przestrzeni organizacyjnej z  zastosowaniem zaawansowanych technologii na przykładzie sportu, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie" 2016, nr 23, t. 1.
 • Crang M., Thrift N., Thinking space, Routledge, London 2000.
 • Cyfert S., Mechanizmy zarządzania granicami - propozycja teoretycznego ujęcia i wyniki badań empirycznych, "Współczesne Zarządzanie" 2012, 3.
 • Cyfert S., System granic architektury procesów organizacji - determinanty kształtowania i dysfunkcje w definiowaniu, w: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wiodące orientacje, red. J. Lichtarski, S. Nowosielski, G. Osbert-Pociecha, E. Tabaszewska-Zajbert, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2014, nr 340.
 • Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 • Evans D., The Internet of Everything, Cisco Internet Business Solutions Group, 2012. http:// www.cisco.com/c/dam/en_us/about/ac79/docs/innov/IoE.pdf
 • Falencikowski T., Spójność modeli biznesu, koncepcja i pomiar, CeDeWu, Warszawa 2013.
 • Foucault M., O innych przestrzeniach. Heterotopie, tłum. M. Żakowski, "Kultura Popularna" 2006, nr 2.
 • Giddens A., The Consequences of Modernity, Stanford University Press, Stanford 1990.
 • Granice zarządzania, red. M. Romanowska, J. Cygler, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2014.
 • Hernes T., Organization as Evolution of Space, w: The Northern Lights: Organization Theory in Scandinavia, red. B. Czarniawska-Joerges, G. Sevon, Liber, Malmö, Oslo 2003.
 • Hernes T., The Spatial Construction of Organization, Benjamins, Amsterdam 2004.
 • Jelonek D., Przestrzeń internetowa w otoczeniu organizacji. Implikacje dla zarządzania strategicznego, Prace Naukowe WWSZiP 2012, nr 22(2).
 • Jelonek D., Zarządzanie relacjami z klientami w wirtualnym otoczeniu organizacji, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH" 2014, nr 136.
 • Kiełtyka L., Komunikacja w zarządzaniu. Techniki, narzędzia i formy przekazu informacji, Placet, Warszawa 2002.
 • Kostera M., Kultura i kultura organizacyjna, "Przegląd Organizacji" 1989, nr 8.
 • Koźmiński A., Latusek-Jarczak D., Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Oficyna Wydawnicza Wolters Kulwer, Warszawa 2014.
 • Krzakiewicz K., Cyfert S., The Network Concept of Strategic Management and its Limitations, "Management" 2013, vol. 17, no. 1.
 • Magruk A., Analiza niepewności w złożonych dynamicznych systemach - przypadek Interentu Rzeczy, "Przegląd Organizacji" 2016, 1.
 • Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2006.
 • Niemczyk J., Strategia. Od planu do sieci, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 • Nizard G., Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Nogalski B., Kultura organizacyjna. Duch organizacji, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1998.
 • Nogalski B., Karpacz J., Wójcik-Karpacz A., Organizacyjne uczenie się w perspektywie relacji międzyorganizacyjnych, w: Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, red. A. Koźmiński, D. Latusek-Jurczak, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014.
 • Nonaka I., Krogh G. von, Voelpel S., Organizational Knowledge Creation Theory: Evolutionary Paths and Future Advances, "Organization Studies" 2006, 27(8).
 • Nonaka I., Toyama R., Hirata T., Managing Flow: A Process Theory of the Knowledge-based Firm, Palgrave Macmillan, Basingstoke, New York 2008.
 • Pachura P., BA jako przestrzeń kontekstu w procesie zarządzania wiedzą, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2016, nr 422.
 • Pachura P., Management and Space - Introduction to Conceptualization, "Przegląd Organizacji" 2016, 1.
 • Pachura P., O przestrzeni w zarządzaniu. Studium metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
 • Perechuda  K., Dyfuzja wiedzy w  przedsiębiorstwie sieciowym, wizualizacja i  kompozycja, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 • Perechuda K., Cieśliński W., Chomiak-Orsa I., Nielokalność inkrementalnej strategii zarządzania kapitałem relacyjnym w cyberprzestrzeni organizacyjnej przedsiębiorstw, Prace Naukowe WWSZiP 2012, nr 22(2).
 • Peters  T., Liberation Management: Necessary Disorganization for the Nanosecond Nineties, Macmillan, London 1992.
 • Sikorski Cz., Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Sopińska M., Innowacyjne modele biznesu dla IT - wyzwania i perspektywy rozwoju, "Informatyka Ekonomiczna, Business Informatics" 2014, 1/31.
 • Sopińska A., Mierzejewska W., Zasobowe uwarunkowania otwartych innowacji, w: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, A. Witek-Crabb, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016, nr 444.
 • Sopińska A., Wachowiak P., Pozyskiwanie wiedzy w organizacjach Born Global, w: Wiedza w kreowaniu przedsiębiorczości, red. K. Perechuda, I. Chomiak-Orsa, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013.
 • Stachowicz J., Przedsiębiorczość technologiczna kluczową siłą rozwoju przedsiębiorstw wysokich technologii, "Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie" 2015, z. 83.
 • Strużyna J., Okopska M., Kategoryzacja otwartości organizacji i rozciąganie granicy praktyki zarządzania, w: Granice zarządzania, red. M. Romanowska, J. Cygler, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2014.
 • Styhre A., Engberg T., Space of Consumption: From Margin to Centre, "Ephemera" 2003, 3/2.
 • Sułkowski Ł., Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną?, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2008, nr 6.
 • Suszyński C., Współtworzenie wartości jako proces przesuwający granice organizacji i zarządzania, w: Granice zarządzania, red. M. Romanowska, J. Cygler, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2014.
 • Yip S., Strategia globalna, PWE, Warszawa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171513176

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.