PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. nr 9 | 81--90
Tytuł artykułu

Ocena wybranych wyników finansowych MSP i ich wpływ na rozwój gospodarczy kraju

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Evaluation Chosen of Results Finasowych MSP and their Economic Impact on Development of the Country
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W literaturze przedmiotu, jak i w praktyce bardzo wyraźnie podkreślana jest rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Mają one charakter jakościowy, który wskazuje na pewne szczególne cechy tej grupy podmiotów gospodarczych oraz ilościowy wskazujący na potencjał ekonomiczny tych jednostek. Małe i średnie przedsiębiorstwa są stymulatorem rozwoju gospodarki. Ich liczba i potencjał w pewnych sytuacjach jest jedną z miar oceny wzrostu gospodarczego. Funkcjonowanie małych firm w każdej gospodarce stanowi przejaw zdrowej konkurencji i odzwierciedla przedsiębiorczość społeczeństwa. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw charakteryzuje się dynamicznym podejściem do otoczenia. Firmy te są w stanie najszybciej zareagować na powstające potrzeby oraz preferencje ewentualnych klientów, dlatego też są one mobilne w angażowaniu środków finansowych w rożne branże. Przedsiębiorstwa te są także w stanie kreować nową wartość dla potencjalnych nabywców, poświęcając konieczny do tego czas i wysiłek, akceptując pewien poziom ryzyka finansowego i operacyjnego. Bardzo często opierają się one na produkcji opartej nie na ekonomii skali, ale na ciągłym poszukiwaniu okazji rynkowych. Oznacza to, że poszukują dla siebie pewnych nisz rynkowych, gdzie mogą aktywnie działać i gdzie nie są zagrożone ze strony konkurencji dużych przedsiębiorstw. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw aktywizuje także rozwój regionalny i lokalny oraz rozwija nowe inicjatywy sprzyjające łagodzeniu bezrobocia w całej gospodarce i poszczególnych regionach. W ukształtowanej zaś gospodarce rynkowej sektor ten pełni funkcję komplementarną w stosunku do dużych firm i sektora publicznego, a także stanowi zaplecze kooperacyjne i wspomagające funkcjonowanie dużych korporacji. Uważa się, że małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać przewagę nad dużymi podmiotami, szczególnie w sytuacjach szybkiej reakcji na zmieniające się otoczenie, otwarcia na wykorzystanie innowacji, łatwego wchodzenia w układy korporacyjne, przedsiębiorczego wykorzystywania różnego typu szans i okazji rynkowych, szybkich przepływów informacji, większej konkurencyjności oraz działalności opartej na zaspokajaniu konkretnych potrzeb lokalnego rynku. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie krótkiej charakterystyki MSP według obowiązującej ustawy o rachunkowości, struktury obszarów działalności oraz ocena wybranych wyników finansowych i z określeniem ich wpływu na rozwój gospodarczy Polski. (fragment tekstu)
EN
A regional development is activating the sector of small and medium enterprises and local and is developing new initiatives supporting relieving the unemployment in the total economy and individual regions. In the market economy whereas formed this sector is performing the complementary function towards large firms and the public sector as well as constitutes the back cooperative and assisting functioning of large corporations. They think that small and medium-sized enterprises can gain an advantage above large entities, peculiarly in situations of the quickness to respond to the changing environment, of opening for exploiting the innovation, simple entering the corporate negotiations, enterprising using chances of different type and market chances, fast flows of information. Presenting a MSP character sketch is a purpose of this study wedlug Accounting Act being in force, structure of areas of activity and the evaluation of chosen results finasowychi with determining their impact on development. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
81--90
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
  • Gabrusiewicz W., Remlein M., 2011, Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa. Jednostkowe i skonsolidowane, PWE, Warszawa.
  • Helin A., 2017, Ustawa o rachunkowości. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  • Kosikowski C, 2013, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa.
  • Mikołajczyk B., Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Difin Sp. z o.o., Warszawa 2007.
  • Nowak E., 2016, Analiza sprawozdań finansowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  • Sońta W., 2001,. Finanse. Zbiór testów i przykładów, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom.
  • Stawasz E., 2006, Pojęcie i źródła finansowania MSP [w:] Bariery w korzystaniu z usług bankowych w finansowaniu działalności małych i średnich przedsiębiorstw, red. J. Bilski, E. Stawasz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171513286

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.