PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 1(27) | 18--30
Tytuł artykułu

Nieuczciwe praktyki rynkowe instytucji finansowych a wybrane formy alternatywnych metod rozwiązywania sporów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Unfair Market Practices of Financial Institutions and Selected Forms of Alternative Dispute Resolution Methods
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nieuczciwe praktyki rynkowe stosowane przez instytucje finansowe w ostatnich latach stały się przedmiotem licznych dyskusji. Reklamy wprowadzające konsumentów w błąd wpływają na podjęcie decyzji o zakupie danej usługi finansowej. W Polsce funkcjonuje wiele organów, które umożliwiają polubowne rozwiązywanie sporów. Jednymi z najbardziej popularnych są sądy polubowne (działające przy Komisji Nadzoru Finansowego, Związku Banków Polskich i Rzeczniku Finansowym) oraz Arbiter Bankowy funkcjonujący przy ZBP. W artykule wykazano, że liczba wniosków wpływających do tych podmiotów rokrocznie rośnie, podobnie jak procent sporów rozstrzyganych na korzyść konsumentów. (abstrakt oryginalny)
EN
Unfair market practices used by financial institutions in recent years are subject to numerous discussions. Very often advertisements that mislead consumers influence consumers' decision to buy a financial service. There are numerous bodies in Poland that allow for amicable settlement of disputes. One of the most popular are arbitration courts (operating at Polish Financial Supervision Authority [KNF], Polish Bank Association [ZBP], Financial Ombudsman) and Bank Arbitrator operating at ZBP. The article has shown that the number of applications submitted to these entities is increasing year by year, in the same way as the percentage of disputes resolved in favour of consumers. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
18--30
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Akruszewska A. i inni, 2014, Zarys metodyki pracy mediatora w sprawach cywilnych, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • BAK, 2006, Sprawozdania z działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego w okresie I kadencji (2002-2006), https://zbp.pl/public/repozytorium/dla_konsumentow/arbiter_bankowy/sprawozdania/ostateczne_sprawozdanie_kadencyjne.pdf (dostęp: 2.11.2017).
 • BAK, 2007, Sprawozdanie z działalności Arbitra Bankowego w roku 2006, https://zbp.pl/public/repozytorium/dla_konsumentow/arbiter_bankowy/sprawozdania/sprawozdanie2006final.pdf (dostęp: 2.11.2017).
 • BAK, 2008, Informacja o działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego w 2007 roku, https://zbp.pl/public/repozytorium/dla_konsumentow/arbiter_bankowy/sprawozdania/sprawozdanie_2007_final.pdf (dostęp: 2.11.2017).
 • BAK, 2009, Informacja o działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego w 2008 roku, https://zbp.pl/public/repozytorium/dla_konsumentow/arbiter_bankowy/sprawozdania/sprawozdanie_BAK_2008.pdf (dostęp: 2.11.2017).
 • BAK, 2010, Informacja o działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego w 2009 roku, https://zbp.pl/public/repozytorium/dla_konsumentow/arbiter_bankowy/sprawozdania/INFORMACJA_BAK_2009.pdf (dostęp: 2.11.2017).
 • BAK, 2011, Informacja o działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego w 2010 roku, https://zbp.pl/public/repozytorium/dla_konsumentow/arbiter_bankowy/sprawozdania/Informacja_BAK_2010.pdf (dostęp: 2.11.2017).
 • BAK, 2012, Informacja o działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego w 2011 roku, https://zbp.pl/public/repozytorium/dla_konsumentow/arbiter_bankowy/sprawozdania/sprawozdanie__BAK_2011.pdf (dostęp: 2.11.2017).
 • BAK, 2013, Informacja o działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego w 2012 roku, https://zbp.pl/public/repozytorium/dla_konsumentow/arbiter_bankowy/sprawozdania/sprawozdanie_BAK_za_2013_-_FINAL.pdf (dostęp: 2.11.2017).
 • BAK, 2014, Informacja o działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego w 2013 roku, https://zbp.pl/public/repozytorium/dla_konsumentow/arbiter_bankowy/sprawozdania/Sprawozdanie_BAK_za_rok_2013.pdf (dostęp: 2.11.2017).
 • BAK, 2015, Informacja o działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego w 2014 roku, https://zbp.pl/public/repozytorium/dla_konsumentow/arbiter_bankowy/sprawozdania/sprawozdanie_BAK_2014_final.pdf (dostęp: 2.11.2017).
 • BAK, 2016, Informacja o działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego w 2015 roku, https://zbp.pl/public/repozytorium/dla_konsumentow/arbiter_bankowy/sprawozdania/sprawozdanie_z_dzialalnosci_Bankowego_Arbitrau_Konsumenckiego_w_2015_roku.pdf (dostęp: 2.11.2017).
 • BAK, 2017, Informacja o działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego w 2016 roku, https://zbp.pl/public/repozytorium/dla_konsumentow/arbiter_bankowy/sprawozdania/Sprawozdanie_BAK_za_2016.pdf (dostęp: 2.11.2017).
 • Borkowski T., 2008, Reklama już nie ta sama, "Gazeta Bankowa" nr 13.
 • Dynowska A., 2007, Bankowy Arbitraż Konsumencki, [w:] Gnela B. (red.), Ochrona konsumenta usług finansowych, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Gajda K., 2008, Alternatywne metody rozwiązywania sporów w sprawach konsumenckich, ADR. "Arbitraż i Mediacja" nr 4.
 • Jakubiak-Mirończuk A., 2008, Alternatywne a sądowe rozstrzyganie sporów sądowych, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Janczyk M., 2008, Prawo konsumenckie, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 • Kalisz A., Zienkiewicz A., 2009, Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • KNF, 2008, Zasady reklamowania usług bankowych, załącznik do uchwały Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 2 października 2008 r.
 • KNF, niedat., Sprawozdanie z działalności Sądu Polubownego przy KNF za rok 2012, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/sprawozdanie_SP_2012_roczne_34425.pdf (dostęp: 2.11.2017).
 • KNF, niedat., Sprawozdanie z działalności Sądu Polubownego przy KNF za rok 2013, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/sprawozdanie_SP_2013_37440.pdf (dostęp: 2.11.2017).
 • KNF, niedat., Sprawozdanie z działalności Sądu Polubownego przy KNF za rok 2014, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/sprawozdanie_SP_2014_40753.pdf (dostęp: 2.11.2017).
 • KNF, niedat., Sprawozdanie z działalności Sądu Polubownego przy KNF za rok 2015, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/sprawozdanie_SP_2015_46455.pdf (dostęp: 2.11.2017).
 • KNF, niedat., Sprawozdanie z działalności Sądu Polubownego przy KNF za rok 2016, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/SPRAWOZDANIE%20SP_KNF_2016_55599.pdf (dostęp: 2.11.2017).
 • KNF, 2016, Regulamin Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Regulamin_Sadu_44432.pdf (dostęp: 2.11.2017).
 • Rada Reklamy, 2010, Informacja prasowa, https://www.radareklamy.pl/images/Dokumenty/informacja_prasowa_statystyki_2009.pdf (dostęp: 2.11.2017).
 • Rada Reklamy, 2011, Informacja prasowa, https://www.radareklamy.pl/images/Dokumenty/informacja_prasowa_statystyki_2010.pdf (dostęp: 2.11.2017).
 • Rada Reklamy, 2012, Informacja prasowa, https://www.radareklamy.pl/images/Dokumenty/informacja_prasowa_statystyki_2011.pdf (dostęp: 2.11.2017).
 • Rada Reklamy, 2013, Informacja prasowa, https://www.radareklamy.pl/images/Dokumenty/informacja_prasowa_statystyki_2012.pdf (dostęp: 2.11.2017).
 • Rada Reklamy, 2014, Informacja prasowa, https://www.radareklamy.pl/images/Dokumenty/informacja_prasowa_statystyki_2013.pdf (dostęp: 2.11.2017).
 • Rada Reklamy, 2015, Informacja prasowa, https://www.radareklamy.pl/images/Dokumenty/informacja_prasowa_statystyki_2014.pdf (dostęp: 2.11.2017).
 • Rada Reklamy, 2017, Informacja prasowa, https://www.radareklamy.pl/images/Dokumenty/informacja_prasowa_statystyki_2016.pdf (dostęp: 2.11.2017).
 • Rokita K., 2009, Prawa konsumenta, LexisNexis, Warszawa.
 • Rutkowska-Tomaszewska E., 2009, Naruszenie obowiązków informacyjnych banków w prawie umów konsumenckich, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Rutkowska-Tomaszewska E., 2011, Nieuczciwe praktyki na rynku bankowych usług konsumenckich, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Rutkowska-Tomaszewska E., 2014, Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów na rynku usług finansowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku usług bankowych na przykładzie wybranych najnowszych decyzji Prezesa UOKiK, "Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny" nr 5 (3), s. 65-92.
 • Rzecznik Finansowy, 2017, Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za rok 2016, https://www.rf.gov.pl/files/22558__5312__Sprawozdanie_Rzecznika_Finansowego_za_2016_r__.pdf (dostęp: 2.11.2017).
 • Sąd polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, 2016, O arbitrażu, https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny/arbitraz (dostęp: 2.11.2017).
 • ZBP, 2016, Reputacja polskiego sektora bankowego 2016, https://zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/kwiecien_2016/konferencja/2016_04_27_slajdy_na_konferencje_v3_3.pdf (dostęp: 2.11.2017).
 • ZBP, 2017, Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, załącznik 1 do uchwały nr 11/2017 XXX Walnego Zgromadzenia ZBP z dnia 20 kwietnia 2017 r.
 • ZBP, niedat., Sąd polubowny (arbitrażowy) przy Związku Banków Polskich, http://spzbp.pl/koszty-postepowania (dostęp: 2.11.2017).
 • ZBP, niedat., Sąd polubowny przy Związku Banków Polskich, https://zbp.pl/dlakonsumentow/sad-polubowny (dostęp: 2.11.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171513406

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.