PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 1(27) | 61--79
Tytuł artykułu

Kulancja ubezpieczeniowa a świadczenia przyznawane w szczególnym trybie w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ex gratia Payment and Benefits Granted in Exceptional Circumstances in Act on Old-age Benefits and Pensions from the Social Insurance Fund
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł zawiera analizę porównawczą dwóch instytucji zaliczanych do szeroko rozumianego prawa ubezpieczeniowego, tj. świadczeń przyznawanych w szczególnym trybie zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz kulancji ubezpieczeniowej. Zaprezentowane zostały definicje oraz elementy konstrukcyjne. Wyczerpująco omówiono przesłanki przyznania i charakter przedmiotowych świadczeń oraz wskazano krąg podmiotów uprawnionych do ich otrzymania. Ostatnią cześć pracy stanowią rozważania z zakresu prawa podatkowego zorientowane na omawiane zagadnienia. W artykule uwzględniono bogate orzecznictwo sądowe. W rezultacie dokonanej analizy potwierdzono - postawioną na początku pracy - hipotezę o podobieństwach zachodzących pomiędzy porównywanymi instytucjami. (abstrakt oryginalny)
EN
The article covers a comparative analysis of two institutions classified in the broadly understood insurance law (including insurance law and social insurance law), i.e. ex gratia payment and benefits granted in exceptional circumstances, pursuant to the Act of 17 December 1998 on retirement pensions and other pensions from the Social Insurance Fund. Firstly, there are presented definitions and structural elements of them. The conditions for the granting and the nature of presented benefits, as well as the types of entitled entities are also indicated and thoroughly described. Last part of the paper is devoted to tax implications of discussed benefits. Moreover, case law in the field of analysed issues is considered. As a result, the hypothesis posed at the beginning of the article, concerning some similarities between compared institutions, has been confirmed. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
61--79
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Babińska-Górecka R., 2016, Renty "wyjątkowe" przewidziane w prawie ubezpieczeń społecznych, [w:] Drela M. (red.), Renta w prawie polskim, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 313-326.
 • Bartnicki M., 2009, [w:] Antonów K. (red.), Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, 2015, Interpretacja indywidualna z dnia 12 marca 2015 r., sygn. IPTPB1/415-737/14-4/AP.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 2014, Interpretacja indywidualna z dnia 22 stycznia 2014 r., sygn. IPPB2/415-768/13-2/MK.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 2015a, Interpretacja indywidualna z dnia 15 sierpnia 2015 r., sygn. IPPB2/4511-634/15-2/MG.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 2015b, Interpretacja indywidualna z dnia 17 grudnia 2015 r., sygn. IPPB4/4511-1282/15-5/IM.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 2017, Interpretacja indywidualna z dnia 28 lutego 2017 r., sygn. 1462-IPPB6.4510.622.2016.1.AZ.
 • Fuchs D., 2009, Implikacje spełnienia świadczenia kulancyjnego przez ubezpieczyciela w szczególności dla jego prawa regresu wobec sprawcy szkody, "Przegląd Prawa Handlowego" nr 7, s. 24-28.
 • Izba Skarbowa w Gdańsku, 2005, Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygn. BI/4117-0001/05.
 • Jędrasik-Jankowska I., 2017, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Jończyk J., 2006, Prawo zabezpieczenia społecznego, Zakamycze, Kraków.
 • Kisielewicz A., 2001, Emerytury i renty przyznawane w trybie szczególnym, "Prawo Pracy" nr 9, s. 3-12.
 • Koczur W., 2015, Świadczenia z ubezpieczenia społecznego przyznawane w szczególnym trybie. Kontrowersje i dylematy, [w:] Kawiński M. (red.), Doubezpieczenie społeczne. Idea i kontynuacja, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 205-224.
 • Kowalewski E. (red.), 2006, Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Oficyna Wydawnicza "Branta", Bydgoszcz-Toruń.
 • Kowalewski E., Serwach M., 2008, Kulancja ubezpieczeniowa, "Prawo Asekuracyjne" nr 3, s. 3-13.
 • Krajewski M., 2016, Umowa ubezpieczenia. Art. 805-834 k.c. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kwapisz K., 2013, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Komentarz, LexisNexis, Warszawa.
 • Orlicki M., 1998, Instytucja kulancji w polskim prawie ubezpieczeniowym, "Prawo Asekuracyjne" nr 4, s. 25-32.
 • Piankowski M., 2009, Świadczenia przyznawane w szczególnym trybie, [w:] Wypych-Żywicka A. (red.), Leksykon prawa ubezpieczeń społecznych. 100 podstawowych pojęć, C.H. Beck, Warszawa.
 • Prasołek Ł., 2013, [w:] Gudowska B., Ślebzak K. (red.), Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Emerytury pomostowe. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • Serwach M., Kowalewski E., 2008, Granice kulancji oraz jej nadużycia w praktyce ubezpieczeniowej, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" nr 5-6, s. 2-11.
 • Sury P., 2011, Świadczenie kulancyjne jako świadczenie należne, "Rozprawy Ubezpieczeniowe" nr 11 (2), s. 51-62.
 • Szustakiewicz P., 2007, Świadczenia wyjątkowe z zakresu ubezpieczeń społecznych, "Radca Prawny" nr 3, s. 61-69.
 • Zieliński T., 2001, Klauzule generalne w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" nr 11, s. 2-10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171513444

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.