PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 1(27) | 95--108
Tytuł artykułu

Funkcja restrukturyzacyjna ubezpieczenia społecznego rolników

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Restructuring Function of the Farmers' Social Insurance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule poruszono problem znaczenia ubezpieczenia społecznego (emerytalno- rentowego) rolników dla struktury agrarnej oraz generacyjnej gospodarstw rolnych w Polsce, określając to jako funkcję restrukturyzacyjną ubezpieczenia społecznego. Dokonano porównania instrumentu ubezpieczeniowego (ubezpieczenie społeczne rolników) oraz instrumentu pozaubezpieczeniowego (renta strukturalna) w oparciu o kryterium skuteczności, które wyraża się liczbą przekazanych gospodarstw rolnych w zamian za świadczenie emerytalno- rentowe. Na tej podstawie można stwierdzić, że w zakresie potencjalnego wpływania na strukturę obszarową i generacyjną rolników, instrument ubezpieczeniowy jest bardziej powszechny aniżeli instrument pozaubezpieczeniowy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the problem of the importance of farmers' social insurance for the area structure and the generation structure of agricultural holdings in Poland. That function is called as the restructuring function in terms of social insurance. On the basis of the efficiency criterion, the insurance instrument (social insurance for farmers) and the noninsurance one (structural pension) were compared. Based on the applied efficiency criterion expressed by the number of transferred farms in return for a pension benefit, it can be stated that the insurance instrument is more widespread than the non-insurance tool in exerting potential influence on the area and the generation structure of the farmer. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
95--108
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Budzinowski R., 2009, Formy prawne zmiany generacji inter vivos w rolnictwie, [w:] Stelmachowki A. (red.), Prawo rolne, LexisNexis, Warszawa.
 • Gołasa P., 2010, Redystrybucyjna rola rolniczych instrumentów finansowych w Polsce (praca doktorska), SGGW, Warszawa.
 • GUS, https://bdl.stat.gov.pl (dostęp: 17.12.2017).
 • Jagła W., 2015, Zmiany w strukturze obszarowej gospodarstw i liczbie osób ubezpieczonych, [w:] Józwiak W. (red.), Problemy ubezpieczenia społecznego rolników, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Jaworska-Spičak, E., 2014, Zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej w świetle orzeczeń Sądu Najwyższego, "Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia" nr 50, s. 68-76.
 • Jedynak T., 2015, Funkcjonowanie systemu zabezpieczenia emerytalnego rolników, "Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia" nr 54, s. 54-73.
 • Jończyk J., 2006, Prawo zabezpieczenia społecznego, Zakamycze, Kraków.
 • Kłos B., 2010, Ubezpieczenie społeczne rolników a rozwój obszarów wiejskich, "Studia BAS" nr 4 (24), s. 127-158.
 • KRUS, 2017, http://www.krus.gov.pl/niezbednik/statystyki (dostęp: 24.07.2017).
 • Malinowska D., 2012, Renty strukturalne jako instrument prawny wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, LexisNexis, Warszawa.
 • MRiRW, 2017, http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2007-2013/Monitoring-i-sprawozdawczosc-PROW-2007-2013/Zbiorcze-sprawozdania-okresowe-z-realizacji-PROW-2007-2013 (dostęp: 24.07.2017).
 • Muszalski W., 2008, Ubezpieczenie społeczne, PWN, Warszawa.
 • Pacud R., 2015, Sprawiedliwość w prawie emerytalnym. Kwestie międzypokoleniowe oraz ekonomiczne, "Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska sectio H" nr 62 (2), s. 159-171.
 • Pastuszko R., 2015, Od "przekazania gospodarstwa rolnego" do "zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej". Uwagi na tle ewolucji systemu ubezpieczeń społecznych w rolnictwie, "Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia" nr 55-56, s. 56-73.
 • Paszkowski S., 2004, Rolnicze renty strukturalne jako narzędzia przekształceń agrarnych w rolnictwie polskim, "Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Rozprawy Naukowe" nr 345, s. 283-299.
 • Paszkowski S., 2006, Renty strukturalne w rolnictwie, IRWIR PAN, Warszawa.
 • Pawłowska-Tyszko J., Podstawka M., 2011, Ubezpieczenia społeczne w rolnictwie, [w:] Pawłowska-Tyszko J. (red.), Zmiany systemu ubezpieczeń społecznych rolników a finanse państwa, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Piętka P., 2007, Renty strukturalne jako instrument zmiany struktury agrarnej w Polsce, "Acta Oeconomia" nr 6 (4), s. 39-47.
 • Puślecki D, 2016, Jeszcze w sprawie ubezpieczeniowego charakteru rolniczego ubezpieczenia społecznego, "Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia", 60, s. 98-120.
 • Rada Ministrów, 2017, Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Omówienie, Warszawa.
 • Rudnicki R., 2009, Renty strukturalne jako czynnik przemian agrarnych i demograficznych w rolnictwie polskim w latach 2004-2006, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Rudnicki R., 2013, Działanie PROW "Renty strukturalne" a zmiany struktury wielkościowej gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2002-2010, "Roczniki Naukowe SERIA" nr 15 (2), s. 313-318.
 • Wierzbowski B., 1997, Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników w świetle orzecznictwa, "Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy. Administracja Publiczna" nr 1, s. 7-30.
 • Woś A., 1987, Podstawy nauki o polityce rolnej, PWRiL, Warszawa.
 • Zięba J., 2013, Renty strukturalne w ustawodawstwie rolnym, C.H. Beck, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171513448

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.