PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | t. 18, z. 8, cz. 3 Region turystyczny - zarządzanie i rozwój : narzędzia, metody, szanse, wyzwania, perspektywy | 139--152
Tytuł artykułu

Turysta jako interesariusz władz samorządowych obszaru recepcji turystycznej - ujęcie relacyjne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Tourist as a Stakeholder of Local Authorities at the Touristic Reception Area - Relationship Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza turystów jako interesariuszy władz samorządowych obszaru recepcji turystycznej oraz przedstawienie koncepcji kształtowania długoterminowych relacji z nimi poprzez zastosowanie instrumentów marketingu relacji. (fragment tekstu)
EN
The subject of this article is a relationship with stakeholders that local authorities build with exceptional highlight to relationships with tourists in touristic reception area. Author presented a concept of shaping relationships between local authorities and tourists using relationship marketing tools. The concept is about building long-term relationship with tourists in order to achieve their loyalty and as a consequence benefit from it currently and in future. Attracting a potential tourist to visit a place is the first step only. Local authorities should tend to build long-term relationship, for that makes both sides benefit from it. (original abstract)
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Bibliografia
 • Adler L. (1966), Symbiotic Marketing, "Harvard Business Review", Vol. 45(2).
 • Anders-Morawska J., Rudolf W. (2015), Orientacja rynkowa we współrządzeniu miastem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Arndt J. (1979), Toward a Concept of Domesticated Markets, "Journal of Marketing", Vol. 43 (4).
 • Bendyk E., Hausner J., Kudłacz M. (2016), Miasto - Idea - nowe podejście do rozwoju miast [w:] E. Bendyk, J. Buzek, J. Hausner, M. Kudłacz, A.D. Rorfeld, M. Zmyślony, Open Eyes Book, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków.
 • Berry L.L. (1983), Relationship Marketing [in:] L. Berry, G.L. Shostack, G.D. Upah, Emerging Perspectives on Services Marketing, American Marketing Association, Chicago.
 • Caroll A.S. (1993), Business and Society, South Western Publishing Company, Ohio.
 • Christopher M., Payne A., Ballantyne D. (1991), Relationship Marketing, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Clarkson M. (1995), A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance, "Academy of Management Review", Vol. 20, No. 1.
 • Cram T. (1994), The Power of Relationship Marketing, Pitman Publishing, London.
 • Domański T. (2005), Marketing miasta. Wyzwania strategiczne [w:] H. Szulce, M. Florek (red.), Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji, kierunki rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Freeman R.E. (1996), Understanding satakeholder capitalism, "Financial Times".
 • Grönroos C. (1996a), Relationship marketing logic, "Asia-Australia Marketing Journal", Vol. 4, no. 1.
 • Grönroos C. (1996b), The rise and Fall of Modern Marketing - and Its Rebrith [in:] S.A. Shaw, N. Hood (eds.), Marketing in Evolution: Essays in Honor of Michael J. Baker, Macmillan, New York.
 • Hąbek P. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako koncepcja firmy zorientowanej na interesariuszy, "Organizacja i Zarządzanie".
 • Hill C., Jones T. (1992), Stakeholder Agency Theory, "Journal of Management Studies", Vol. 9, No. 2.
 • Hunt S.D. (1997), Competing through relationships: grounding Relationship Marketing in Resource Advantage Theory, "Journal of Marketing Management", No. 13.
 • Hunt S.D., Arnett D.B., Madhavaram S. (2006), The explanatory foundations of relationship marketing theory, "Journal of Business & Industrial Marketing", No. 21/2.
 • Jackson B.B. (1985a), Build customer relationships that last, "Harvard Business Review", No. 11-12.
 • Jackson B.B. (1985b), Winning and Keeping Industrial Customers, Lexinghton Books, Lexinghton.
 • Kobus P., Zrobek J. (2011), Marketing terytorialny a wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", Nr 19.
 • Kotler P. (1991), Marketing management. Analisys, Planing, Implementation and Control, Prentice Hall, London.
 • Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V. (2002), Marketing. Podręcznik europejski, Wyd PWE, Warszawa.
 • Kowalska-Musiał M. (2011), Emergentne własności struktury interakcyjnej w marketingu relacji, Rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 • Markowski T. (1999), Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Michalska-Dudek I. (2017), Kształtowanie lojalności klientów biur podróży, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Mitręga M. (red.) (2007), Marketing relacji na rynku business to business, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Morgan R., Hunt S. (1994), The Commitment - Trust Theory of Relationship Marketing, "Journal of Marketing", Vol. 58, No. 3.
 • Otto J. (2004), Marketing relacji, Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Payne A. (2003), Marketing usług, PWE, Warszawa.
 • Peppers D., Rogers M. (1997), Enterprise One-to-One. Tools for Building Unbreakable Customer Relationships in the Interactive Age, Piatkus, London.
 • Pizło W. (2008), Marketing relacji - koncepcja i kierunki rozwoju, WNE SGGW, Warszawa.
 • Proctor T. (2007), Public Sector Marketing, Prentice Hall, Harlow.
 • Pukas A. (2015), Wykorzystanie systemów CRM w marketingu miast - stan i perspektywy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", Nr 875.
 • Rudolf W. (2016), Marketing terytorialny w ujęciu relacyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Sagan A. (2003), Marketing relacyjny, Stat Soft Polska.
 • Storbacka K., Lehtinen J.R. (2001), Sztuka budowania trwałych związków z klientami, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 • Szromnik A. (2008), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Warszawa.
 • Szromnik A. (2012), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Warszawa.
 • Trzpiot G., Szołtysek J. (2015), Przemiany demograficzne a mobilność mieszkań ców miast, "Zeszyty Naukowe UE w Katowicach", nr 233.
 • Tzokas N., Saren M. (1996), Relationship Marketing In Consumer Markets from the Private to the Communal, Seminar on Relationship Marketing in an Era of Hyper Competition, Rotterdam.
 • Waśkowski Z. (2015a), Wykorzystanie teorii interesariuszy w procesie kształtowania strategii marketingowej organizacji sportowych, "Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", nr 13 (62).
 • Waśkowski Z. (2015), Wykorzystanie koncepcji marketingu relacyjnego w procesie budowania więzi uczelni z interesariuszami zewnętrznymi, "Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych", nr 1 (15).
 • Wereda W. (2010), Marketing relacji jako nowoczesna strategia biznesu wspierająca działania jednostek samorządu terytorialnego w regionie, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie: Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", nr 3 (52).
 • Wilson D.T., Jantraina S. (1994), Understanding the value of a relationship, "Asia-Australia Marketing Journal", Vol. 2, No.1.
 • Zeman-Miszewska E., Krakowiak, M. (2004), Marketing partnerski w gminie (założenia a rzeczywistość), "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica", z. 179, t. 1.
 • Dz.U. (1990), Ustawa z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym, nr 16, poz. 95.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171513476

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.