PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 22 (XXII) | nr 24 (4) | 163--179
Tytuł artykułu

Zu Neuesten Entwicklungstendenzen von Bildungsmedien: Moderne und Alte Schulbücher - Ein Kurzer Weg vom Lehrbuch zum Bildungsmedium

Autorzy
Warianty tytułu
O najnowszych tendencjach rozwojowych mediów edukacyjnych. Nowoczesne i tradycyjne podręczniki szkolne - niedługa droga od książki do medium edukacyjnego
Modern and Traditional Course Books - a Short Way from the School Book to the Educational Medium. About the Most Recent Developmental Tendencies of Educational Media
Języki publikacji
DE
Abstrakty
Artykuł stanowi próbę naszkicowania historii medium edukacyjnego - podręcznika szkolnego w ostatnich trzydziestu - czterdziestu latach na podstawie rozwoju podręczników do nauki języka niemieckiego jako obcego. W większości przypadków podręcznik do nauki języka obcego stanowi dziś kompleks multimodalny. Można uznać go również za zjawisko intermedialne. Za punkt wyjścia w niniejszych rozważaniach służy analiza podręcznika Lernt mit uns, który był powszechnie używany w polskich szkołach średnich do nauki języka niemieckiego w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia i stanowił swoiste 'dydaktyczne mass medium'. Podręcznik ten porównany zostanie z nowoczesnym medium - podręcznikiem Infos, obecnie popularnym w szkołach średnich. Największą zauważalną i najbardziej znaczącą różnicę stanowi przekształcenie się dwukodowego medium książka w wieloczęściową multikodową konstrukcję. Chodzi przy tym nie tylko o zmiany w wyglądzie, treści i strukturze podręczników i materiałów do nauki języków obcych w ciągu ostatnich trzydziestu lat. W artykule porusza się również kwestię aktualnego statusu i specyfiki współczesnych mediów edukacyjnych, przy czym główna uwaga skupia się na multimodalności, 'mediowości' i relacjach intermedialnych. W rozważaniach zaprezentowano również obecny stan badań lingwistycznych (głównie germanistycznych) nad podręcznikami szkolnymi i sformułowano dezyderaty badawcze. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to attempt to outline the history of educational medium - the course book within the last thirty-forty years on the basis of the development of course books for teaching German as a foreign language. In most cases, the textbook to teach a foreign language is now the multimodal complex. It can be also treated as the intermedial phenomenon. As the starting point in the dissertation below, the analysis of the course book Lernt mit uns serves. This course book was commonly used in Polish secondary schools to teach German in the eighties of the last century and it was the peculiar 'didactic mass medium'. This textbook will be compared with the modern medium-Infos course book, which has recently been very popular in secondary schools. The most noticeable and the most significant difference is the transformation of two-code media book in the multi-partile, multi-code structure. It's not only a matter of some changes in the look, the context, the structure of the course book and the materials to teach a foreign language within the last 30 years. In this article the issue of current status and specificity of modern educational medium is also mentioned, at the same time, the main attention is paid to multimodality, 'mediability 'and intermedia relations. In the dissertation, the present state of the linguistic research (mainly research in German studies) on school books was also presented and the research desiderata were formulated. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
163--179
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • [1] Adamzik K., Kontrastive Textologie am Beispiel des Schulbuchs. In: Tekst i dyskurs / Text und diskurs 5, 2012.
 • [2] Budziak R., Deutsch als Fremdsprache in Polen. Sprachlehrbücher aus dem 16. bis 18. Jahrhundert, Harrasowitz Verlag, Wiesbaden 2011.
 • [3] Dakowska M., O rozwoju dydaktyki języków obcych jako dyscypliny naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.
 • [4] Dreesen Ph., Sprache - Wissen - Kontingenz. Die Kontrastive Diskurslinguistik in der Schulbuchforschung am Beispiel deutscher und polnischer Geschichtsbücher. In: Kiesendahl J./Ott C. (Hrsg.), Linguistik und Schulbuchforschung, V&R unipress, Göttingen 2015.
 • [5] Dreesen Ph./Judkowiak, J., Bierni na Wschodzie, ponoszący zbiorową winę i oczywiście obecni w Europie - krytyka niemieckich i polskich podręczników do historii w oparciu o kontrastywną lingwistykę dyskursu. In: Tekst i dyskurs / Text und diskurs 5, 2012.
 • [6] Gansel C., Zum Textlinguistischen Status des Schulbuchs. In: Kiesendahl J./Ott C. (Hrsg.), Linguistik und Schulbuchforschung, V&R unipress, Göttingen 2015.
 • [7] Heer N., Das Schulbuch als textlinguistischer Forschungsgegenstand. In: Foschi A.M./Hepp M. u. a. (Hrsg.), Text und Stil im Kulturvergleich, München 2010.
 • [8] Heinze C./Matthes E. (Hrsg.), Das Bild im Schulbuch, Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn 2010.
 • [9] Holly W., Zur Rolle der Sprache in Medien. In: Muttersprache 107, 1997.
 • [10] Höhne T., Die thematische Diskursanalyse - dargestellt am Beispiel von Schulbüchern. In: Keller R. u. a. (Hrsg.), Handbuch Sozialwissenschaftliche Diskursanalyse, Bd. 2: Forschungspraxis, Wiesbaden 2010.
 • [11] Hoppe H., Schreiben in Unterrichtswerken. Eine qualitative Studie über die Modellierung der Textsorte Bericht in ausgewählten Unterrichtswerken sowie den Einsatz im Unterricht, Peter Lang, Frankfurt am Main 2011.
 • [12] Kiesendahl J./Ott C. (Hrsg.), Linguistik und Schulbuchforschung. Gegenstände - Methoden - Perspektiven, V&R Unipress, Göttingen 2015.
 • [13] Lüger H.-H., Entwicklungen der Medienlinguistik. In: Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung, nr 58, 2016.
 • [14] Nocoń J., Podręcznik szkolny w dyskursie dydaktycznym - tradycja i zmiana, Uniwersytet Opolski, Opole 2009.
 • [15] Ott C., Bildungsmedien als Gegenstand linguistischer Forschung. Thesen, Methoden, Perspektiven. In: Kiesendahl J./Ott C. (Hrsg.), Linguistik und Schulbuchforschung. Gegenstände - Methoden - Perspektiven, V&R unipress, Göttingen 2015.
 • [16] Pfalzgraf F., Ausländer, Fremde(s) und Minderheiten in deutschen Fibeln 1933-1945. In: Muttersprache 121, Heft 3/2011.
 • [17] Reuter C., Vernetzt? Schulheft und Schulbuch im Vergleich. In: Kiesendahl J./Ott, C. (Hrsg.), Linguistik und Schulbuchforschung. Gegenstände - Methoden - Perspektiven, V&R unipress, Göttingen 2015.
 • [18] Wallsten B., An der Schnittstelle zwischen Bild und Text. Bildunterschriften in Geschichtslehrbüchern als Untersuchungsgegenstand sprachwissenschaftlicher Schulbuchforschung. In Kiesendahl J./Ott, C. (Hrsg.), Linguistik und Schulbuchforschung. Gegenstände - Methoden - Perspektiven, V&R unipress, Göttingen 2015.
 • [19] Wiater W. (Hrsg.), Schulbuchforschung in Europa - Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive, Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn 2003.
 • [20] Wrobel D./Müller A. (Hrsg.), Bildungsmedien für den Deutschunterricht. Vielfalt, Entwicklungen, Herausforderungen, Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn 2013.
 • [21] Zawadzka E., Polnische Lehrwerke für Deutsch als Fremdsprache - ein geschichtlicher Überblick. In: Studia Niemcoznawcze, Band 29/2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171513508

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.