PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 22 (XXII) | nr 24 (4) | 181--193
Tytuł artykułu

Budżet jednostki samorządu terytorialnego a wiedza i aktywność lokalnej społeczności

Warianty tytułu
Budget of Local Government Unit and Knowledge and Activity of the Members of the Local Community
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego jest bardzo ważnym zagadnieniem zarówno dla całego państwa, jak i dla statystycznego obywatela - mieszkańca danej gminy. To właśnie w ramach tych jednostek, na mocy obowiązującego prawa, mieszkańcy tworzą wspólnoty samorządowe, które są odpowiedzialne za zaspokojenie ich zbiorowych potrzeb wspólnotowych. Realizacjach zadań mających na celu zaspokojenie tych potrzeb ze względu na ograniczoną wielkość środków finansowych pozostających w dyspozycji poszczególnych jednostek samorządowych może wywoływać szereg kontrowersji nie tylko wśród decydentów, ale również wśród poszczególnych mieszkańców lub grup mieszkańców. Dlatego niezwykle istotnym zagadnieniem jest posiadanie przez obywateli odpowiedniego poziomu wiedzy o działalności tych jednostek - przede wszystkim o zasadach i przepisach na podstawie których następuje opracowywanie oraz realizacja ich budżetu. Władze jednostek samorządowych w ramach prowadzonego dialogu z mieszkańcami powinny dokładać szczególnych starań, aby przybliżyć im te zagadnienia, pobudzać ich aktywność oraz starać się włączyć jak największą liczbę mieszkańców do realizacji tych zadań. Przykładem dobrego działania w tym zakresie jest aktywizacja lokalnej społeczności poprzez umożliwienie jej współudziału w tworzeniu wydzielonej części budżetu jednostki samorządowej w ramach tzw. budżetu obywatelskiego. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na mieszkańcach południowo-wschodniej Polski dotyczących stanu wiedzy społeczeństwa na temat budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz aktywności członków lokalnej społeczności w zakresie ich udziału w tworzeniu budżetu jednostek samorządowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The functioning of local government units is a very important issue both for the whole country as well as for a statistical citizen, a resident of a given commune. It is precisely within these units, by virtue of applicable law, that local residents form self-governing communities that are responsible for meeting their collective community needs. Because of the limited amount of funds available to particular local government units, the achievement of the tasks whose aim is to satisfy these needs may cause a great number of controversies not only among the decision-makers but also among individual residents or the groups of residents. Therefore, as far as citizens are concerned, having an appropriate level of knowledge concerning the operation of these units, mainly about the rules and regulations under which both the establishment and achievement of their budget are made, is an extremely important issue. The authorities of self-government units on the basis of the dialogue with the residents should make special efforts to bring these issues closer, stimulate their activity and try to involve as many people as possible in the implementation of these tasks. As an example of a good action in this area is the activation of the local community by allowing them to participate in the creation of a separate part of the self-government unit budget within so called civic budget. The article presents the results of the survey conducted on the residents of south-eastern part of Poland regarding the state of knowledge of the society concerning the budget of local government units as well as the activity of the members of the local community in terms of their participation in the creation of the budget of local government units. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
181--193
Opis fizyczny
Twórcy
  • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
  • [1] 72 Frequently Asked Questions about Participatory Budgeting. UN-HABITAT, Quito 2004.
  • [2] Sołtysiak M., Suraj M., Engagement of local community members in terms of participatory budgeting based on municipality of Rzeszów. Proceedings 14thInternational Scientific Conference "Economic Policy in the European Union Member Countries". Silesian University, Karvina, 2016.
  • [3] Wampler B., A guide to participatory budgeting. http://www.internationalbudget.org/wpcontent/ uploads/A-Guide-to-Participatory-Budgets.pdf.
  • [4] Wampler B., Participatory Budgeting in Brazil. Contestation, Cooperation, and Accountability. The Pennsylvania State University Press, University Park, Pennsylvania 2007.
  • [5] Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171513510

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.