PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 22 (XXII) | nr 24 (4) | 195--210
Tytuł artykułu

Rozumienie słownictwa z ochrony i kształtowania środowiska człowieka w dokumentach państwowych

Warianty tytułu
Understanding of Vocabulary Used in Protection and Development of Human Environment in State Documents
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest kontynuacją rozważań, które sygnalizowaliśmy w artykule "Założenia dla edukacji ekologicznej czy bezpieczeństwa ekologicznego" opublikowanym w kwartalniku "Humanities and Social Science". Autorzy artykułu badają różne rozumienie słownictwa i pojęć związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska człowieka w dokumentach państwowych, na przykładzie strategii bezpieczeństwa narodowego z: 2003, 2007 i 2014 roku. Na tematy i problemy związane z szeroko rozumianą "ekologią" w dzisiejszych czasach wypowiadają się przedstawiciele różnych dziedzin nauki zarówno teoretycy jak i praktycy. To, co dla jednych badaczy jest oczywiste, dla drugich stanowi pole do polemiki. Autorzy zwracają uwagę, że współcześnie najsilniejszym źródłem edukacji nieformalnej są media. Niestety, nie można wydać pozytywnego komunikatu po opracowaniu badań ankietowych, których celem było poznanie poziomu rozróżnialności słów i pojęć używanych w dokumentach formalnych. Jako metodę badania zastosowano sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem ankiety. Poziom wiedzy ankietowanych jest zdecydowanie za mały. Istotną kwestią jest fakt, że to za ich życia dokonała się przemiana postaw proekologicznych. Czy brali w niej udział i zauważyli zmianę? Na te pytania odpowiedzi nie zawsze są proste i jednoznaczne, ale wymagają dalszych pogłębionych i ukierunkowanych badań na innych populacjach badanych. Artykuł wskazuje na rolę edukacji w kształtowaniu postaw i jej niezbędność we współczesnym świecie ze względu na coraz większy i negatywny wpływ antroposfery na środowisko przyrodnicze. (abstrakt oryginalny)
EN
This article is a continuation of the discussion, which we indicated in the article "Guidelines for environmental education and ecological safety" published in the quarterly Humanities and Social Science. The authors examine different ways of understanding of vocabulary and concepts related to the protection and shaping of human environment in the state documents based on the example of the national security strategy of: 2003, 2007 and 2014. Nowadays representatives of various fields of science, both theorists and practitioners, dispute on the topics and issues related to the widely understood "ecology". What is obvious for some researchers, to others is room for controversy. The authors point out that today the strongest source of non-formal education is the media. Unfortunately we cannot give a positive statement after the survey, which aim was to find out the level of differentiation of words and concepts used in formal documents. Diagnostic survey with a questionnaire has been used as a test method. The knowledge level of respondents is far too small. The change of environmental attitudes occurring during their livetime is an important issue here. Did they participate in it and did they notice this change? The answers to these questions are not always simple and straightforward and they require further and targeted studies on other respondents' groups. The article points out the meaning of education in attitude shaping process and its necessity in the modern world due to the increasing and negative impact of anthroposphere on the natural environment. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
195--210
Opis fizyczny
Twórcy
autor
  • Politechnika Rzeszowska
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Bibliografia
  • [1] Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, https://www. bbn.gov.pl/.../Bezpieczenstwoistotapodstawowekategorieihistorycznaewol...
  • [2] Efekt potwierdzenia w praktyce. Forex, fundusze, inwestowanie, gra..., https://blogi. bossa.pl › Trystero
  • [3] HEURYSTYKI - czyli o tym dlaczego tak łatwo wpadamy w pułapki..., konradszczypczyk. pl/heurystyki-czyli-o-tym-dlaczego-tak-latwo-wpada...
  • [4] http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2014642
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171513512

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.