PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 22 (XXII) | nr 24 (4) | 225--235
Tytuł artykułu

Próba rozważań na temat zagrożeń dla bezpieczeństwa w sporcie

Warianty tytułu
An Attempt to Analyze the Threats to Safety in Sport
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Postępujący rozwój technologiczny powoduje także wzrost ludzkiej kreatywności która ukierunkowana jest na opracowywanie i wdrażanie nowych sposobów wykonywania czynności (pracy, uczenia się, komunikacji, relaksu, spędzania czasu wolnego, samorealizacji itp.). Zjawiskiem które towarzyszy tym zmianom jest poszerzanie katalogu współczesnych zagrożeń dla środowiska bezpieczeństwa, które dotykają wszystkich obszarów aktywności ludzkiej w tym także współczesnego sportu. W niniejszym artykule autor podejmuje rozważania nt. zagrożeń dla bezpieczeństwa uczestników szeroko postrzeganej rywalizacji sportowej. W tym kontekście postrzega tematykę znacznie szerzej niż dotychczasowe jej ujęcie zawarte choćby w aktach normatywnych, np. ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych czy w ustawie o sporcie. Postuluje poddanie diagnozie zarówno warstwy przedmiotowej (typologii zagrożeń; naturalnych, infrastrukturalnych i cywilizacyjnych dla olimpijskich dyscyplin sportu) jak i podmiotowej (m.in. uczestnicy, organizatorzy, podmioty odp. za bezpieczeństwo, porządek publiczny i ochronę przeciwpożarową, zarządzanie kryzysowe, opiekę medyczną, media i inne). Zakłada przy tym, iż przeprowadzenie badań umożliwi opracowanie typologii właściwej dla zagrożeń bezpieczeństwa w sporcie oraz wypracowania dyrektyw kierunkowych zmniejszających ryzyko ich wystąpienia. Nadmienia również, iż przyjęty kierunek nie był dotychczas przedmiotem postępowania badawczego.(abstrakt oryginalny)
EN
Progressive technological development also results in the growth of human creativity which is focused on the development and implementation of new ways of performing activities (work, learning, communication, relaxation, spending free time, self-fulfilment, etc.). The phenomenon that accompanies these changes is the widening of the catalogue of contemporary threats to the security environment that affect all areas of human activity including contemporary sport. In this article, the author discusses the threats to safety of participants in the widely perceived sports competition. In this context, he perceives the topic much wider than its current approach contained even in normative acts, e.g. acts on the safety of mass events or sports. He postulates the diagnosis of both the subject layer (the typology of threats: natural, infrastructural and civilizational for Olympic sports disciplines) and subject (including i.a. participants, organizers, entities responsible for safety, public order and fire protection, crisis management, medical care, media and others). At the same time, he assumes that conducting research will enable the development of a typology appropriate for safety threats in sport and the development of directional directives that reduce the risk of their occurrence. He also mentions that the adopted direction has not been the subject of research so far. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
225--235
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • [1] Brzeziński M., Kategoria bezpieczeństwa [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia. red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Wyd. Dom Wydawniczy Elipsa Warszawa 2009.
 • [2] Chojancki W., Integracyjne i dezintegracyjne podejścia do bezpieczeństwa [w:] Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych, red. B. Wiśniewski, WSPol, Szczytno 2011.
 • [3] Dziubiński Z., Jankowski K.W. (red), Kultura fizyczna w społeczeństwie nowoczesnym Warszawa 2009.
 • [4] Fehler W., Zagrożenie - kluczowa kategoria teorii bezpieczeństwa [w:] Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, red. K. Jałoszyński, B. Wiśniewski, R. Jakubczak, J. Flis, Warszawa 2006.
 • [5] http://library.la84.org/SportsLibrary/SportsHistorian/1998/sh181i.pdf (dostęp: 21.04. 2017 r.).
 • [6] http://rcb.gov.pl/ (dostęp: 10.08.2017 r.).
 • [7] http://www.bbc.com/news/magazine-27540668 (dostęp: 18.04.2017 r.).
 • [8] http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/sport_29102000.html. (dostęp: 17.04.2017 r.).
 • [9] https /pl.wikipedia.org/wiki/ Puchar_Francji_w_piłce_nożnej (dostęp: 28.07.2017 r.).
 • [10] https://www.olympic.org/sports (dostęp: 28.07.2017 r.).
 • [11] Jemioło T., Dawidczyk A., Wprowadzenie do metodologii badań bezpieczeństwa, AON, Warszawa 2008.
 • [12] Kaczmarczyk B., Typologia zagrożeń, "Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza", Wydawnictwo CNBOP-PIB nr 3, 2014.
 • [13] Korzeniowski L.F., Podstawy nauk o bezpieczeństwie, wyd. II, Zarządzanie bezpieczeństwem Difin, Warszawa 2017.
 • [14] Krzyżanowski L., O podstawach kierowania organizacjami inaczej, PWN, Warszawa 1999.
 • [15] Marczuk K.P., Bezpieczeństwo wewnętrzne w poszerzonej agendzie studiów nad bezpieczeństwem [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Wyd. Dom Wydawniczy Elipsa Warszawa 2009.
 • [16] Prońko J., Bezpieczeństwo państwa. Zarys teorii problemu i zadań administracji publicznej, Bielsko-Biała 2007.
 • [17] Rawa K., Dać młodzieży to co lubi. Rp.PL/PLUSMINUS, wydanie W1 nr 175 (10813) 29-30 lipca 2017.
 • [18] Rawa K.,, Stadiony strachu, "Rzeczpospolita" nr 87 (10725).
 • [19] Ronikier A., Sport i rekreacja w zjednoczonej Europie [w:] Kultura fizyczna w społeczeństwie nowoczesnym, red. Z. Dziubiński, K.W. Jankowski, Warszawa 2009.
 • [20] Rotfeld A.D., Europejski system bezpieczeństwa in statu nascendi, Wyd. PISM, Warszawa 1990.
 • [21] Stempiński S., Bezpieczeństwo meczu piłki nożnej w świetle opinii ekspertów Minerwa, Wyd. Naukowe WH US, Szczecin 2016.
 • [22] Sulowski S., O nowym paradygmacie bezpieczeństwa w erze globalizacji [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Wyd. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2009.
 • [23] Tyrała P., Zarządzanie bezpieczeństwem w warunkach gospodarki rynkowej [w:] Zarządzanie bezpieczeństwem, red. P. Tyrała, Kraków 2000.
 • [24] Wach A., Ograniczenia w uprawianiu sportu przez zawodników [w:] Kultura fizyczna w społeczeństwie nowoczesnym, red. Z. Dziubiński, K.W. Janowski, Warszawa 2009.
 • [25] Wiśniewski B., Zalewski S. (red) Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej, Bielsko Biała 2006.
 • [26] Witek M., Interdyscyplinarność a nauki humanistyczne, Przegląd Uniwersytecki, Wyd. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 1-3, 2017.
 • [27] Wojtuszek T., Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa WSA Bielsko Biała 2007.
 • [28] Zdebska H.,, Walka sportowa jako przejaw działania człowieka. [w:] Kultura fizyczna w społeczeństwie nowoczesnym, red. Z. Dziubiński, W. Jankowski, Warszawa 2009.
 • [29] Zuchora K., Związki sportu i sztuki: etyka i estetyka [w:] Kultura fizyczna w społeczeństwie nowoczesnym, red. Z. Dziubiński, K.W. Jankowski, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171513524

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.