PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | t. 18, z. 8, cz. 3 Region turystyczny - zarządzanie i rozwój : narzędzia, metody, szanse, wyzwania, perspektywy | 347--361
Tytuł artykułu

Nowoczesne obiekty sportowe jako atrakcyjne produkty turystyczne regionu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Modern Sports Venues as Attractive Tourist Products of the Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rynek turystyczny w Polsce w ostatnich latach rozwija się zarówno po stronie podażowej, jak i popytowej. Równocześnie zauważyć można służący mieszkańcom oraz odwiedzającym wzrost liczby inwestycji w infrastrukturę ogólną, w tym także w nowoczesne wielofunkcyjne obiekty sportowe. Autor w opracowaniu wskazuje kluczowe uwarunkowania atrakcyjności nowoczesnych obiektów sportowych jako produktów regionów na rynku turystycznym. Dla osiągnięcia celu zastosowano metody analizy (z wykorzystaniem źródeł wtórnych) i syntezy uzyskanych wyników. W pierwszej części opracowania przedstawiono specyfikę produktu turystycznego regionu. Następnie pokazano różne aspekty funkcjonowania oraz rozwoju obiektów sportowych jako atrakcji turystycznych spełniających wymagania współczesnych klientów. Autor dokonuje analizy uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych funkcjonowania oraz rozwoju obiektów sportowych w świetle zachodzących zmian po stronie podażowej i popytowej rynku spotkań. (fragment tekstu)
EN
The tourist market in Poland for last ten years has developed, both on the supply and demand side. The author indicates the key factors of attractiveness of modern sports venues in Poland as the products of any regions on the tourist market. The methods of analysis (using secondary sources) and the synthesis of the obtained results were used to achieve the goal. The article presents the specificity of the tourist product of the region. The author shows the various aspects of the functioning and development of sports facilities as tourist attractions, meeting the needs of today's customers. The author analyzes the determinants of the internal and external functioning and development of sports facilities in the supply and the demand side of the meetings market. Described conditions for the attractiveness of sports facilities as products of the regions can be used by other destination managers as well as managers of similar sport arenas in Poland, to improve their functioning and development of services. The author is aware of the limitations associated with these studies and the conclusions resulting from the analysis of some of the factors and dynamics of changes in the tourist market in Poland as well as the further development of sports facilities. The article is a review of present concept of development of sports facilities as attractive tourist destination products. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Bibliografia
 • Altkorn J. (1994), Marketing w turystyce, PWN, Warszawa.
 • Antonowicz D., Szlendak T. i in. (2014), Stadiony piątej generacji jako "maszyny do życia", "Prakseologia", nr 155, Warszawa.
 • Berbeka J. (2004), Marketing w sporcie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Berbeka J. (2013), Ewolucja form i roli obiektów sportowych w turystyce miejskiej [w:] T. Żabińska (red.), Turystyka miejska. Prawidłowości i determinanty rozwoju, UE, Katowice.
 • Cieślikowski K. (2014), Rynek turystyki konferencyjnej, tom I. Podstawy teoretyczne. Funkcjonowanie i rozwój, AWF, Katowice.
 • Cieślikowski K. (2016), Koncentracja geograficzna obiektów spotkań a rozwój przemysłu wydarzeń w województwie śląskim, "Ekonomiczne Problemy Turystyki", 3/2016 (35), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki (2016), Duże hale sportowo-widowiskowe w Polsce. Inwentaryzacja bazy sportowej, MSiT, Warszawa.
 • Dziedzic E. (1998), Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, "Monografie i opracowania", nr 442, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 • Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G. (red.) (2005), Współczesna ekonomika usług, PWN, Warszawa.
 • Gołębski G. (red.) (2009), Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Halemba P., Mrozowicz K. (2013), Zarządzanie atrakcjami turystycznymi regionu geograficznego, AWF, Katowice.
 • Hudson S. (2008), Tourism and Hospitality Marketing: A Global Perspective, Sage, London.
 • Kurek W. (red.) (2007), Turystyka, PWN, Warszawa.
 • Marciszewska B. (2010), Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Middleton V.T.C. (1996), Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa.
 • ONZ-WTO (1995), Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO, UKFiT, Warszawa.
 • Panasiuk J. (red.) (2005), Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pine B.J., Gilmore J.H. (1999), The Experience Economy: Work Is Theater & Every Business a Stage, Harvard Business School Press, Boston.
 • Przecławski K. (1996), Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków.
 • Rapacz A. (red.) (2007), Przedsiębiorstwo turystyczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Raport z inwentaryzacji obiektów (2014), Obiekty sportowe, rekreacyjne i sceny na terenie gminy miasto Rzeszów, WKSiTUM, Rzeszów.
 • Redhead S. (2007), Those Absent From the Stadium are Always Right, "Journal of Sport and Social Issues", 31(3).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Dz.U. 251, poz.1885.
 • Seweryn R. (2005), Produkt turystyczny i wyznaczniki jego atrakcyjności, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 697.
 • Stasiak A. (2013), Nowe przestrzenie i formy turystyki w gospodarce doświadczeń, Turyzm, nr 23 (2).
 • Swarbrooke J.(1995), The development and management of visitors attractions, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Wiśniakowska L. (2006), Słownik wyrazów obcych PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Żemła M. (2011), Współtworzenie wartości a konkurencyjność obszarów recepcji turystycznej, "Folia Turistica", nr 25 (2), AWF, Karków.
 • Żemła M. (2003), Podstawy formułowania strategii kształtowania produktu turystycznego regionu, GWSH, Katowice.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171513570

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.