PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 2 | 60--77
Tytuł artykułu

Wpływ inwestycji podmiotów z kapitałem zagranicznym na wielkość zatrudnienia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Influence of Entities with Foreign Capital Investments on Employment Level
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badania jest określenie wpływu nakładów inwestycyjnych podmiotów z kapitałem zagranicznym na zatrudnienie w polskiej gospodarce. Przedmiotem analizy są zmiany ilościowe nakładów inwestycyjnych i liczby pracujących w gospodarce oraz w podmiotach z kapitałem zagranicznym. W badaniu zastosowano analizę korelacji oraz analizę porównawczą nakładów inwestycyjnych i liczby pracujących w podmiotach z kapitałem zagranicznym według rodzajów działalności gospodarczej (Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo; Przemysł; Budownictwo; Usługi). Posłużono się danymi bezwzględnymi, jak również współczynnikami korelacji Pearsona, wskaźnikami dynamiki i struktury oraz wskaźnikami obrazującymi relacje dynamiki nakładów inwestycyjnych i liczbę pracujących. Podstawą badania były dane GUS za lata 2009- -2015. Wyniki analiz potwierdziły hipotezę o występowaniu istotnych różnic dotyczących związku inwestycji i zatrudnienia w poszczególnych rodzajach działalności gospodarczej. Odnotowano silny związek pomiędzy nakładami inwestycyjnymi i zatrudnieniem w podmiotach z kapitałem zagranicznym w przemyśle, a umiarkowany pomiędzy nakładami inwestycyjnymi i zatrudnieniem w usługach. Dynamika zatrudnienia w podmiotach z kapitałem zagranicznym była wyższa niż dla ogółu podmiotów w gospodarce, a w strukturze zatrudnienia najwyższy udział miały usługi. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of the article is to identify the impact of investment outlays by entities with foreign capital on employment in the Polish economy. The subject of research is quantitative changes of investment outlays and the number of employees in the economy as well as in entities with foreign capital. Correlation and comparative analyses of investments outlays and number of employees in entities with foreign capital by kinds of economic activity, i.e. Agriculture, forestry and fishing, Industry, Construction, Services, were used. Absolute data, Pearson correlation coefficients, dynamics and structure indicators, as well as relation between the dynamics of investment outlays and the number of employees were applied in the research. The survey was based on Statistics Poland data for the years 2009-2015. The analyses findings confirmed the hypothesis of the existence of substantial differences concerning the relationship between investments and employment in particular kinds of economic activity. In entities with foreign capital, there was a strong correlation between investment outlays and employment in industry, while moderate between investment outlays and employment in services. The dynamics of employment in entities with foreign capital was higher than the dynamics for all entities in the economy, whereas services received the highest rate in the employment structure. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
60--77
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie
Bibliografia
 • Cieślik, A. (2005). Wpływ przedsiębiorstw międzynarodowych na rynek pracy w kraju goszczącym. Gospodarka Narodowa, 4.
 • Frączek, M. (red.). (2016). Polityka rynku pracy. Teoria i praktyka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Frejtag-Mika, E. (2006). Bezpośrednie i pośrednie efekty napływu inwestycji zagranicznych do Polski w sferze zatrudnienia i czynników jakościowych. W: Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.
 • GUS. (2010-2016a). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2010-2016. Warszawa: GUS.
 • GUS. (2010-2016b). Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2009-2015 r. Warszawa: GUS.
 • GUS. (2016). Pracujący w gospodarce narodowej w 2015 r. Warszawa: GUS.
 • Hajec, M. (2015). Koszty pracy w Polsce na tle Unii Europejskiej. Pobrane z: http://wyna-grodzenia.pl/artykul/koszty-pracy-w-polsce-na-tle-unii-europejskiej.
 • Jelonek, M., Kasparek, K., Magierowski, M. (2015). Młodzi na rynku pracy - pracownicy, przedsiębiorcy, bezrobotni. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Kryńska, E., Kwiatkowski, E. (2013). Podstawy wiedzy o rynku pracy. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Noga, M., Stawicka, M. (2013). Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji. Warszawa: CeDeWu.
 • Pilarska, C. (2001). Foreign Direct Investment in Poland. Benefits and Dangeres in the Contex of Poland's Integration with the European Union. Argumenta Oeconomica Cracoviensia Cracow, 1.
 • PZPB. (2016). Rynek budowlany będzie rósł. Korzystna koniunktura utrzyma się przynajmniej przez 4 lata. Wywiad z prezesem Polskiego Związku Pracodawców Budowlanych J. Stylińskim. Pobrane z: http://www.biznes.newseria.pl/news/rynek_budowlany_bedzie,p270277140.
 • Pracujący w rolnictwie, przemyśle i usługach (2017). Pobrane z: http://www.rynekpracy.org.
 • Rada Ministrów. (2005). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce: efekty i zagrożenia, raport nr 46.
 • Sedlak&Sedlak. (2009). Rynek pracy w obliczu kryzysów gospodarczych. Pobrane z: http://www.soli-darnosc.us.edu.pl/Rynek_pracy_w_obliczu_kryzysow_gospodarczych.
 • Szydlik- Leszczyńska, A. (2012). Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy. Wybrane uwarunkowania. Warszawa: Difin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171513596

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.