PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 28, t. 1 | 64--78
Tytuł artykułu

Identyfikacja praktycznych obszarów zastosowania modeli ekonofizycznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Identification of Practical Areas of Econophysical Models Application
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano wyniki rozważań nad praktycznym zastosowaniem modeli ekonofizycznych w różnych obszarach i zakresach wspomagania zarządzania. Przybliżono w nim wykorzystywane w naukach ekonomicznych i społecznych modele grawitacyjne i gier mniejszościowych. Przedstawiono ich zastosowanie w takich obszarach jak handel, transport, badanie fluktuacji na rynkach finansowych czy podejmowania decyzji. Podjęto próbę określenia białych plam w obszarze zastosowania, jakim jest szeroko pojęte zarządzanie, oraz zaproponowano możliwe kierunki dalszych badań.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents results of reflections on practical applications of econophysical models in different fields and areas of the management support. It discusses the problem of gravity models and minority games used in economic and social sciences. Their applications in areas such as trade, transport, analysis of financial market fluctuations, or decision making are presented. An attempt is made to identify missing pieces in the area of broadly understood management, and possible directions for further research are suggested.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
64--78
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • 1. Akerlof G.A. (1970), The Market for "Lemons". Quality Uncertainty and The Market Mechanism, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 84(3), s. 488-500. DOI: 10.2307/ 1879431
 • 2. Arthur W.B. (1994), Inductive Reasoning, Bounded Rationality, and the Bar Problem, "American Economic Review", Vol. 84, s. 406-411.
 • 3. Baltagi B.H., Egger P.H., Pfaffermayr M. (2014), Panel Data Gravity Models of International Trade, "CESifo Working Papers", No. 4616, http://www.cesifo-group.de/DocDL /cesifo1_wp4616.pdf.
 • 4. Bond A.H., Gasser L. (2014), Readings in Distributed Artificial Intelligence, Morgan Kaufmann, San Fransisco.
 • 5. Bonnet F.D.R., Abbott D. (2010), Can a Minority Game Follow Real Market Dynamics?, "In Fluctuation and Noise Letters", Vol. 1, s. 107-128.
 • 6. Bornholdt S. (2001), Expectation Bubbles in a Spin Model of Markets: Intermittency from Frustration across Scales, "International Journal of Modern Physics C", Vol. 12, No. 5, s. 667-674. DOI: 10.1142/S0129183101001845
 • 7. Bunea D. (2012), Modern Gravity Models of Internal Migration. The Case of Romania, "Theoretical and Applied Economics", Vol. 19, No. 4(569), s. 127-144.
 • 8. Cadwallader M. (1981), Towards a Cognitive Gravity Model: The Case of Consumer Spatial Behaviour, "Regional Studies", Vol. 15(4), s. 275-284. DOI: 10.1080/095952381001 85281
 • 9. Carrere C. (2006), Revisiting the Effects of Regional Trade Agreements on Trade Flows with Proper Specification of the Gravity Model, "European Economic Review", Vol. 50(2), s. 223-247. DOI: 10.1016/j.euroecorev.2004.06.001
 • 10. Challet D., Marsili M., Zhang Y.C. (2000), Modeling Market Mechanism with Minority, "Physica A: Statistical Mechanics and its Applications", Vol. 276, s. 284-315. DOI: 10.1016/S0378-4371(99)00446-X
 • 11. Challet D., Marsili M., Zhang Y.C. (2001), Stylized Facts of Financial Markets and Market Crashes in Minority Games, "Physica A. Statistical Mechanics and its Applications", Vol. 294(3), s. 514-524. DOI: 10.1016/S0378-4371(01)00103-0
 • 12. Challet D., Marsili M., Zhang, Y.C. (2013), Minority Games: Interacting Agents in Financial Markets, OUP Oxford, Oxford.
 • 13. Chmura T., Pitz T. (2004), Minority Game: Experiments and Simulations of Traffic Scenarios, Bonn Econ Discussion Papers 23, Universität Bonn, Bonn.
 • 14. Chmura T., Pitz T. (2006), Successful Strategies in Repeated Minority Games, "Physica A. Statistical Mechanics and its Applications", Vol. 363(2), s. 477-480. DOI: 10.1016/j.physa. 2005.12.053
 • 15. Converse P.D. (1949), New Laws of Retail Gravitation, "Journal of Marketing", Vol. 14(3), s. 379-384. DOI: 10.2307/1248191
 • 16. Cullinan J., Duggan J. (2016), A School-Level Gravity Model of Student Migration Flows to Higher Education Institutions, "Spatial Economic Analysis", Vol. 11, s. 294-314. DOI: 10.1080/17421772.2016.1177195
 • 17. De Jong G., Vierth I., Tavasszy L., Ben-Akiva M. (2013), Recent Developments in National and International Freight Transport Models within Europe, "Transportation", February, Vol. 40(2), s. 347-371. DOI: 10.1007/s11116-012-9422-9
 • 18. Drabik E. (2012), Wybrane modele mechanizmów rynkowych oparte na prawach fizyki statystycznej i mechaniki kwantowej, "Optimum Studia Ekonomiczne", nr 2(56), s. 3-20.
 • 19. Drabik E., Młodzianowski P. (2016), Some Remarks about Financial Market Modelling Using a Minority Game Approach, "Economics World", Vol. 4(5), s. 216-223. DOI: 10.17265/2328-7144/2016.05.002
 • 20. Drzewoszewska N., Pietrzak M.B., Wilk J. (2013), Grawitacyjny model przepływów handlowych między krajami Unii Europejskiej w dobie globalizacji, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", nr 30, s. 187-202.
 • 21. Ferwerda J., Kattenberg M., Chang H.H., Unger B., Groot L., Bikker J.A. (2013), Gravity Models of Trade-Based Money Laundering, "Applied Economics", Vol. 45(22), s. 3170-3182. DOI: 10.2139/ssrn.1943473
 • 22. Galib S.M., Moser I. (2011), Road Traffic Optimisation Using an Evolutionary Game, [w:] Proceedings of the 13th Annual Conference Companion on Genetic and Evolutionary Computation, New York, s. 519-526. DOI: 10.1145/2001858.2002043
 • 23. Gómez-Herrera E. (2013), Comparing Alternative Methods to Estimate Gravity models of Bilateral Trade, "Empirical Economics", Vol. 44(3), s. 1087-1111. DOI: 10.1007/s00181- 012-0576-2
 • 24. Heckman J.J., Leamer E. (ed.) (2001), Handbook of Econometrics, North Holland.
 • 25. Huang H., Cai Y., Xu H., Yu H. (2017), A Multiagent Minority-Game-Based Demand- Response Management of Smart Buildings Toward Peak Load Reduction, "IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems", Vol. 36(4), s. 573-585. DOI: 10.1109/TCAD.2016.2571847
 • 26. Huff D.L. (1963), A Probabilistic Analysis of Shopping Centre Trade Areas, "Land Economics", Vol. 38(1), s. 81-90.
 • 27. Khadaroo J., Seetanah B. (2008), The Role of Transport Infrastructure in International Tourism Development: A Gravity Model Approach, "Tourism Management", Vol. 29(5), s. 831-840. DOI: 10.1016/j.tourman.2007.09.005
 • 28. Khosravi S., Akbari Jokar M.R. (2017), Facility and Hub Location Model Based on Gravity Rule, "Computers & Industrial Engineering", Vol. 109, s. 28-38. DOI: 10.1016/j.cie.2017. 04.005
 • 29. Krause A. (2009), Evaluating the Performance of Adapting Trading Strategies with Different Memory Lengths, [w:] Corchado E., Yin H. (eds.), Intelligent Data Engineering and Automated Learning - IDEAL 2009, International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5788, Springer, Berlin, Haidelberg, s. 711-718. DOI: 10.1007/978-3-642-04394-9_87
 • 30. Krugman P. (1991), Increasing Returns and Economic Geography, "Journal of Political Economy", Vol. 99(3), s. 483-499.
 • 31. Kuen L. (2002), Studies on the Minority Game and Traffic Flow Models, Chinese University of Hong Kong, Hong Kong.
 • 32. Linneman H. (1966), An Econometric Study of International Trade Flows, North-Holland, Amsterdam.
 • 33. Lustosa B.C., Cajueiro D.O. (2010), Constrained Information Minority Game: How Was the Night at El Farol?, "Physica A. Statistical Mechanics and its Applications", Vol. 389(6), s. 1230-1238. DOI: 10.1016/j.physa.2009.11.034
 • 34. Migdał-Najman K., Mudza A. (2009), Zastosowanie modelu grawitacji względnej Huffa w analizie rynku wielkopowierzchniowych placówek handlowych, "Marketing i Rynek", R. 16, nr 3, s. 27-34.
 • 35. Młodzianowski P., Młodzianowski D. (2018), Identification of Areas of Econophysical Models Application, "Economics World", Vol. 6(1), s. 34-44. DOI: 10.17265/2328-7144/ 2018.01.004
 • 36. Mosetti G., Challet D., Zhang Y.C. (2005), Heterogenous Time Scales in Minority Game, "Physica A. Statistical Mechanics and its Applications", Vol. 365, s. 529-542. DOI: 10.1016/j.physa.2005.09.069
 • 37. Niedbał R. (2015), Rola technologii agentowych w budowie społeczeństwa informacyjnego, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 17, s. 112-122.
 • 38. Novy D. (2013), Gravity Redux: Measuring International Trade Costs with Panel Data, "Economic Inquiry", Vol. 51(1), s. 101-121. DOI: 10.1111/j.1465-7295.2011.00439.x
 • 39. Pan-Jin K., Wanki K., Won-Ki C., Myoung-Kil Y. (2011), Using New Huff Model for Predicting Potential Retail Market in South Korea, "African Journal of Business Management", Vol. 5(5), s. 1543-1550.
 • 40. Pietrzak M.B., Łapińska J. (2014), Zastosowanie modelu grawitacji do identyfikacji czynników determinujących przepływy handlowe w Unii Europejskiej, "Przegląd Statystyczny", R. 61, z. 1, s. 65-77.
 • 41. Reilly W.J. (1931), The Law of Retail Gravitation, William J. Reilly, New York.
 • 42. Stanley T.J., Sewall M.A. (1976), Image Inputs to a Probabilistic Model: Predicting Retail Potential, "Journal of Marketing", Vol. 40(3), s. 48-53. DOI: 10.2307/1249994
 • 43. Vardavas R., Breban R., Blower S. (2007), Can Influenza Epidemics Be Prevented by Voluntary Vaccination?, "PLoS Computational Biology", May, Vol. 3(5). DOI: 10.1371/ journal.pcbi.0030085
 • 44. Wawrzyniak K. (2011), On Phenomenology, Dynamics and some Applications of the Minority Game, praca doktorska, PAN.
 • 45. Wawrzyniak K., Wiślicki W. (2011), Minority Games as a Predictor of Future Signal Changes, [w:] Submitted to European Conference on Complex Systems ECCS2011.
 • 46. Wiśniewski S. (2016), Dostępność mieszkańców województwa łódzkiego do sklepów wielkopowierzchniowych, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica", nr 23, s. 25-38. DOI: 10.18778/1508-1117.23.02
 • 47. Zeng Q., Davis B.R., Abbott D. (2007), Reverse Auction: The Lowest Unique Positive Integer Game, "Fluctuation and Noise Letters", Vol. 7(4), s. L439-L447. DOI: 10.1142/ S0219477507004069
 • 48. Zhang C., Wu W., Huang H., Yu H. (2012), Fair Energy Resource Allocation by Minority Game Algorithm for Smart Buildings, [w:] Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), Dresden, s. 63-68. DOI: 10.1109/DATE.2012.6176434
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171513726

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.