PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 28, t. 1 | 79--95
Tytuł artykułu

Interpretacja zagrożenia w kontekście postrzegania sygnałów ostrzegających organizację

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Interpretation of the Threat in the Context of Perceiving the Warning Signals in the Organization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł podejmuje problem zwiększenia skuteczności systemów ostrzegających organizację w sytuacjach niedeterministycznych. Bolączką tego typu systemów jest zjawisko tzw. "zaskoczeń", będące wynikiem niedostrzeżenia w porę symptomów nadchodzących zdarzeń, pomimo obecności zaawansowanych technologicznie systemów monitoringu, w tym systemów śledzenia zagrożeń. Wiele w tym obszarze zależy od skuteczności postrzegania sygnałów ostrzegawczych. Celem artykułu jest zaproponowanie uniwersalnego podejścia do interpretacji pojęcia "zagrożenie", co powinno umożliwić bardziej skuteczne postrzeganie sygnałów ostrzegawczych. Zastosowane w pracy metody naukowe to metoda analizy i krytyki piśmiennictwa, metoda analizy i konstrukcji logicznej oraz metody heurystyczne: metoda "nowego spojrzenia" i metoda przeniesienia analogicznego. W metody te włączono metody wnioskowania dedukcyjnego połączone z indukcją enumeracyjną. Rezultatem przeprowadzonych prac jest przedstawienie własnej koncepcji interpretacji pojęcia "zagrożenie", jak również związanych z tą interpretacją modeli. (abstrakt oryginalny)
EN
The article raises the problem of increasing the effectiveness of systems that warn organizations in non-deterministic situations. The phenomenon of so-called "surprises", which is the result of not being aware of the symptoms of upcoming events, despite the presence of technologically advanced monitoring systems, including threat tracking systems. Much in this area depends on the perception of warning signals. The aim of this article is to propose a universal approach to interpretation of the concept of threat, what should enable more effective perception of warning signals. Research methods used in the work are the method of analysis and criticism of the literature, the method of analysis and logical construction and the heuristic method: the "new look" method and the analogue transfer method. These methods include deductive inference methods combined with enumerative induction. The result of the work is to present the concept of the interpretation of the concept of threat as well as the interpretation of the model.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
79--95
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Ale B. (2009), Risk: An Introduction, the Concepts of Risk, Danger and Chance, Routledge, Oxon.
 • 2. Appgar D. (2006), Risk Intelligence: Learning to Manage What We Don't Know, Harvard Business School Press, Boston.
 • 3. Arrow K.J. (1979), Eseje z teorii ryzyka, PWN, Warszawa.
 • 4. Buczyńska H. (1966), Peirce, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • 5. Ćwik B. (2016), Skuteczność rozpoznania sygnałów o zagrożeniach - aspekty teorii znaków, [w:] Żylińska J., Przychocka I., Filipowska-Tuthill M. (red.), Współczesne wyzwania nauk społecznych i ekonomicznych, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Warszawa, s. 230-241.
 • 6. Ćwik B. (2017), Postrzeganie sygnałów ostrzegających organizację w sytuacjach niedeterministycznych, WAT, Warszawa.
 • 7. Ćwik B. i in. (2007), Koncepcja modelu zarządzania strategicznego Służbą Celną, praca naukowo-badawcza WSCiL, temat S.1.2., etap II, Warszawa.
 • 8. Ćwik B., Telep J. (2014), Koncepcja systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami dla autopoietycznego systemu organizacyjnego, funkcjonującego w dynamicznym, rozproszonym i wieloszczeblowym środowisku informatycznym, praca badawcza UTH, temat KMWCiL (Z.5), Warszawa.
 • 9. Ćwik B., Telep J., Telep T. (2011), Procesy decyzyjne w wirtualnych systemach logistycznych - aspekt systemu wczesnego ostrzegania w zarządzaniu wirtualnym systemem logistycznym, praca badawcza WSCiL, temat KMWCiL (Z.1.1), Warszawa.
 • 10. Dąbska I. (1984), Wprowadzenie do starożytnej semiotyki greckiej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • 11. Drozdowicz-Bieć M. (2012), Cykle i wskaźniki koniunktury, Poltext, Warszawa.
 • 12. Gierszewska G. (2000), Zarządzanie strategiczne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 • 13. Hiltunen E. (2008), The Future Sign and Its Three Dimension, "Futures", Vol. 40, No. 3, s. 247-260. DOI: 10.1016/j.futures.2007.08.021
 • 14. Hofreiter L. (2012), Wstęp do studiów bezpieczeństwa, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 • 15. Jajuga K. (2007), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 16. Janik P. (2001), Monitoring i prognozowanie sytuacji kryzysowych w zakresie klęsk żywiołowych, katastrof technicznych i innych zagrożeń, AON, Warszawa.
 • 17. Janik P. (2011), Koncepcja przekonania w ujęciu semiotyczno-pragmatycznym: Charles S. Peirce, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • 18. Jelonek D. (2002), Systemy komputerowego wspomagania monitorowania otoczenia przedsiębiorstwa, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • 19. Kaczmarczyk S. (2007), Zastosowania badań marketingowych: zarządzanie marketingowe i otoczenie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • 20. Kaczmarek T.T. (2006), Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa.
 • 21. Kalinowski R. (2003), Monitorowanie zagrożeń, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce.
 • 22. Kolańczyk A. (1997), Uwaga w procesie przetwarzania informacji, [w:] Materska M., Tyszka T. (red.), Psychologia i poznanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 79-98.
 • 23. Krawczyk A., Ciosk K., Grochowicz B. (2015), Ryzyko i zagrożenie w polu elektromagnetycznym - krytyczna analiza pojęć, "Przegląd Elektrotechniczny", R. 91, nr 1, s. 166-198. DOI: 10.15199/48.2015.01.36
 • 24. Kuc B.R. (2006), Kontroling narzędziem wczesnego ostrzegania, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa.
 • 25. Kuziak K. (2011), Pomiar ryzyka przedsiębiorstwa. Modele pomiaru i ich ryzyko, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • 26. Mach M.A. (2007), Temporalna analiza otoczenia przedsiębiorstwa: techniki i narzędzia inteligentne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 • 27. Roman Z. (1991), Uwaga i pamięć, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • 28. Strelau J. (2015), Różnice indywidualne: historia, determinanty, zastosowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa.
 • 29. Ślachcińska E., Kopczewski M. (2013), Ochrona i odporność kluczowych zasobów infrastruktury krytycznej, [w:] Kopczewski M., Grzelczak-Miłoś I., Walachowska M. (red.), Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Zarządzanie krytyczne w teorii i praktyce, WSB, Poznań, s. 603-617.
 • 30. Świerszcz K. (2012), Poznanie naukowe wobec problemów rozwoju gospodarczo-cywilizacyjnego, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 13, z. 3, s. 69-83.
 • 31. Tarczyński W., Mojsiewicz M. (2001), Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa.
 • 32. Treisman A. (1982), Perceptual Grouping and Attention in Visual Search for Features and for Objects, "Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance", Vol. 8, No. 2, s. 194-214. DOI: 10.1037//0096-1523.8.2.194
 • 33. Tyrańska M. (2010), Wykorzystanie metod analizy strategicznej w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • 34. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H. (2004), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171513732

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.