PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 161 | 123--132
Tytuł artykułu

Motywowanie pracowników do zachowań kreatywnych - perspektywa kadry menadżerskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Motivating Workers to Behave Creatively. Managerial Staff Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja działań motywujących pracowników do zachowań twórczych, podejmowanych przez polską kadrę kierowniczą. Artykuł składa się z części teorii poznawczej oraz empirycznej, zawierającej wyniki badań przeprowadzonych wśród 60 przedstawicieli kadry kierowniczej. Wyniki badań wskazują, że w znacznej części przedsiębiorstw pracownicy nie są zachęcani do wyrażania swojego potencjału kreatywnego przez narzędzia finansowe lub narzędzia te stosowane są w bardzo ograniczonym zakresie. W myśleniu menadżerów o motywowaniu do zachowań twórczych zaciera się granica między "motywowaniem do..." i "tworzeniem warunków do...". Dominuje przekonanie, że emanacja kreatywności stanowi naturalną, wewnętrzną potrzebę pracowników, zatem rola organizacji ogranicza się do stwarzania możliwości do działań twórczych. Jednocześnie respondenci w większości przypadków działania motywujące do wykorzystywania potencjału kreatywności ocenili jako mało skuteczne lub stwierdzili, że w ich środowisku pracy ich nie ma. Badani menadżerowie są świadomi wartości kreatywności pracowników dla organizacji, ale znaczna ich część nie odczuwa osobistej odpowiedzialności za zachęcanie podwładnych do zachowań twórczych.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to identify actions undertaken by Polish managerial staff to stimulate the creative behaviour of employees. The article consists of a theoretical as well as empirical part including the results of survey conducted among 60 representatives of managerial staff. The research results indicate that, to a large extent, employees are not encouraged to show their creative potential by financial tools, or these tools are used within a very limited scope. In the managers' approach to motivation there is a blurred difference in meaning between motivating to do and providing conditions for doing. Most of them are convinced that the emanation of creativity is a natural, inner need of employees. Thus, the role of the organisation is confined to the provision of conditions in favour of creative activities. At the same time, the respondents in most cases assessed the motivating attempts to make a better use of creative potential as not really effective or non-existent in their workplace environment. The examined managers are aware of the value of employees' creativity for the organisation, but a considerable part of them do not feel personally responsible for encouraging subordinates to behave creatively.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
123--132
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • Amabile T. M., Componential Theory of Creativity, Harvard Business School 2012.
 • Bajer M., Leenders R. T., Oldham G. R., Vadera A. K., Win or Lose the Battle for Creativity: The Power and Perils of Intergroup Competition, "Academy of Management Journal" 2010, vol. 3, no. 4.
 • Bissola R., Imperatori B., Organizing Individual and Collective Creativity: Flying in the Face of Creativity, "Creative Industries Journal" 2011, vol. 20, no. 2.
 • Collins M., Creativity and the Organization, "IMPO" 2012, November/December.
 • Czerw A., Jak stymulować kreatywność w organizacji?, http://www.competitiveskills.pl
 • Frese M., Fayad D., Personal Initiative: An Active Performance Concept for Work in the 21 st. Century, "Research in Organizational Behavior" 2001, vol. 23.
 • Girdauskiene L., The Key Factors for Creativity Implementation and Knowledge Creation in an Organization: The Structural Approach, "Economics and Management" 2013, vol. 18, no. 1.
 • Karpacz J., Kreatywność przedsiębiorców jako determinanta poszukiwania szans, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 1.
 • Lumpkin G. T., Lichtenstein B. B., The Role of Organizational Learning in the Opportunity - Recognition Process, "Entrepreneurship. Theory & Practice" 2005, vol. 60, no. 3.
 • Marjolein C. J., de Stobbeleir K., de Clippeleer I., The Antecedents of Creativity Revisited: A Process Perspective, "Creative Industries Journal" 2014, vol. 23, no. 2.
 • Moczydłowska J. M., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
 • Moczydłowska J. M., Motivating Employees to Creative Behaviours in the Practice of Polish Small and Medium Enterprises, w: Human Potential Management in a Company. Communication, red. S. Borkowski, R. Bobàk, Tomas Bata University in Zlin, Zlin 2011.
 • Moczydłowska J. M., Professional Psychological Challenges in the Perception of Managers, w: Toyotarity. Human Resources Management, red. S. Borkowski, J. Rosak-Szyrocka, Publisher University of Maribor, Celje 2012.
 • Radwiłowicz R., Zaproszenie do samowiedzy, czyli o teorii treści i form samoświadomości, Kwartalnik Naukowy "Prometeusz" 2005, nr 4.
 • Richtnér A., Löfsten H., Managing in Turbulence: How the Capacity for Resilience Influences Creativity, "R&D Management" 2014, vol. 44, no. 2.
 • Rodhause S., Defining the Creative Industries, "Creative Industries Journal" 2009, vol. 1.
 • Romanowska M., Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny, w: Systemy informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. R. Borowiecki, M. Romanowska, Difin, Warszawa 2001.
 • Siedel S., Toward a Theory of Managing Creativity-intensive Processes: a Creative Industries Study, "Information System and e-Business Management" 2011, vol. 9.
 • Skrzypek E., Kreatywność a zarządzanie wiedzą, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" 2014, t. 24, nr 1.
 • Szczepańska-Woszczyna K., Kompetencje menedżerskie w obszarze kreatywności i innowacyjności, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie" 2014, nr 1.
 • Wojtczuk-Turek A., Rozwijanie kompetencji twórczych, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2010.
 • Woodman R. W., Sawyer J. E., Griffin R. W.: Toward a theory of organizational creativity, "Academy of Management Review" 1993, vol. 18 (2).
 • Zdonek I., Zdonek D., Analiza procesu twórczego i zawodów kreatywnych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie" 2015, zeszyt 80, nr 1933.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171513740

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.