PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 161 | 133--145
Tytuł artykułu

Czynniki determinujące kreatywne środowisko w uniwersytecie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Creative Environment Determining Factors at Universities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem głównym artykułu jest identyfikacja czynników determinujących kreatywne środowisko w uniwersytecie. Jako metody badawcze zastosowano analizę literatury przedmiotu oraz badania pilotażowe, bazujące na autorskiej analizie środowiska kreatywnego w uniwersytetach w Polsce. Konkluzje oparto również na wieloletnim doświadczeniu autorów, związanym z badaniem funkcjonowania polskich uniwersytetów. W tekście zaprezentowano definicje kreatywności, środowiska kreatywnego oraz czynników wpływających na kreatywne środowisko w uniwersytecie. Następnie opisano założenia badawcze, przedstawiono wyniki pilotażowych badań własnych oraz przyszłe kierunki badań.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is primarily aimed at the identification of factors which determine creative environments at universities. The research methods include the literature analysis and a pilot study based on the authors' designed analysis of creative environment at universities in Poland. The conclusions are also based on the authors' long-term experience related to the research of the functioning of Polish universities. The text presents the definitions of creativity, creative environment and factors affecting creative environments at universities. The research assumptions are described and the results of authors' own pilot study as well as future research trends are presented.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
133--145
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Ackoff R. L., Decyzje optymalne w badaniach stosowanych, PWN, Warszawa 1969.
 • Amabile T. M., Motivating Creativity in Organizations: On Doing What You Love and Loving What You Do, "California Management Review" 1997, 40 (1).
 • Amabile T. M., Khaire M., Creativity and the Role of the Leader, "Harvard Business Review" 2008, 86 (10).
 • Amabile T., Kramer S., The Progress Principle: Using Small Wins to Ignite Joy, Engagement, and Creativity at Work, Harvard Business Review Press, Boston 2011.
 • Anderson N., Potočnik K., Zhou J., Innovation and Creativity in Organizations: A State-Of- -The-Science Review, Prospective Commentary, and Guiding Framework, "Journal of Management" 2014, 40 (5).
 • Andriopoulos C., Lowe A., Enhancing Organisational Creativity: The Process of Perpetual Challenging, "Management Decision" 2000, 38 (10).
 • Antoszkiewicz J., Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów, PWE, Warszawa 1990.
 • Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Bieniok H., Kreatywność jako źródło nowoczesności i rozwoju przedsiębiorstw, "ZN Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie" 2014, z. 73, nr 1919.
 • Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 • Bugaj J., Uniwersyteckie strategie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
 • Bugaj J., Szarucki M., Identyfikacja kluczowych kompetencji w misji uczelni publicznych, w: Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014.
 • Catmull E., How Pixar Fosters Collective Creativity, "Harvard Business Review" 2008, 86 (9).
 • Chang W. C., Chiang Z. H., A Study on How to Elevate Organisational Creativity in Taiwanese Design Organisation, "International Journal of Innovation Management" 2008, 12 (4).
 • Dubin R., Theory Building in Applied Areas, w: Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Wiley, New York 1983.
 • Encyclopedia of Management, red. M. M. Helms, 5th ed., Thomson Gale, Farmington Hills 2006.
 • Girdauskiene L., The Key Factors for Creativity Implementation and Knowledge Creation in an Organization: The Structural Approach, "Economics & Management" 2013, 18 (1).
 • Isaksen S. G., Dorval K. B., Treffinger D. J., Creative Approaches to Problem Solving. A Framework for Innovation and Change, 3 rd ed., Sage, London 2011.
 • Kao J. J., Managing Creativity, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1991, za: Encyclopedia of Management, red. M. M. Helms, 5th ed., Thomson Gale, Farmington Hills 2006.
 • Krajewska-Nieckarz M., Uwarunkowania kreatywności pracowników i twórczości organizacyjnej w kontekście zmian, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2016, nr 457.
 • Martyniak Z., Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1999.
 • Matejun M., Nowicki M., "Organizacja w otoczeniu" od analizy otoczenia do dynamicznej lokalizacji, w: Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, red. A. Adamik, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 • Pitta D. A., Wood V. R., Franzak F. J., Nurturing an Effective Creative Culture within a Marketing Organization, "The Journal of Consumer Marketing" 2008, 25 (3).
 • Styhre A., Sundgren M., Managing Creativity in Organizations: Critique and Practices, Palgrave Macmillan, New York 2005.
 • Szaniawski K., O nauce, rozumowaniu i wartościach, PWN, Warszawa 1994.
 • Szarucki M., Przesłanki doboru metod heurystycznych w rozwiązywaniu problemów zarządzania, w: Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań, red. J. Kaczmarek, W. Szymla, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015.
 • Tatarkiewicz W., Creativity: History of the Concept, "Dialectics and Humanism" 1977, nr 3.
 • Van Gundy A. G., How to Establish a Creative Climate in the Work Group, "Management Review" 1984, 73 (8).
 • West M. A., Rickards T., Innovation, w: Encyclopaedia of Creativity, red. M. A. Runco, S. R. Pritzker, Academic Press, London 1999.
 • Wood V. R., Franzak F. J., Pitta D. A., Gillpatrick T., Integrating Creative People, Creative Communities and Macro-Environmental Characteristics into the Marketing Organization, "Journal of Marketing Development and Competitiveness" 2011, 5 (3).
 • Wykaz publicznych uczelni akademickich w podziale według typu uczelni podlegających nadzorowi ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, http://www.nauka.gov.pl/uczelnie-publiczne/wykaz-uczelni-publicznych-nadzorowanych-przez-ministra-wlasciwego-dsszkolnictwa- wyzszego-publiczne-uczelnie-akademickie.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171513752

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.