PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 349 | 17--25
Tytuł artykułu

Wolność w polskich organizacjach

Warianty tytułu
Freedom in Polish Organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł stanowi przegląd literatury pod kątem teoretycznych rozważań i wyników badań dotyczących wartości wolności oraz opisującej ją postawy niskiego unikania niepewności w polskich organizacjach. Poszukiwania skupiały się na znalezieniu odpowiedzi na kilka pytań badawczych. Czy w polskich organizacjach istnieje wolność? Jakie aspekty wolności występują w polskich organizacjach? Czy można zauważyć jej zróżnicowanie ze względu na różne czynniki? Analiza wybranych wyników badań pozwala stwierdzić, że więcej w polskich organizacjach uzależnienia niż wolności. Dotyczy to różnych branż, typów organizacji, zajmowanych stanowisk, a także jej przejawów. Działania adaptacyjne organizacji do zmian w otoczeniu powodują, że wolność jest wysoko manifestowana.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper constitutes a review of literature regarding theoretical studies and research results pertaining to the value of freedom and low avoidance of insecurity in Polish organizations. The paper attempts to offer answers to the following research questions. Does freedom exist in Polish organizations? Which aspects of freedom are present in Polish organizations? Can freedom's diversity regarding various factors be observed? The analysis of collected results revealed that there is more dependence than freedom in Polish organizations. It is true for various branches, positions, and freedom's manifestations. Adaptive actions of organizations result in freedom being highly manifested.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
17--25
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Bachnik K. (2010), Skandynawskie uwarunkowania kulturowe w procesach zarządzania, CeDeWu, Warszawa.
 • Balcerowicz L. (2012), Wstęp. Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.
 • Beyer K. (2012), Współczesna organizacja - organizacja oparta na wiedzy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 736.
 • Bremond A., Couet J.F., Davie A. (2006), Kompendium wiedzy o socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Broniewska G. (2005), Jakość życia człowieka w organizacji w świetle filozofii TQM, "Problemy Jakości", nr 5.
 • Burzyński J. (2014), Organizacje wobec niepewności. Zarządzanie ryzykiem i kultura bezpieczeństwa we współczesnych systemach technicznych [w:] J. Burzyński, I. Kłóska (red.), Między szansą a ryzykiem. Kultury organizacyjne wobec niepewności, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała.
 • Chmielewska-Muciek D. (2014), Diagnoza kultury organizacyjnej [w:] A. Sitko-Lutek (red.), Kompetencje i kultura organizacyjna przedsiębiorstw w perspektywie międzynarodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Glińska-Neweś A. (2007), Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, TNOiK - Dom Organizatora, Toruń.
 • Gumińska A. (2005), Sylwetka pracownika organizacji o kulturze wysokiej tolerancji niepewności [w:] J. Stankiewicz (red.), Oblicza współczesnego zarządzania organizacją, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • Kołakowski L. (1995), Laik nad Katechizmem wymądrza, "Gazeta Wyborcza", 18-19.III.1995.
 • Kozłowski M., Jak mierzyć wolność?, http://www.medianet.pl (data dostępu: 20.03.2000).
 • Lipińska-Grobelny A., Kozanowska M. (2007), Kultura organizacyjna a system wartości pracowników z różnych typów organizacji [w:] A. Lipińska-Grobelny (red.), Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Lipowska J. (2013), Zależność kreatywności pracowników od elementów środowiska pracy, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1.
 • Lis A.M., Lis A. (2014), Kulturowe determinanty zarządzania przedsiębiorstwami klastrowymi [w:] K. Szymańska (red.), Kultura organizacyjna we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Mead R., Andrews T.G. (2011), Zarządzanie międzykulturowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Pawłowska B. (2007), Kultura organizacji a proces instytucjonalizacji sposobu motywowania pracowników [w:] K.T. Konecki, P. Chomczyński (red.), Zarządzanie organizacjami. Organizacja jako proces, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Reykowski J. (2013), Wolność gospodarcza jako idea, "Studia Socjologiczne", nr 3.
 • Sikorski Cz. (1999), Kultura organizacyjna wysokiej tolerancji niepewności, "Organizacja i Kierowanie", nr 1.
 • Sikorski Cz. (2000), Wolność w organizacji. Humanistyczna utopia czy prakseologiczna norma, Oficyna Wydawnicza Antykwa, Łódź.
 • Sitko-Lutek A. (2004), Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Olechnicki K., Załęcki P., red. (1997), Słownik socjologiczny, Wydawnictwo Graffiti BC, Toruń.
 • Sułkowski Ł. (2002), Procesy kulturowe w organizacjach. Koncepcja, badania i typologia kultur organizacyjnych, Dom Organizatora - TNOiK, Toruń-Łódź.
 • Sułkowski Ł. (2012), Kulturowe procesy zarządzania, Difin, Warszawa.
 • Szaban J.M. (2012), Zachowania organizacyjne. Aspekt międzykulturowy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Świątkowski W. (2007), Nierozerwalny związek wolności i odpowiedzialności, "Annales", nr 1(10).
 • Trompenaars F., Hampden-Turner Ch. (2002), Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Wolniak R. (2012), Wymiary kulturowe polskich organizacji a doskonalenie zarządzania jakością, CeDeWu, Warszawa.
 • Wójcik J. (2013), Niektóre aspekty kategorii wolności, równości i braterstwa w życiu jednostki i społeczeństwa, http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2013/07/niektoreaspekty-kategorii-wolnosci-rownosci-i-braterstwa-w-zyciu-jednostki-i-spoleczenstw-2/ (data dostępu: 09.09.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171513832

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.