PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 88 | 13--22
Tytuł artykułu

Skłonność Polaków do oszczędzania a rozwój dobrowolnych form gromadzenia oszczędności emerytalnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Tendency of Poles to Saving and the Development of Voluntary Forms of Pension Savings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przeanalizowano skłonność Polaków do dodatkowego oszczędzania na emeryturę, a ponadto scharakteryzowano rynek IKE i IKZE w Polsce w latach 2012-2016. Emerytura pochodząca tylko z I i II filara może okazać się niewystarczająca do zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczeń emerytalnych. Dlatego ważnym elementem przyszłego świadczenia powinny stać się indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego funkcjonujące w ramach III filara. W ostatnich latach można zaobserwować niewielkie zainteresowanie indywidualną formą gromadzenia oszczędności emerytalnych wśród obywateli. Do barier rozwoju indywidualnych form oszczędzania należy zaliczyć: niskie dochody, brak nawyku oszczędzania oraz brak wiedzy z zakresu funkcjonowania IKE i IKZE. Polacy powinni posiadać niezbędną wiedzę o gromadzeniu środków na indywidualnych kontach emerytalnych i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego oraz korzyściach wynikających z oszczędzania w ich ramach. Wyniki badań społecznych wyraźnie wskazują na potrzebę edukacji finansowej obywateli i kształtowania ich świadomości emerytalnej.(abstrakt oryginalny)
EN
The article analyzes the tendency of Poles to additional saving for retirement. The article presents the development of individual retirement accounts and individual retirement security accounts market in Poland between the years 2012 and 2016. Retirement coming only from the first and second pillar may be insufficient to ensure an appropriate level of retirement benefits. Therefore, individual retirement accounts and individual retirement security accounts, acting in the third pillar, should become an important component of future benefits. In recent years there has been little interest in the individual form of accumulation of retirement savings among citizens. There are some factors hindering the development of individual forms of saving, such as: low income, lack of habit of saving and lack of knowledge of individual retirement accounts and individual retirement security accounts functioning. Poles should have the necessary knowledge of fundraising to individual retirement accounts and individual retirement security accounts and the benefits of saving in their framework. The results of social research clearly point to the need for citizens' financial education and shaping their pension awareness.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
13--22
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Centrum Badania Opinii Społecznej. 2010. Polacy o dodatkowym oszczędzaniu na emeryturę, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_077_10.PDF, dostęp: 17.05.2017.
 • Centrum Badania Opinii Społecznej. 2012. Jak Polacy planują zabezpieczyć finansowo swoją przyszłość - czy zamierzają w tym celu korzystać z IKZE? http://docplayer.pl/5901671-Jak-polacyplanuja- zabezpieczyc-finansowo-swoja-przyszlosc, dostęp: 20.05.2017.
 • Komisja Nadzoru Finansowego. 2017. Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2016 roku, https://www.knf.gov.pl/Images/Sprawozdanie_KNF _2016_tcm75-49950.pdf, dostęp: 15.05.2017.
 • TNS Polska dla Fundacji Kronenberga przy banku Citi Handlowy. 2013. Postawy Polaków wobec oszczędzania, http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/files/fk_oszcz_2013.pdf, dostęp: 15.05.2017.
 • TNS Polska dla Nationale-Nederlanden. 2016. Skłonność Polaków do dodatkowego oszczędzania na emeryturę - mit czy rzeczywistość? http://www.tnsglobal.pl/coslychac/files/2016/03/Sklonnoscdo- oszczedzania-na-emeryture, dostęp: 20.05.2017.
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. 2013. Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego w 2012 roku. Warszawa, KNF, 8-10.
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. 2014. Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego w 2013 roku. Warszawa, KNF, 8-10.
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. 2015. Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego w 2014 roku. Warszawa, KNF, 8-10.
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. 2016. Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego w 2015 roku. Warszawa, KNF, 8-10.
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. 2017a. Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego w 2016 roku. Warszawa, KNF, 8-10.
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. 2017b. Rynek otwartych funduszy emerytalnych w IV kwartale 2016 roku. Warszawa, KNF, 6, 12.
 • Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. DzU z 1997 r., nr 139, poz. 934.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171513870

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.