PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 12/2 | 5--18
Tytuł artykułu

Comparison of Real Estate Values Determined in Poland and Ukraine in Context of State Border Historical Changes

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Porównanie wartości nieruchomości określonej na rynku polskim i ukraińskim w aspekcie historycznych zmian granic państw
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W związku ze zmianami granic państwowych, jakie miały miejsce w wyniku działań wojennych prowadzonych w Europie w pierwszej połowie XX wieku, część przemieszczającej się ludności pozostawiła swoje nieruchomości na terenie innych państw. Państwo polskie rekompensuje swym obywatelom straty związane z nieruchomościami pozostawionymi poza obecnymi granicami Polski. W polskim prawie powstały procedury umożliwiające wycenę tego typu nieruchomości. Oparte są one na ustawie o gospodarce nieruchomościami. Wycena wykonywana jest na podstawie nieruchomości podobnych, położonych na obszarze rynków porównywalnych w aktualnych granicach Polski. Celem pracy była weryfikacja, czy tak wyznaczona wartość odpowiada aktualnej wartości rynkowej na lokalnym rynku nieruchomości. Jako przykład posłużyła nieruchomość położona we Lwowie. Wartość nieruchomości szacowano dwukrotnie - na podstawie danych z rynku lokalnego (lwowskiego) oraz z rynku uznanego zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi za porównywalny, tj. na podstawie danych o nieruchomościach z Krakowa. (abstrakt oryginalny)
EN
As an outcome of the state border changes determined by the warfare in Europe during the first half of the 20th century, some of the migrating population were forced to leave their properties located in what had suddenly become a different country. The country of Poland compensated its citizens for real property losses resulting from leaving such properties outside of the new country borders. The Polish legislation then came out with new procedures that enabled such a property valuation. These are based on the Real Estate Management Act. The valuation is conducted based on similar real property appraisal; properties that are located in comparable market areas within the current borders of Poland. The purpose of the study is to verify whether the determined value corresponds with the current market value within a local real estate market. As an example, we used a sample property located in Lviv. Value estimation was exercised twice - based on data available for the local market (Lviv) and for the market determined according to the comparability to Polish regulations; i.e., on the basis of real estate data in Krakow. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--18
Opis fizyczny
Twórcy
 • AGH University of Science and Technology Kraków, Poland
 • Lviv National Agrarian University, Ukraine
 • AGH University of Science and Technology Kraków, Poland
 • Lviv National Agrarian University, Lviv, Ukraine
Bibliografia
 • Act of August 21, 1997 on real estate management. Journal of Laws of 1997, No. 115, item 1774 with amendments [Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dz.U. 1997, nr 115, poz. 741 wraz z późn. zm.].
 • Act of July 8, 2005 on the use of the right to compensation for property left outside the present borders of the Republic of Poland. Journal of Laws of 2005, No. 169, item 141 with amendments [Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U. nr 169, poz. 1418 wraz z późn. zm.].
 • Act of Ukraine of July 12, 2001 on property valuation, property rights and professional activities related to the valuation [Закон України від 12 липня 2001 року № 2658-III «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»].
 • Adamczyk T.: Application of Huber and Hampel m-estimation in analysing of real estate price volatility over time. [in:] Adamczyk T., Dębińska E. (eds.), "GIS ODYSSEY 2017": Geographic Information Systems Conference and Exhibition: 4th to 8th of September 2017, Trento - Vattaro, Italy: conference proceedings. Croatian Information Technology Society - GIS Forum, Zagreb, pp. 7-12 [electronic document].
 • Adamczyk T.: Rynkowy współczynnik regionalny w podejściu kosztowym wyceny nieruchomości [The market-based regional indicator in the cost approach to valuation]. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr I/2, 2017, pp. 385-393.
 • Adamczyk T., Bieda A.: Intended use of real estate as a time changeable attribute for determining compensation for nationalized and expropriated lands. Real Estate Management and Valuation, vol. 22, no. 4, 2014, pp. 35-50.
 • Adamczyk T., Ruchel J.: Analysis of comparative approach and cost approach in the aspect of real property market value. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 9, no. 4, 2015, pp. 15-24.
 • Bieda A.: Parametric model of real estate valuation for land located in different land-use zones. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 11, no. 4, 2017, pp. 17-33.
 • Bieda A.: Wycena nieruchomości w aspekcie standardów międzynarodowych. [in:] Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2008: Kraków, 25-27 września 2008, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków 2008, pp. 387-393.
 • Google Maps, https://www.google.pl/maps [access: 15.12.2017].
 • Lviv map from 1939, http://stareplanymiast.pl/PM/LWOW/PK1939/ [access: 15.12.2017].
 • Łaski P.: Refleksje na temat żądań odszkodowawczych zabużan z tytułu utraty mienia na Kresach Wschodnich w świetle prawa międzynarodowego i prawa polskiego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 2, 2002, pp. 41-50.
 • Michniewicz-Wanik K.: Mienie zabużańskie. Prawne podstawy realizacji roszczeń. Wydawnictwo "Nortom", Wrocław 2008.
 • Młynarska-Sobaczewska A.: Odpowiedzialność państwa polskiego za mienie zabużańskie. Państwo i Prawo, nr 2, 2010, pp. 57-69.
 • Parzych P., Czaja J.: Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości. Wydawnictwa AGH, Kraków 2015.
 • Rącka I.: Jakość informacji na rynku nieruchomości w Polsce. Problemy Jakości, r. 49, nr 4, 2017, pp. 19-25.
 • Resolution of the Council of Ministers of Ukraine of September 10, 2003, Number 1440 on national standard No. 1 approval "General principles of property valuation and property rights" [Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440 Про затвердження Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»].
 • Resolution of the Council of Ministers of Ukraine of October 28, 2004, Number 1442 on national standard No. 2 approval "Property valuation" [Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1442 Про затвердження Національного стандарту № 2 «Оцінка нерухомого майна»].
 • Resolution of the Council of Ministers of Ukraine of December 10, 2003, Number 1891 on methodology of "Property valuation approval" [Постанова Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 «Методика оцінки майна»].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171513914

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.