PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 12/2 | 33--50
Tytuł artykułu

Application of Integration Measurement Technologies in Inventory of Bagry Water Body

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wykorzystanie zintegrowanych technologii pomiarowych w inwentaryzacji Zalewu Bagry
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Krakowskie zbiorniki wodne pochodzenia antropogenicznego stanowią atrakcyjny element krajobrazu miasta. Do największych i najbardziej wartościowych pod względem przyrodniczo-rajobrazowym, gospodarczym oraz rekreacyjnym należą: zalew Bagry, Staw Płaszowski, zalew Zakrzówek i zespół zbiorników wodnych w Przylasku Rusieckim. Na szczególną uwagę zasługuje zalew Bagry znajdujący się w pobliżu centrum miasta, który pomimo użytkowania już od lat 70. XX wieku nie doczekał się gruntownej inwentaryzacji. Prowadzone dotychczas badania naukowe koncentrowały się tylko na wybranych elementach geosfery, tj. zasobach flory i fauny (biosfera i hydrosfera) oraz zasobach złóż kruszyw naturalnych, gliny i iłów badanych otworami geologiczno-inżynierskimi (litosfera). Dotychczas część podwodna zbiornika nie była udokumentowana pod względem geomorfologicznym, choć od wielu lat Bagry stanowią atrakcyjne kąpielisko w centrum Krakowa oraz obiekt sportowy. W wielu opracowaniach naukowych i artykułach prasowych można znaleźć szereg wzmianek o wybranych parametrach morfometrycznych, lecz w dużej mierze podawane wartości są nieprawdziwe i niezgodne ze stanem rzeczywistym, wymagają zatem weryfikacji. Dziś zespoły geodezyjne dysponują narzędziami pomiarowymi i informatycznymi, które pozwalają na tworzenie map sytuacyjno-wysokościowych (powierzchni) oraz opracowań hydrograficznych (map batymetrycznych), co umożliwia wykonanie charakterystyki terenów wodnych, a w dalszej kolejności ich przystosowanie do celów rekreacyjnych, sportowych, dydaktycznych, edukacyjnych, przyrodniczych itp. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów hydrograficznych zalewu Bagry oraz pełną analizę parametrów morfometrycznych zbiornika. (abstrakt oryginalny)
EN
Krakow's anthropogenic water bodies make up an attractive element of the city landscape. The largest and most-valuable in ecological, landscape and economic aspects are Bagry, Staw Płaszowski, Zakrzówek, and the complex of water bodies in Przylasek Rusiecki. Especially worth noting is the Bagry Reservoir (Zalew Bagry) located near the city center, which has yet to be thoroughly inventoried despite being used since the 1970s. The scientific studies carried out thus far have covered only selected elements of the geosphere; i.e., investigating the flora and fauna resources (biosphere and hydrosphere), searching for aggregate resources, and drilling the clay and silt by geological-engineering (lithosphere). So far, the underground part has not been geo-morphologically documented, even though Bagry has functioned as an attractive bathing resort and a sporting venue in the center of Krakow for many years. In many scientific works and press articles, a lot of information can be found on selected morphometric parameters; however, these values require verification, as they are not current for the most part and do not reflect the actual situation. Nowadays, surveying teams have measurement and information technology tools that allow for the creation of situation and altitude maps (of the surface) and hydrographical (bathymetric) maps, which will allow for an assessment of the characteristics of the water areas and their adaptation for community purposes (recreation, sport, didactic, education, nature, etc.). This article presents the results of hydrographical measurements of Bagry and a full analysis of the morphometric parameters of the reservoir. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
33--50
Opis fizyczny
Twórcy
 • AGH University of Science and Technology Kraków, Poland
Bibliografia
 • Bedla D., Petryk A.: Funkcjonowanie wyrobiskowych zbiorników wody w Przegini pod Krakowem. Inżynieria Ekologiczna, nr 22, 2010, pp. 83-89.
 • Borowiecki A.: Numeryczny model terenu w aspekcie projektowania i budowy obiektów inżynierskich. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Rozprawy, nr 193, Wyd. Akademii Rolniczej, Kraków 1994.
 • Choiński A.: Limnologia fizyczna Polski. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2008.
 • Chudzik J., Jaszczyszyn I.: Dokładność numerycznego modelu terenu tworzonego w oparciu o pomiary batymetryczne, GNSS oraz program "Surfer" na wybranym fragmencie Zalewu Bagry (część wschodnia). AGH, Kraków 2016 [M.Sc. thesis, unpublished].
 • Dudek M., Maciejko M.: Dokładność numerycznego modelu terenu tworzonego w oparciu o pomiary batymetryczne, GNSS oraz program "Surfer" na wybranym fragmencie Zalewu Bagry (część zachodnia). AGH, Kraków 2016 [M.Sc. thesis, unpublished].
 • Echosonda.pl, Lowrance Elite-4x HDI, [on-line:] www.echosonda.pl/lowrance-elite-4x-hdi.html [access: 1.11.2017].
 • Maciaszek J.: Skanowanie laserowe jako nowa technologia inwentaryzacji i wizualizacji zabytkowych komór solnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 24, z. 3/2, 2008, pp. 197-212.
 • Magazynowanie i składowanie. 9.7. Standard pracy. Skanska, [on-line:] http://studylibpl.com/doc/640997/09.07-magazynowanie-i-sk adowanie [access: 1.11.2017].
 • Namysłowska-Wilczyńska B.: Geostatystyka: teoria i zastosowania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006.
 • Orlewicz-Musiał M., Wagner A.: Ekologiczne, kulturowe i rekreacyjne aspekty rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem terenów zieleni prawobrzeżnej części Krakowa. [in:] Skowronek J. (red. nauk.), Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych: praca zbiorowa. T. 8, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice 2016, pp. 247-260.
 • Pietrzyk-Sokulska E.: Zbiorniki wodne w wyrobiskach pogórniczych - nowy element atrakcyjności krajobrazu miasta. [in:] Andrejczuk W. (red. nauk.), Krajobraz a turystyka, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 14, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec 2010, pp. 264-272.
 • Pietrzyk-Sokulska E.: Zbiorniki wodne w województwie małopolskim jako istotny element jakości środowiska. Cz. 2 Charakterystyka wybranych, antropogenicznych zbiorników wodnych województwa małopolskiego. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, nr 80, 2011, pp. 37-65.
 • Pociask-Karteczka J.: Przemiany stosunków wodnych na obszarze Krakowa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Geograficzne, z. 96, 1994, pp. 7-53.
 • Rzepecka Z., Antosiewicz M., Bakuła M., Chaberski K., Kudrys J., Walasek A.: Wytyczne techniczne G-1.12. Pomiary satelitarne oparte na systemie precyzyjnego pozycjonowania ASG-EUPOS. Główny Geodeta Kraju, Warszawa 2008.
 • Snyder A.G., Lacy J.R., Stevens A.W., Carlson E.M.: Bathymetric survey and digital elevation model of Little Holland Tract, Sacramento-San Joaquin Delta, California. Open-File Report 2016-1093, U.S. Geological Survey, Reston 2016.
 • Wagner A., Orlewicz-Musiał M.: Functions and dysfunctions of tourism and recreation and how they influence aquatic environments. Polish Journal of Environmental Studies, vol. 23, no. 3, 2014, pp. 1045-1050.
 • Wenrly J.F., Zajd H.J., Coon W.F.: Bathymetric Survey and Estimation of Storage Capacity of Lower Sixmile Creek Reservoir, Ithaca, New York. Open-File Report 2016-1157, U.S. Geological Survey, Reston 2016.
 • Wicher A.: Mapa batymetryczna zalewu Kryspinów I. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Wydział Geograficzno-Biologiczny, Instytut Geografii, Kraków 2009 [M.Sc. thesis, unpublished].
 • Wysocki J., Orłowski P.: Analiza wpływu dokładności numerycznego modelu powierzchni terenu na obliczanie objętości mas ziemnych przy projektowaniu obiektów inżynierskich. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, nr 2, 21, 2012, pp. 58-64.
 • Zarychta R., Zarychta A.: Zastosowanie krigingu zwyczajnego do rekonstrukcji i wizualizacji reliefu w miejscach odkrywkowej eksploatacji piasku. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. spec., 2013, pp. 133-146.
 • Zawadzki J.: Metody geostatystyczne dla kierunków przyrodniczych i technicznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2011.
 • Zielina L., Mroczek J.: Zastosowanie ręcznych odbiorników nawigacyjnych GPS w pracach geologicznych. Czasopismo Techniczne, z. 2, 2007, pp. 239-247.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171513934

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.