PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 27 | 7--24
Tytuł artykułu

Doradztwo rolnicze wobec nowych wyzwań

Warianty tytułu
Agricultural Advisory Service Facing New Challenges
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Megatrendem kształtującym współczesny obraz wsi jest globalizacja, która oddziałuje w sposób zasadniczy na myślenie, postawy i wybory oraz sposób zachowania i styl życia mieszkańców (Bański 2013). Jak zauważa Pawlak (2010), skupia ona w sobie m.in. takie kluczowe kwestie, jak nadprodukcję żywności i ochronę środowiska naturalnego, determinujące zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.(fragment tekstu)
EN
Agricultural advisory service, especially the public one, is an important link to the transfer of knowledge to practice. The aim of this study was to determine the trends concerning the future of agricultural consulting in Poland. The source of the information were reference documents and reports of agricultural consulting institutions. In the study it was proposed to create the so called integrated cooperation networks for support within advisory system of: - local entrepreneurship in terms of modernization, innovation, vertical and horizontal integration, - balanced utilization of agricultural production space to run traditional ways of production, as well as production of energy from renewable sources, - actions connected with protection and balanced use of natural resources and cultural rural areas, - process of development of human and social resources and equalization of educational opportunities for rural area inhabitants, - actions for improvement of quality and increase in availability of public services in rural areas, - actions for broadening educational offers for rural area inhabitants. Referring to the method management of knowledge and innovation transfer system, It should be characterized with special attention to introduction of developed by parties (partners ) rules of cooperation, putting emphasis on solving problems connected with improvement of production efficiency and reaching rational goals. (original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Tom
27
Strony
7--24
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Adamowicz, M., Zwolińska-Ligaj, M. (2009). Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Zesz. Nauk. SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 2(51), 11-38.
 • Bański, J. (2013). O przyszłości polskiej wsi. [W:] J. Bański (red.), Polska wieś w perspektywie długookresowej - ujęcie regionalne. Studia Obszarów Wiejskich tom XXXI. KPZK, Warszawa.
 • Brodzińska, K., Brodziński, Z. (2014). Identyfikacja potrzeb doradczych producentów i przetwórców biomasy z przeznaczeniem na cele energetyczne. Zagadnienia Doradztwa Rol., 2, 26-38.
 • Brodziński, Z. (2009). Uwarunkowania rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej w opiniach konsultantów i doradców sieci AGROPLUS. Pami. Puł., 1(151), 29-36.
 • Brodziński, Z. (2013). Uwarunkowania rozwoju publicznego doradztwa rolniczego w kontekście oczekiwań współpracy środowisk naukowych z praktykami. [W:] J. Kania, L. Leśniak (red.), Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi. Kraków: Wydawnictwo CDR w Brwinowie, Oddział w Krakowie.
 • Chyłek, E.K. (2012). Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich w ramach polityki rolnej. Warszawa; CPF Agrolinia.
 • Duczkowska-Małysz, K. (2009). Miejsce doradztwa w innowacyjności sektora rolno-spożywczego. Zagadn. Dor. Rol., 4(59), 19-32.
 • Filipiak, M. (2000). Socjologia kultury. Zarys zagadnień. Lublin; Wydaw. UMCS w Lublinie.
 • Kania, J. (2009). Rola doradztwa w działalności innowacyjnej sektora rolno-spożywczego. Materiały I Kongresu Nauk Rolniczych - nauka - praktyce. Pobra-no z: http://www.cdr.gov.pl/kongres1/.
 • Kania, J. (2013). Status prawny doradztwa rolniczego w Polsce potrzeba zmian i jego rola we wdrażaniu Wspólnej Polityki Rolnej. [W:] K. Krzyżanowska (red.), Spo-łeczno-ekonomiczne determinanty rozwoju obszarów wiejskich. Warszawa; Wy-daw. SGGW.
 • Kania, J., Drygas, M., Kutkowska, B., Kalinowski, J. (2011). System transferu wiedzy dla sektora rolno-spożywczego - oczekiwane kierunki rozwoju. Polish Jurnal of Agronomy 7, 22-28.
 • Machnik-Słomka, J. (2010). Uwarunkowania współpracy między nauką a gospodarką w procesie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. [W:] Budowa współpracy nauki z biznesem. Warszawa: Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Polska Fundacja Ośrodków Wspierania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland".
 • Machowski, J. (2009). Organizacja sieciowa - jej wymiary i metody ich pomiaru. Prace Geograficzne 121, 199-204.
 • Matusiak, K.B., Głodek, P. (2008) Transfer technologii. [W:] K.B. Matusiak (red.), In-nowacje i transfer technologii: słownik pojęć. Warszawa; Wydawnictwo. PARP.
 • Nowogródzka, T., Niewęgłowski, M. (2011). Znaczenie wsparcia instytucjonalnego dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Zesz. Nauk. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie 91, 105-113.
 • Parzonko, A.J. (2010). Znaczenie doradztwa rolniczego w przemianach społecznych na obszarach wiejskich. Zesz. Nauk. SERiA, t. 12(2), 262-267.
 • Pawlak, F. (2010). Polska wieś w dobie globalizacji. Scripta Comeniana Lesnensia PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie 8, 149-161.
 • Wójcicki, Z. (2006). Poszanowanie energii i środowiska w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2, 33-48.
 • Zawisza, S. Ekspertyza nt.: Ocena usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów. Pobrano z: http://www.utp.edu.pl/index.php?option=com_content
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171513962

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.