PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 5 | 60--70
Tytuł artykułu

Aspekt temporalny związania wymiaru podatków lokalnych ewidencją gruntów i budynków. Glosa do wyroku NSA z 9 sierpnia 2017 r., II FSK 1898/15

Warianty tytułu
Temporal Aspect of the Administration of Local Taxes Being Bound by the Records of Land And Buildings. Commentary on the Ruling of the Supreme Administrative Court of 9 August 2017, II FSK 1898/15
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Glosowany wyrok dotyczy znaczenia dla podatku od nieruchomości danych z ewidencji gruntów i budynków na temat powierzchni gruntu. Dane ewidencyjne wiążą w sensie materialnoprawnym, czego organ podatkowy nie może skutecznie podważyć w toku postępowania dowodowego, konstrukcję podatku od nieruchomości w zakresie wynikającym z art. 1a ust. 3 pkt 1-8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W pozostałym zakresie, wypis (wyrys) z ewidencji wiąże "tylko" w sensie dowodowym w toku postępowania podatkowego jako dokument urzędowy na zasadach wynikających art. 194 Ordynacji podatkowej (z możliwością podważenia w razie niezgodności z rzeczywistością). Podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi rzeczywista powierzchnia gruntu, więc jeżeli pomiary geodezyjne podważyły prawidłowość danych ewidencyjnych, treść obowiązku podatkowego zmienia się z początkiem kolejnego miesiąca po ich dokonaniu (art. 6 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych), niezależnie od tego, kiedy zostaną odzwierciedlone w ewidencji. (abstrakt oryginalny)
EN
The judgement applies the significance to property tax of data from the records of land and buildings on the surface of the land. In a substantive law sense, the data from the records is binding on the structure of property tax for the purposes of Article 1a, para. 3, items 1-8 of the Act on Local Taxes and Charges, which the tax authority cannot effectively contest during proceedings on considering evidence. To the remaining extent, the extract (drawing) from records is "only" binding as evidence in tax proceedings as an official document on the principles arising from Article 194 of the Tax Code (with the possibility of contesting it in the event of non-compliance with reality). The basis for taxation with property tax is the actual surface of the land, so if a survey undermines the correctness of the data in the records, the tax liability changes from the beginning of the following month after this survey is performed (Article 6, para. 3 of the Act on Local Taxes and Charges), regardless of when it is reflected in the records. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
60--70
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Biskupski M., Dzwonkowski H., Znaczenie ewidencji gruntów i budynków dla wymiaru zobowiązania w podatku od nieruchomości (przyczynek do problematyki formalnej teorii dowodów w prawie podatkowym), "Monitor Podatkowy" 2007/10.
 • Brzeziński B., Glosa do wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 30 października 2007 r. (I SA/Wr 819/07), "Przegląd Orzecznictwa Podatkowego" 2008/3.
 • Dowgier R., Glosa do wyroku z dnia 4 listopada 2009 r. (I SA/Kr 1190/09), "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2010/5.
 • Etel L., Dane z ewidencji gruntów i budynków jako podstawa opodatkowania gruntów i budynków, "Finanse Komunalne" 2008/6.
 • Etel L., Presnarowicz S., Dudar G., Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz, Warszawa 2008.
 • Morawski W. (red.), Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, Gdańsk 2009.
 • Pahl B., Dane z ewidencji gruntów i budynków a wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2007/11.
 • Pahl B., Data zmiany ewidencji gruntów i budynków a zmiana zasad opodatkowania nieruchomości, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2012/12.
 • Radzikowski K., Artykuł 21 ust. 1 prawa geodezyjnego i kartograficznego a moc wiążąca ewidencji gruntów i budynków przy wymiarze podatków lokalnych, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2013/12.
 • Radzikowski K., Błędy i uchybienia organu ewidencyjnego a związanie wymiaru podatków lokalnych danymi z ewidencji gruntów i budynków. Glosa do wyroku NSA z 11.07.2012 r. (II FSK 2632/10), "Finanse Komunalne" 2014/10.
 • Radzikowski K., Ewidencja gruntów i budynków - materialnoprawny element konstrukcji podatków lokalnych czy środek dowodowy?, "Monitor Podatkowy" 2014/5.
 • Radzikowski K., Ewidencja gruntów i budynków a wyłączenie obiektów drogowych spod opodatkowania podatkiem od nieruchomości w latach 2004-2006. Glosa do uchwały NSA z 18.11.2013 r. (II FPS 2/13), "Finanse Komunalne" 2014/6.
 • Radzikowski K., Ewidencja gruntów i budynków a wymiar podatków lokalnych - problem rozgraniczenia zakresu przedmiotowego podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w stanie prawnym obowiązującym do końca 2006 r. Glosa do wyroku NSA z 21.12.2012 r. (II FSK 986/11), "Finanse Komunalne" 2013/11.
 • Radzikowski K., Ewidencja gruntów i budynków a wymiar podatków lokalnych - problem rozgraniczenia zakresu przedmiotowego podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w stanie prawnym obowiązującym od 1.01.2007 r. Glosa do wyroku NSA z 22.01.2013 r. (II FSK 1150/11), "Finanse Komunalne" 2014/3.
 • Radzikowski K., Materialnoprawne i proceduralne związanie podatków lokalnych ewidencją gruntów i budynków oraz księgą wieczystą - relacja danych ewidencyjnych wobec danych wieczystoksięgowych z perspektywy podatkowej, "Samorząd Terytorialny" 2017/7-8.
 • Radzikowski K., Moc dowodowa ewidencji gruntów i budynków w postępowaniach dotyczących podatków lokalnych, "Samorząd Terytorialny" 2014/10.
 • Radzikowski K., Odrzucenie danych z ewidencji gruntów i budynków na potrzeby wymiaru podatków lokalnych w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych, "Samorząd Terytorialny" 2016/4.
 • Radzikowski K., Odrzucenie na potrzeby wymiaru podatków lokalnych dokumentu urzędowego w postaci ewidencji gruntów. Glosa do wyroków NSA z 5 czerwca 2014 r. (II FSK 1581/12 i II FSK 1889/13), "Finanse Komunalne" 2016/1-2.
 • Radzikowski K., Rola ewidencji gruntów i budynków przy rozgraniczeniu budynku i budowli jako przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości (casus myjni samochodowej). Glosa do wyroków NSA z 7.09.2016 r., II FSK 2806/14, II FSK 663/15 i II FSK 2131/15, "Finanse Komunalne" 2017/9.
 • Radzikowski K., Zróżnicowanie mocy wiążącej poszczególnych danych z ewidencji gruntów i budynków dla wymiaru podatków lokalnych (na przykładzie praw ujawnionych w księdze wieczystej). Glosa do wyroków NSA z 26.09.2014 r. (II FSK 2405/12, II FSK 3098/12, II FSK 3099/12, II FSK 3100/12, II FSK 3101/12, II FSK 3102/12, II FSK 533/13 i II FSK 1078/13), "Finanse Komunalne" 2016/6.
 • Radzikowski K., Związanie danymi z ewidencji gruntów i budynków wymiaru podatku od nieruchomości w zakresie budynków i lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń do nich przynależnych. Glosa do wyroków NSA z 13.02.2014 r. (II FSK 310/12 i II FSK 311/12), "Finanse Komunalne" 2015/4.
 • Szpunar A., Roszczenie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, "Rejent" 1997/12.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171513982

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.