PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 6 | 29--43
Tytuł artykułu

Reporter, nomada, turysta kulturowy. Refleksje na marginesie prozy podróżniczej Tomka Michniewicza

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Reporter, the Nomad, the Cultural Tourist. Reflections as a Side Note on the Touristic Literature of Tomek Michniewicz
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ostatnie dekady przyniosły narodziny nowych form podróżniczych opowieści, co wiązać należy z nową sytuacją kulturową i technologiczną, w której odbywają się współczesne peregrynacje. Kultura masowa poprzez wykorzystanie rozmaitych kanałów komunikacyjnych oferuje odbiorcy partycypację w przeżywaniu doświadczeń podróżnika (pozór uczestnictwa, konsumowanie wrażeń zapośredniczonych, utożsamianie się z narratorem-podróżnikiem). Habitus nowoczesnego podróżnika zbadam przyglądając się prozie podróżniczej Tomka Michniewicza [Michniewicz 2010; 2011; 2014; 2015]. Odniosę się do statusu reportera jako nomady i turysty kulturowego, ale także odkrywcy i tłumacza kultur. (abstrakt oryginalny)
EN
The last decades brought appearance of the new forms of travelling literature, which can be linked to the new cultural and technological situation, in which contemporary trip take place. Mass media offer the possibility to be the actual participant of the traveller's experience (participation pretence, consumation of mediated impressions, identification with the narratortraveller) by using different communicative canals. I will study the habitus of the modern traveller by examining the travelling literature of Tomek Michniewicz [Michniewicz 2010; 2011; 2014; 2015]. I will refer to the reporter's status as a nomad and cultural tourist, but also discoverer and translator. (original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
29--43
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Banasiak B., Nomadologia Gillesa Deleuze'a, http://magazynhybris.com/ images/teksty/01/Bogdan% 20Banasiak Nomadologia% 20Gillesa Deleuze a.pdf [29.04.2017]
 • Banaszkiewicz M., 2012, Dialog międzykulturowy w turystyce. Przypadek polsko-rosyjski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • Bauman Z., 2000, Globalizacja: i co z tego dla ludzi wynika, PIW, Warszawa
 • Braidotti R., 2009, Podmioty nomadyczne. Ucieleśnienie i różnica seksualna w feminizmie współczesnym, przeł. A. Derra, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa
 • Buchowski M., 2004, Zrozumieć Innego. Antropologia racjonalności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • Buczkowska K., 2009, Literatura faktu niedocenianą niszą turystyki literackiej, "Turystyka Kulturowa" 2009, nr 1, s. 4-13; 2012, Etyczne dylematy turystyki kulturowej, "Turystyka kulturowa" 2012, nr 12, s. 42-55
 • Buczkowska K., http://post-turysta.pl/artykul/czy-mozliwa-jest-etyczna-turystyka-kulturowa [19.05.2017]
 • Cieliczko P., Kuciński P., (red.), 2008, Obcy - Obecny. Literatura, sztuka i kultura wobec inności, Instytut Badań Literackich, Warszawa
 • Cywiński P., http://post-turysta.pl/ [10.01.2017]
 • Dąbrowski M., Pruszczyński R. (red.), 2007, Lektury inności. Antologia, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa
 • Dziechcińska H., 1991, O staropolskich dziennikach podróży, Instytut Badań Literackich, Warszawa
 • Edensor T., 2004, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, tłum. A. Sadza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • Gawrycki M. F., 2011, Podglądając Innego. Polscy trawelbryci w Ameryce Łacińskiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 • Goban-Klas T., 2011, Świat Ryszarda Kapuścińskiego, [w:] K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, J. Snopek, (red.) Mistrzowie literatury czy dziennikarstwa?, Wydawnictwo Poltex, Warszawa, s. 119-121
 • Grochowski G., 2005, Pytania o niefikcjonalną prozę dyskursywną, [w:] M. Czermińska (red.), Polonistyka w przebudowie, Universitas, Kraków, s. 650-665
 • http://manufakturapodrozy.com/jak-to-dziala/ [28.04.2017]
 • http://nowewyrazy.uw.edu.pl/haslo/trawelog.html [28.04.2017]
 • Jacenik M., 2014, "Po gwiazdą przygody". Antonio Halik - studia o życiu i twórczości, Katowice
 • Kamionka-Straszakowa J., 2002, Podróż, [w:] J. Bachórz i A. Kowalczykowa (red.) Słownik literatury polskiej XIX wieku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, wyd. III, Wrocław, s. 145
 • Kapuściński R., 1978, Wojna futbolowa, Czytelnik, Warszawa; 2004, Podróże z Herodotem, Czytelnik, Warszawa; 2007, Nie ogarniam świata. Rozm. przepr. W. Bereś, K. Brunetko, Świat Książki, Warszawa
 • Kąkolewski K., 1970, Rozbiór czytanki, "Odra", nr 5, s. 136
 • Kłosiński Z., 2006, W stronę inności. Rozbiory i debaty, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
 • Koturbasz B., 2009, Multimedialne podróżopisarstwo, czyli narodziny travelebrity, "Panopticum", nr 8, s. 117-124
 • Krzyżagórski K., 1975, Słowo o reportażu, rozm. przepr. T. Strumff, "Argumenty", nr 20, s. 6
 • Lewandowska-Tarasiuk E., 2005, Turystyka jako doświadczenie kulturowe, [w:] Z. Krawczyk, E. LewandowskA-Tarasiuk, J. W. Sienkiewicz (red.) Turystyka jako dialog kultur, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 123-131
 • Malinowska E., 1997, Podróże Prusa i Sienkiewicza, Szumacher, Kielce, s. 8 - 9
 • Mączak A., 1984, Peregrynacje. Wojaże. Turystyka, Czytelnik, Warszawa
 • Męka K., 2013, Podróże reporterskie, próba opisu i klasyfikacji, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 1, s. 71-86
 • Michniewicz T., "Podróże są świetnym sposobem na ucieczkę od życia, ale średnim na życie, rozm. przepr. P. Dudek, http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,16344338, Tomek_Michniewicz___ Podroze_sa_swietnym_sposobem_na.html) [02.10.2017]
 • Michniewicz T., 2010, Samsara. Na drogach, których nie ma, Wydawnictwo Otwarte, Kraków; 2011, Gorączka. W świecie poszukiwaczy skarbów, Wydawnictwo Otwarte, Kraków; 2014, Swoją drogą,. Opowieść o trzech podróżach po inne życie, Wydawnictwo Otwarte, Kraków; 2015, Świat równoległy, Wydawnictwo Otwarte, Kraków
 • Michniewicz T., Podróżnicy selfi, http://tomekmichniewicz.pl/podroznicy-selfie/ [3.10.2017]
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium, Gniezno; 2008a, Turystyka kulturowa - wokół definicji, "Turystyka Kulturowa", nr 1, s. 4-21; Mikos von Rohrscheidt A. at all, 2014, Czy turystyka jest dyscypliną naukową? Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej: dyskusja, "Turystyka Kulturowa", nr 4, s. 78-96
 • Miller M., 1983, Reporterów sposób na życie, Czytelnik, Warszawa
 • Morawiecki J., 2010, Rosyjski oczierk a zachodnioeuropejski feature. Dwa wektory rozwoju współczesnego reportażu, [w:] I. Borkowski, (red.) Reportaż bez granic? Teksty, warsztat reportera, zjawiska medialne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 11-23
 • Mróz T., 2014, Nomadyczność wieloznaczna, wieloznaczność nomadyczna, czyli o wzorach osobowości Zygmunta Baumana, "Refleksje", nr 10, s. 191-202
 • Nabrdalik A., 2007, Płeć kulturowa jako jeszcze jedno kryterium charakterystyki podmiotowego punktu widzenia w tekście reportażu podróżniczego, [w:] D. Rott, (red.) Wokół reportażu podróżniczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
 • Nooteboom C., 2012, Hotel nomadów, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa
 • Płociński M., Wyjazdy na wakacyjne wypraw z celebrytami, www.rp.pl/Plus-Minus/312159944-Wyjazdy-na-wakacyjne-wyprawy-z-celebrytami.html
 • ap-1 [3.10.2017]
 • Podemski K., 2004, Socjologia podróży, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
 • Rejter A., 2000, Kształtowanie się gatunku reportażu podróżniczego w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice; 2007, Reportaż podróżniczy w ujęciu współczesnej lingwistyki - problemy badawcze, [w:] D. Rott (red.) Wokół reportażu podróżniczego, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 15-27
 • Richards G., Wilson J., 2004, The Global Nomad. Backpacker travel in theory and practice, Bristol
 • Sławiński J., 1988, Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, wyd. II, Wrocław, s. 212
 • Sobieska A., 2011, Tropa wydeptana po rosyjsku, czyli o istocie nomadyzmu według Dziennika północnego M. Wilka, "Białostockie Studia literaturoznawcze", nr 2, s. 57-65
 • Szczepkowska E., 2011, Blogi podróżnicze jako przejaw współczesnego nomadyzmu", "Media, Kultura, Komunikacja Społeczna", nr 7, s. 118-133
 • Sznayder J., 1959, Podróże w starożytności, PIW, Warszawa
 • Sztachelska J., 1997, "Reporteryje" i reportaże. Dokumentarne tradycje polskiej prozy w drugiej połowie XIX wieku i na początku XX wieku (Prus - Konopnicka - Dygasiński - Reymont), Wydawnictwo Filii Uniwersytetu Warszawskiego, Białystok
 • Tomza P., 2014, Pokolenie Kolosów, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa
 • Urry J., 2009, Socjologia mobilności, tłum. J. Stawiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Waldenfels B., 2002, Topografia obcego. Studia z fenomenologii obcego, Instytut Badań Literackich, Warszawa
 • Wańkowicz M., 1965, Prosto od krowy, Iskry, Warszawa
 • White K., 2014, Otwarta poetyka. Rozm. przepr. David Kinioch, tłum. K. Brakoniecki, "Borussia" nr 54, s. 16-22
 • Wieczorkiewicz A., 1996, Wędrowcy fikcyjnych światów. Pielgrzym, rycerz, włóczęga, Słowo, obraz, terytoria, Gdańsk
 • Żyliński S., 2012, Autostopowicz - jedna z metafor płynnej nowoczesności, w: Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji. T. IV: Metafory i amalgamaty pojęciowe, (red.) M. Cichmińskiej, I. Matusiak-Kempy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, s. 308-316
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171514042

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.