PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 4 | 11--23
Tytuł artykułu

Korporacyjne centra biznesowe w Polsce - stan i perspektywy rozwoju

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Corporate Business Centers in Poland - Perspective and Development Prospects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dynamiczny rozwój zagranicznych centrów biznesowych w Polsce rodzi pytanie o korzyści oraz koszty tego procesu, a także o perspektywy rozwoju i kierunki zmian w funkcjonowaniu centrów. W opracowaniu zwrócono uwagę na korzyści jakie przynoszą inwestycje w centra biznesowe dla regionu, zatrudnionych, rozwoju lokalnego biznesu. Po stronie kosztów mowa jest głównie o wsparciu inwestycji w postaci ulg i zwolnień dla inwestorów. Mówiąc o tendencjach podkreślono perspektywy rozwoju centrów w Polsce wynikające z zasobów pracy, podaży nieruchomości biurowych, wsparcia budżetowego. Co do kierunków zmian w funkcjonowaniu centrów podkreślono m.in. znaczenie zaawansowanych aplikacji kognitywnych, digitilizacji usług i robotyzacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The dynamic development of foreign business centers in Poland raises the question of the benefits and costs of this process, as well as the prospects for development and direction of changes in the functioning of the centers. The report highlights the benefits of investing in business centers for the region, employed and local business development. The cost side is mainly about supporting investments in the form of concessions and exemptions for investors. Speaking about tendencies, the prospects for the development of centers in Poland stemming from labor resources, supply of office real estate, budget support. Regarding directions of changes in the functioning of the centers, the importance of advanced cognitive applications, digitization of services and robotics was highlighted. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
11--23
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • ABSL, Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, Warszawa 2017.
 • ABSL. Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, Warszawa 2016.
 • ABSL. Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, Warszawa 2012.
 • Brown D., Wilson S., The Black Book of Outsourcing. How to Manage the Changes, Challenges and Opportunities, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey, 2005.
 • Global Shared Services 2017 Survey Report, Deloitte, https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/rozwiazania-dla-cfo/articles/wyniki-badania-na-temat-uslug-wspolnych-w-roku-2017.html.
 • JLL, Raport, Rynek biurowy w Polsce I poł. 2017 r. http://www.jll.pl/poland/pl-pl/raporty/145/rynek_biurowy_w_polsce_i_po%C5%82_2017 (dostęp 25.10.2017).
 • Ministerstwo Gospodarki, Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 - 2020, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r. Granty rządowe na lata 2011 - 2023.
 • OECD, Employment and labour markets: Key tables from OECD - 2014 s. 278.
 • Szukalski S. M., Ameryka Południowa na światowym rynku offshoringu usług biznesowych [w:] Ameryka Łacińska w poszukiwaniu konsensusu pod red. K. Kłosinski , M. Czarnacki, Wyd. KUL. Lublin 2013.
 • Szukalski S.M., Polska na rynku offshoringu usług biznesowych [w:] Gorynia M., Rudolf S. (red), Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce, PTE Warszawa 2014.
 • Szukalski S.M., Ryzyka w procesie outsourcingu usług biznesowych w: W. Downar, P. Głodek (red), Kształtowanie procesów innowacyjnych w nowoczesnych organizacjach, Wyd. Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 714, Ekonomiczne Problemy Usług nr 90, Szczecin 2012.
 • Szukalski S.M., M. Wodnicka, Outsourcing, Metodyka przygotowania procesów i ocena efektywności, Difin, Warszawa 2016.
 • Szukalski S.M., Rynek pracy wobec globalizacji, transgraniczności procesów biznesowych i kryzysu ekonomicznego "Studia prawno-ekonomiczne" Tom CII 2017.
 • Wodnicka M., Transgraniczny transfer usług biznesowych, Maszynopis pracy doktorskiej, Łódź 2013.
 • World Investment Report 2015, UNCTAD, New York, Geneva 2015.
 • Główny Urząd Statystyczny: Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2016/2017, dane wstępne (studenci - stan na dzień 30.11.2016 r., absolwenci - stan na rok akademicki2015/2016). https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkolnictwo-wyzsze-w-roku-akademickim-20162017-dane-wstepne,8,4.htm (dostęp 25.10.2017).
 • Plany inwestycyjne firm 2017, Raport Antal http://snip.ly/nnjns
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171514044

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.