PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 28, t. 1 | 130--146
Tytuł artykułu

Partnerstwo publiczno-prywatne jako trend zarządzania zadaniami publicznymi w Polsce w latach 2009-2016

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Public-private Partnership as a Trend of Local Government's Task Management in Poland in 2009-2016
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) stanowi jedną z form współpracy podmiotów publicznych, dzięki której mogą one skutecznie zarządzać zadaniami publicznymi. Celem niniejszego artykułu jest analiza i ocena współpracy opartej na partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce w latach 2009-2016 oraz prezentacja przykładowego zastosowania tej formuły w infrastrukturze transportowej. Wyniki badań wskazują, iż w Polsce w latach 2009-2016 wzrosło zainteresowanie współpracą między sektorem publicznym a prywatnym, jednak był to wzrost powolny. Analizując PPP w Polsce, można zauważyć dominację projektów o małej wartości. Zaprezentowane przykłady współpracy w formie koncesji w obszarze infrastruktury transportowej (komunikacji miejskiej) potwierdzają zalety realizacji inwestycji infrastrukturalnych na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego.(abstrakt oryginalny)
EN
Public-private partnership is one of the forms of cooperation between public authorities, so that they can effectively manage public tasks. The aim of this article is to analyze and evaluate cooperation based on public-private partnership in Poland in 2009-2016 and to present an example application of this formula in transport infrastructure. The research shows that in Poland in 2009-2016 interest in cooperation between the public and private sectors increased, but it was a slow growth. When analyzing PPPs in Poland, the dominance of low-value projects can be noticed. The presented examples of cooperation in the form of a concession in the area of transport infrastructure (public transport) confirm the advantages of implementing infrastructure investments on the basis of public-private partnership.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
130--146
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • 1. Analiza rynku PPP za okres od 2009 r. do 31 grudnia 2016 r. (2016), Ministerstwo Rozwoju, Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Warszawa, http://www.ppp.gov.pl/ Aktualnosci/Documents/Analiza_rynku_PPP_31_12_2016.pdf (dostęp: 10.05.2017).
 • 2. Brzozowska K. (2006), Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery, CeDeWu, Warszawa.
 • 3. Gawroński H. (2010), Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 4. http://ams.com.pl/o-firmie/aktualnosci/konsorcjum-ams-str-er-podpisalo-umowe-koncesji- na-wiaty-w-warszawie (dostęp: 10.10.2017).
 • 5. http://krakow.pl/aktualnosci/211811,1912,komunikat,stare_wiaty_przystankowe_do_wymia ny.html (dostęp: 05.09.2017).
 • 6. http://www.ppp.gov.pl/Aktualnosci/Documents (dostęp: 20.09.2017).
 • 7. Kołodziej-Hajto M. (2015), Partnerstwo publiczno-prywatne jako narzędzie nowoczesnego zarządzania organizacjami publicznymi, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 224, s. 51-60.
 • 8. Łakomy M. (2012), Istota i rozwój rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 30, s. 65-77.
 • 9. Ławińska O. (2011), Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma finansowania gminnych inwestycji infrastrukturalnych, [w:] Ławińska O., Okręglicka M. (red.), Finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw w XXI wieku, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 37-55.
 • 10. Ławińska O., Wolniakowska K. (2014), Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji infrastrukturalnych, [w:] Sipa M., Wolniakowska K. (red.), Zarządzanie współczesną organizacją, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 91-103.
 • 11. Łukomska-Szarek J. (2011), Finansowanie działalności rozwojowej samorządów terytorialnych, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 59, s. 75-86.
 • 12. Mikołajczyk D.P. (2010), Teoretyczne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - zalety, wady, bariery rozwoju w Polsce oraz związek z ideą nowego zarządzania publicznego, prywatyzacji i zamówień publicznych, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 243, s. 109-124. DOI: 11089/485
 • 13. Raport rynku PPP. Ocena obecnego stanu i perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego i publicznego w rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce (2013), Warszawa, http://www.mg.gov.pl/files/upload/19767/20131218_raport_Instytut_PPP.pdf (dostęp: 30.06.2017).
 • 14. Rutkowski J. (2010), Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce i jego funkcjonowanie na przykładzie wybranych projektów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • 15. Skelcher Ch. (2005), Public-Private Partnerships and Hybridity, [w:] Ferlie E., Lynn L.E., Pollitt Ch. (eds.), The Oxford Handbook of Public Management, Oxford University Press, New York, s. 347-370. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199226443.003.0016
 • 16. Urząd Miasta Krakowa (2017), http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=85036 (dostęp: 12.09.2017).
 • 17. http://mfrastruktura.um.warszawa.pl/partnerstwo-publiczno-prywatneplanowane-i-realizowane-projekty-ppp-w-warszawie/budowa-i-eksploatacj a (dostęp: 10.09.2017).
 • 18. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2009 nr 19 poz. 100, z późn. zm.).
 • 19. Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. 2016 poz. 1920, z późn. zm.).
 • 20. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177, z późn. zm. ).
 • 21. Zagożdżon B. (2004), Partnerstwo publiczno-prywatne jako zalecany przez UE system finansowania inwestycji, "Samorząd Terytorialny", nr 9, s. 39-48.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171514084

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.