PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 6 | 24--31
Tytuł artykułu

Dochody związane z realizacją zadań zleconych jako publicznoprawne, niepodatkowe należności budżetowe

Warianty tytułu
Income Related to Delegated Tasks as Public Law, Non-Tax Budget Receivables
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sprawy regulowania należności pomiędzy podmiotami funkcjonującymi w ramach sektora finansów publicznych (do których zalicza się zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i reprezentujące Skarb Państwa organy administracji rządowej), w tym sprawy przekazywania dochodów, podobnie zresztą jak sprawy związane z dotacjami, traktuje się jako wewnętrzne transfery budżetowe, w ramach jednego sektora finansów publicznych. Powoduje to określone konsekwencje w zakresie obowiązku stosowania odpowiednich przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy o finansach publicznych, Ordynacji podatkowej, a może też powodować pewne ograniczenia co do możliwości zastosowania we wzajemnych relacjach pomiędzy tymi podmiotami określonych instytucji prawa cywilnego, pomimo posiadanej przez jednostki samorządu terytorialnego osobowości prawnej i przyznanej jej ochronie prawnej, poprzez możliwość dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Artykuł porusza problematykę terminowego regulowania przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych, z uwzględnieniem przysługującej im części w tych dochodach. (abstrakt oryginalny)
EN
The settlement of receivables between the entities operating within the public finance sector (which include both local authority units and bodies of government administration representing the State Treasury), including transfers of income, after all, just like matters related to grants, are treated as internal budget transfers within a single public finance sector. This has specific consequences regarding the obligation to apply the respective provisions of the law, especially including the Public Finance Act and the Tax Code, and can result in certain restrictions as to the possibility of applying specific civil law institutions in the mutual relations between those entities, despite the local authority unit having legal personality and the legal protection granted to it through the ability to assert claims in court. The paper addresses the problem of local authorities punctually settling budget income related to the fulfilment of delegated tasks, taking into account their share of this income. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
24--31
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Bibliografia
  • Bończak-Kucharczyk E., Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2018.
  • Kosikowski (red.) C., Ruśkowski E. (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2006.
  • Ruśkowski E., Salachna J.M., Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2013.
  • Salachna J.M., Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a legalne pojęcie środków publicznych - wybrane aspekty, "Finanse Komunalne" 2005/6.
  • Trykozko R., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171514092

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.