PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 2 Granice odpowiedzialności człowieka | 35--45
Tytuł artykułu

Odpowiedzialność człowieka wobec katastrofalnych zagrożeń świata - jej rodzaje, granice, wyzwania edukacyjne

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Human Responsibility Towards the Catastrophic Threats of the World - its Types, Boundaries, Educational Challenges
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ten jest głosem w dyskusji dotyczącym problematyki nakreślonej w uwagach wstępnych seminarium Granice odpowiedzialności człowieka, podejmowanej słusznie przez Komitet ze względu na pogłębiające się zagrożenia dla biosystemu Ziemi ale także możliwości wybuchu III wojny światowej. Stąd też jako aksjomat (po odrzuceniu znaku zapytania) traktuję stwierdzenie: że działanie na rzecz wspólnoty jest w obecnej rzeczywistości warunkiem przetrwania. Aby uniknąć powtórzeń, ograniczę się do lakonicznego potraktowania trzech zagadnień: istoty i rodzajów odpowiedzialności w relacji z wolnością; granic odpowiedzialności człowieka za siebie samego, bliskich, ludzkość oraz za świat wartości i szeroko rozumianej kultury; refleksji na temat najistotniejszych wyzwań edukacji w wychowaniu dla dobra ludzkości i przetrwania naszej planety. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper is an input to a debate concerning problems mentioned in introduction to the seminar Bounds of human's responsibility undertaken by the Committee due to intensifying threats to Earth's biosystem and possible outbreak of 3rd world war. I consider the following quote (without a question mark) as an axiom: "Acting for community is a condition of survival". To avoid repetitions I will raise only three points: meaning and kinds of responsibilities in relation to freedom; bounds human's responsibility for himself, his loved ones, mankind, but also for system of values and culture; thoughts about most important duties of education for the sake of mankind and existence of our planet. (original abstract)
Rocznik
Strony
35--45
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Fromm E.: Niech się stanie człowiek. Z psychologii do etyki, Warszawa 1996.
 • Gajda J.: Człowiek współczesny wobec zderzenia sprzecznych wartości, Przyszłość. Świat-Europa-Polska nr 1 (31) 2015.
 • Gajda J.: Neobarbarzyństwo - groźny mutujący się wirus nie tylko współczesności, (w:) I. Wojnar (red.) Alternatywy i zobowiązania, PAN, Komitet Prognoz Polska 2000 Plus, Warszawa 2012.
 • Gajda J.: Nasilające się konflikty w świecie wielokulturowym i w społecznościach mega miast - niezwłocznym wyzwaniem edukacji, (w:) J. Kleer, Z. Strzelecki (red.) Megamiasta przyszłości. Szansa czy zagrożenie rozwoju, PAN, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa 2015.
 • Gajda J.: O niepokoju i głównych zagrożeniach w świecie, Przyszłość. Świat-Europa-Polska, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", nr 1/2014.
 • Gajda J.: (red.) Pedagogika kultury..., UMCS, Lublin 1998.
 • Gajda J.: Skundlony populizm nie tylko w życiu politycznym, Horyzonty Polityki 2(3) 2011.
 • Gajda J.: Wartości w życiu i edukacji człowieka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.
 • Maslow A.H.: Teoria hierarchii potrzeb (w:) Problemy osobowości i motywacji w psychologii amerykańskiej, Warszawa 1964.
 • Słownik współczesnego języka polskiego, PWN, Warszawa 1996.
 • Suchodolski B.: Uspołecznienie kultury, Warszawa 1937.
 • Suchodolski B.: Istota człowieka, Kwartalnik Pedagogiczny 1983, nr 3/4.
 • Suchodolski B.: Podmiotowość jako problem filozoficzny, społeczny i pedagogiczny, Warszawa 1989.
 • Suchodolski B.: Wychowanie mimo wszystko, Warszawa 1990.
 • Wojnar I.: Pedagogiczna problematyka jakości życia. Wprowadzenie, (s. 9-14), Poetyka własnego życia (s.14-27), Przyszłość. Świat-Europa-Polska, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus, nr 1 (31) 2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171514220

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.