PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | R. 15, nr 2, cz. 1 | 249--261
Tytuł artykułu

Odpowiedzialne i zrównoważone korzystanie z przestrzeni kosmicznej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Responsible and Sustainable Use of Space
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono problem użytkowania przestrzeni kosmicznej i zmiany podejścia do korzystania z jej zasobów. Zrównoważony rozwój i jego idea również wiąże się z działalnością człowieka w przestrzeni kosmicznej. Podejście zintegrowane obejmuje różne aspekty wykorzystania obszarów pozaziemskich - prawne, ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. W pracy scharakteryzowano cele i użytkowanie przestrzeni kosmicznej w początkowej fazie jej eksploracji. Przeanalizowano regulacje dotyczące korzystania z przestrzeni oraz problemy, które wiążą się z eksploracją kosmosu, takie jak przykładowo odpady pochodzenia antropogenicznego. Następnie zostały przedstawione nowe kierunki w podejściu do użytkowania przestrzeni mające na celu odpowiedzialne i zrównoważone z niej korzystanie przy zachowaniu jej czystości. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the problem of using space and changing the approach to using its resources. Sustainable development and its ideas are also connected with human activity in space. The integrated approach includes various aspects of the use of extraterrestrial areas - legal, economic, environmental and social. The purposes and use of space were characterized in the work in the early stages of its exploration. The regulations on space usage and issues related to space exploration, such as space debris, have been analyzed. Then were presented the new directions in the approach to the use of space in order to responsible and sustainable use of it while preserving its cleanliness. (original abstract)
Rocznik
Strony
249--261
Opis fizyczny
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • Chuss D.T. (2008), Cosmic Background Explorer, NASA Goddard Space Flight Center, https://lambda.gsfc.nasa.gov/product/cobe, dostęp: 7.07.2017.
 • Cosmic Vision, 2015-2025, http://sci.esa.int/cosmic-vision, dostęp: 8.07.2017.
 • Deklaracja Bogotańska z dnia 3 grudnia 1976, http://www.jaxa.jp/library/space_law/chapter_2/2-2-1-2_e.html, dostęp: 3.07.2017.
 • Deklaracja zasad prawnych rządzących działalnością państw w zakresie badania i wykorzystywania przestrzeni kosmicznej Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 13 grudnia 1963 roku (ang. Declaration of Legal Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space).
 • ESA, 2015 BR - 303, http://www.esa.int/About_Us/ESA_Publications/ESA_BR-303_Agenda_2015_A_Document_by_the_ESA_Director_General, dostęp: 20.05.2017.
 • Esa's space for Earth, http://www.esa.int/Our_Activities/Preparing_for_the_Future/Space_for_Earth/ESA_and_the_Sustainable_Development_Goals, dostęp: 8.07.2017.
 • Górbiel A. (1985), Międzynarodowe prawo kosmiczne, PWN, Warszawa.
 • Konwencja z dnia 13 października 1919 roku urządzającej żeglugę powietrzną, Dz.U. z 1929 r. Nr 6, poz. 54.
 • Konwencja z dnia 29 marca 1972 roku o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne, Dz.U. z 1973 r. Nr 27, poz. 154.
 • Konwencja z dnia 14 stycznia 1975 roku o rejestracji obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną, Dz.U. z 1979 r. Nr 5, poz. 22;
 • Liou J.-C. (2011), A parametric study on using active debris removal for LEO environment remediation, IAC-10-xxxx, NASA Johnson Space Center, http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20100033207.pdf, dostęp: 10.10.2017.
 • Muweis J. (2017), Space debris and theresponsblity for the clean orbital space, na podst.: Orbital Debris, Satelite Box Score, as of 4 April 2017, catalogued by the U.S. Space Surveillance Network, Orbital Debris Quarterly News National Aeronautics and Space Administration (NASA) Vol. 2-21, w: The modern trends in the development of Business social responsibility, Nova School of Business and Economics, Lisbon.
 • NSS - National Space Society, Orbital Debris: Overcomming Challenges, May 2016 with minor updates June 2017, http://www.nss.org/legislative/positions/NSS_Position_Paper_Orbital_Debris_2016.pdf, dostęp: 31.10.2017
 • Orbital Debris (1998), Orbital Box Score as of 1 of Jan 1998, as catalogued by U.S. Space Command Orbital Debris Quarterly News National Aeronautics and Space Administration (NASA) Vol. 3, No. 4, https://orbitaldebris.jsc.nasa.gov/quarterly-news/newsletter.html, dostęp: 20.05.2017.
 • Orbital Debris (2017), Satelite Box Score, as of 4 April 2017, catalogued by the U.S. Space Surveillance Network, Orbital Debris Quarterly News National Aeronautics and Space Administration (NASA), Vol. 21, No. 2, https://www.orbitaldebris.jsc.nasa.gov/quarterly-news/newsletter.html, dostęp: 7.05.2017.
 • Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 13 grudnia 1996 roku w sprawie międzynarodowej współpracy w badaniu i wykorzystaniu przestrzeni kosmicznej, ukierunkowanej na korzyści i interesy wszystkich państw, a w szczególności potrzeby państw rozwijających się (ang. Declaration on International Cooperation in the Exploration and Use of Outer Space for the Benefit and in the Interest of All States, Taking into Particular Account the Needs of Developing Countries).
 • Rybka E. (1978), Astronomia ogólna, PWN, Warszawa.
 • Układ z dnia 5 sierpnia 1963 roku o zakazie prób broni nuklearnej w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej i pod wodą (ang. Treaty Banning Nuclear Weapon tests in the Atmosphere, in Outer Space and under Water).
 • Układ z dnia 18 grudnia 1979 roku normujący działalność państw na Księżycu i innych ciałach niebieskich (ang. Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies).
 • Space Safty is No Accident (2015), the 7th IAASS Conference, red. T. Sgobba, I. Rongier, Springer.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 2012/C 326/01.Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Dziennik Urzędowy C 326, 26/10/2012.
 • Traktat ONZ z dnia 27 stycznia 1967 roku o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, zwany też Traktatem o przestrzeni kosmicznej (ang. Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies).
 • Ziniu W., Ruifeng H., Xi Q., Xiang W., Zhe W. (2011), Debris reentry Analyses methods and tools, "Chinese Journal of Aeronautics", Vol. 24.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171514280

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.